Budovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach

Centrum fyziky veľmi nízkých teplôt – Centrum excelentnosti SAV a UPJŠ je spoločným pracoviskom PF UPJŠ a ÚEF SAV v Košiciach (ďalej iba Centrum), kde sa systematicky uskutočňuje prvosledový výskum nových typov supravodičov, silnokorelovaných systémov, supratekutosti He-3, nízkorozmerných magnetík, geometricky frustrovaných systémov a systémov s nefermiovským správaním.

Centrum disponuje unikátnou komplexnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje skúmať fundamentálne vlastnosti materiálov v teplotnej oblasti od 100 mikrokelvinov až po izbové teploty; umožňuje tiež robiť materiálový a fyzikálny výskum pri vysokých magnetických poliach do 18 Tesla; pri extrémne malých poliach v oblasti nanotesla a pri extrémnych tlakoch do 1 megabaru. Experimentálne možnosti centra boli rozšírené o nové Laboratóriá nanotechnológií, s možnosťou prípravy a skúmania vlastností látok s atomárnym rozlíšením a možnosťou prípravy a skúmania tenkých vrstiev litografickými technikami, vrátane nanolitografie. V Centre sú tiež zavádzané technológie prípravy monokryštálov.

Centrum usporadúva niekoľkokrát v roku Dni otvorených dverí (hlavne v rámci Európskeho týždňa vedy). Pre tieto akcie sú v centre pripravené demonštračné experimenty. Na týchto akciách sa zúčastňujú predovšetkým gymnazisti z Košíc a košického a prešovského VÚC v počte 700 ľudí za rok. Centrum získalo od agentúry APVV významný vedecko-popularizačný projekt „Hodina vedy“. V rámci tohto projektu sa v mesačných intervaloch uskutočnila séria prednášok pre širokú verejnosť v centre Košíc za pozornosti médií. Pred akciami boli tlačové konferencie. V r. 2008 sme usporiadali 6 prednášok, z toho dve na fyzikálne témy. O projekte informuje webová stránka www.hodinavedy.sk, kde sú napr. zaznamenané videoprojekcie jednotlivých prednášok. V ďalšej časti projektu oslovujeme študentov a učiteľov priamo na stredných školách formou netradičných hodín vedy s demonštračnými experimentami.

Centru bola udelená Cena SAV za rozvoj infraštruktúry pre vedu v roku 2008.  Centrum sa tiež venuje výchove mladých vedcov na doktorandskom stupni VŠ a postdoktorandov. Organizuje medzinárodné školy a sympóziá. Pôsobenie Centra v košickom klastri centier progresívnych materiálov prispieva k prepojeniu základného a aplikovaného výskumu, a taktiež pomôže naštartovať proces vzniku malých hig-tech firiem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>