Make Up Gallery: Ján DURINA (SK) – „TO NENÍ OBRAZ, TO JE STÍN”

Make Up Gallery uvádza výstavu Ján DURINA (SK) – „TO NENÍ OBRAZ, TO JE STÍN”. Vernisáž: 25.4.2012 o 19:00. Výstava potrvá od 26.4. do 27. 5. 2012, od stredy do nedele (16:00 – 20:00) v Make Up Gallery na Alvinczyho 18 v Košiciach. Kurátorkou výstavy je Juliana Sokolová.

Výstavný cyklus „The end of Years/Koniec rokov”, ktorú pre r. 2012 pripravila košická Make Up Gallery a ktorá prinesie sedem rôzných pohľadov na tému konca sveta, otvára 25. apríla výstava Jana Durinu „To není obraz, to je stín”.

Cyklus fotografických kompozícií skúma atmosféru možno sa blížiaceho konca v rovine subjektívnej, v kontexte vlastného bytia vo svete. Tak ako aj nálady a stavy mysle nevypovedajú len o sebe, ale odkrývajú aj istý aspekt sveta, Durinovým obrazom sa darí nie len „vyjadrovať” pocit, náladu alebo stav (napr. insomnia, migréna), ale predovšetkým ich skúmať – a ich prostredníctvom skúmať svet, jeho štruktúru, povahu, atmosféru. Nejasnosť pocitu možno sa blížiaceho konca – možno sa koniec blíži, možno nie (možno sa jeho blízkosť pominie) – kontrastuje s precíznou stavbou vytvorených obrazov. Napätie medzi chaotickosťou prežívaného pocitu alebo stavu a precíznosťou, s akou je obraz vystavaný, naznačuje, že autorovým dôležitým zámerom je komunikovať. Pri Durinových obrazoch je teda ťažko hovoriť len o „vyjadrení”, ide skôr o vytváranie štrukturovaných, do detailu premyslených a vizuálne veľmi silných kompozícii, ktoré by mali schopnosť komunikovať atmosféru a štruktúru danej nálady, stavu a jej vzťahu k svetu. Svet samotný je v nich silne prítomný, napr. prostedníctvom polí, lesov, dreva, zvierat, a pod. – jeho prítomnosť je rovnako silná ako prítomnosť ľudského tela, ktoré zprítomňuje konkrétnu náladu alebo stav mysle.
Jan Durina (*1988) je absolventom Fakulty umení TU v Košiciach, ateliér Nových médii. Silná vizualita, zreteľný rukopis a intenzita jeho fotografických kompozícií už, napriek jeho mladému veku, začala vzbudzovať medzinárodný záujem. Naposledy samostatne vystavoval v Sourmilk Art Gallery (Miláno); po výstave v Make Up Gallery bude jeho tvorba najbližšie prezentovaná v rámci prestížného Mesiaca fotografie v Krakove. Jeho práce sa objavili v mnohých zahraničných periodikách, od Čiech (Respekt), cez Veľkú Britániu (Playground Magazine, If You Leave), Nemecko (ART- Magazin), Holandsko (GLAMCULT), USA (Fakehead, Nerve.com), Kóreu (BLINK) po Japonsko a Litvu.
http://jandurina.blogspot.com/

Juliana Sokolová (*1981) – filozofka a autorka. Od r. 2010 vyučuje na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení TU v Košiciach. Vyštudovala filozofiu na University of York. Štúdium ukončila r. 2003 dizertačnou prácou o fenomenológii bolesti vo filozofii Emmanuela Levinasa. V r. 2008 získala štipendium od Arts and Humanities Research Council britskej vlády pre výskum problému mediálnej sprostredkovanosti a obrazov utrpenia na Kings College London. Od r. 2009 žije v Košiciach. Publikuje v odborných aj kultúrno-spoločenských periodikách na Slovensku (Filozofia, FlashArt, týždeň, SME) aj v zahraničí (Internationale Politik, Berlín, openDemocracy, Londýn). V r. 2013 jej vyjde zbierka „Môj dom bude mať strechu.”

„End of the years” (- „Koniec rokov”) je celoročný výstavný cyklus odohrávajúci sa v Make Up Gallery a vo verejnom priestore Košíc.
Dramaturgický koncept (zrejmý už zo samotného názvu) akcentuje historické predpovede o konci sveta, ktorý by mal nastať práve v roku 2012 a ktorý si samozrejme nik nepripúšťa. Zároveň sa jedná o posledný rok prípravnej fázy projektu Košice Interface 2013 pred rokom 2013, v ktorom budú Košice európskym hlavným mestom kultúry.

End of the years tak prináša v roku 2012 sedem osobitých umeleckých pohľadov na koniec sveta, alebo na deje a problematické body súčasnosti, ktoré by k nemu mohli prispieť. Do popredia sa dostávajú nie len rôzne apokalyptické a katastrofické hypotézy ale aj reálne politické a ekologické hrozby súčasnosti. Program výstav prezentuje špičkových umelcov mladej a strednej generácie zo Slovenska, Česka, Nemecka či Veľkej Británie. Títo autori sa už v minulosti dokázali rôznym spôsobom dotknúť spomínaných tém a vzbudili u odbornej a laickej verejnosti dostatočnú pozornosť. Zároveň sa takmer všetci v Košiciach predstavia premiérovo.

Vrcholom celoročného programu Galérie je monumentálna a multimediálna inštalácia End of the years vo verejnom priestore, ktorá je organizovaná v spolupráci s Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o. a Fakultou Umení TU Košice.

http://makeupcollective.org/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>