Cesta do budúcnosti mladých vedie cez vzdelanie a kreativitu

Som tu veľmi rád už po druhýkrát. V Košiciach som videl kombináciu priemyslu, kreativity a kultúry. Aj rómskej,“ vyznal sa Hannes Swoboda, predseda Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, vo svojom vystúpení  na diskusnom večere „Reštart Európy“. Konal sa v priestoroch Kasární/Kultuparku  v pondelok ,14. októbra 2013 a popri poslankyniach Európskeho parlamentu Monike Smolkovej a Kataríne Neveďalovej, poslancoch NR SR z Košíc, predstaviteľoch kraja i mesta sa na ňom zúčastnili predovšetkým desiatky mladých ľudí. Diskusia v dvoch blokoch, ktorú moderovala Adela Banášová, hľadala spôsoby ako prebudiť potenciál európskej kultúry v podmienkach Slovenskej republiky s osobitným zameraním na východné Slovensko a mesto Košice. Mesto je v tomto roku Európskym hlavným mestom kultúry. Alternatívna vízia budúcnosti sa spája predovšetkým s kreativitou, kreatívnym priemyslom s možnosťou vytvárania pracovných príležitostí a vzdelávaním mladých s perspektívou ich uplatnenia na trhu práce. „Ide o to, aby sme mladej generácii poskytli budúcnosť,“ povedal líder socialistov a demokratov v Európskom parlamente H. Swoboda.

Relaunching4-kopie

Práve na prepojenie vzdelávania a praxe najmä mladých Rómov bol zameraný  sprievodný program jednodňovej návštevy Hanessa Swobodu v Košiciach. V sprievode poslankýň Európskeho parlamentu Moniky Smolkovej a Kataríny Neveďalovej navštívil Strednú odbornú školu technickú na Kukučínovej ulici, ktorá sa úspešne zameriava na odborné technické vzdelávanie v oblasti stavebníctva, strojárstva, drevárstva, nábytkárstva a služieb a využíva pri tom rôzne granty. Jej špecifikom je 11 elokovaných tried na piatich vysunutých pracoviskách v Družstevnej pri Hornáde, v Kecerovciach, na Luniku IX, vo Veľkej Ide a v Šarišských Bohdanovciach. V nich získava vzdelanie i praktické zručnosti väčšina žiakov – Rómov, ktorí tvoria až tretinu zo všetkých žiakov tejto školy. H. Swobodu potešila informácia o uznesení vlády SR na jej októbrovom výjazdovom zasadnutí v Košiciach o pridelení finančných prostriedkov vo výške 5 000 € na činnosť elokovaného pracoviska tejto školy na Luniku IX. Budú použité na nákup náradia, učebných pomôcok a didaktickej techniky pre žiakov I. a II. ročníka, zaradených do učebných odborov stavebná výroba a výroba konfekcie. Dobré vzdelanie a získavanie skúseností sú pre mladých Rómov na Slovensku tým najlepším spôsobom, ako sa úspešne integrovať.

Cestou do U.S. Steel, kde si poslanci EP pozreli najmodernejšiu prevádzku – pozinkovňu a oboznámili sa s projektom začleňovania Rómov do pracovného procesu a jeho konkrétnymi výsledkami, si Haness Swoboda pozrel už mediálne známy múr na Luniku VIII. „Nie som nadšený, lebo múry rozdeľujú. Ale som rád, že som ho videl na vlastné oči, lebo niektoré európske médiá to popisovali tak, že múr vedie pomaly cez celé mesto. Ale tak to nie je,“ povedal neskôr na tlačovej konferencii.

Líder socialistov a demokratov v Európskom parlamente sa stretol aj s predstaviteľmi Rómskej tlačovej agentúry, samosprávy na Luniku IX a rómskych neziskových organizácií. Súčasťou jeho programu bola tiež návšteva firmy T-systems, ktorá zamestnáva najviac vysokoškolsky vzdelaných mladých ľudí.

Ako sa vyjadril pred košickými novinármi, nie každý rád vidí, ak sa uprednostňuje nejaká etnická skupina. Je ešte veľa predsudkov na jednej i druhej strane, ktoré sa odstraňujú veľmi dlho. Odstránenie vzájomných predsudkov je jednou zo základných podmienok sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Nejde pritom o nové privilégiá, ale o rovnaké štartovacie podmienky. Na ich vytvorenie vyčleňuje Európska únia značné finančné prostriedky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>