Cestovný ruch 2012

(TA3, 16:00; Správy; 28/12/2012;  ; Zaradenie: z domova)

Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: “Cestovný ruch má za sebou dobrý rok. Turistov, ktorí chcú Slovensko spoznať, stále pribúda. Podľa Štatistického úradu za prvé tri štvrtiny roka navštívilo Slovensko takmer 3 milióny ľudí, čo je viac o 150 tisíc ako v minulom roku. A pozitívna štatistika by mohla ešte pokračovať. Slovensko začína byť vyhľadávanou turistickou destináciou. Turisti najviac cestujú do Bratislavy a Banskej Bystrice. Najdlhšie sa zvyknú zdržať v Trnavskom kraji, ktorý ponúka piešťanské kúpele. Slovensko bolo dokonca celosvetovým vydavateľstvom Lonely Planet zaradené medzi top 10 destinácií roka 2013 a Bojnice a Spišský hrad patria medzi 25 najkrajších európskych zámkov. Rok 2013 bude dôležitým pre Košický kraj, pretože Košice ponesú status Európske hlavné mesto kultúry, čo by mohlo byť pre turistov zaujímavé. Na jar 2013 bude vláda schvaľovať aj novú stratégiu rozvoja cestovného ruchu do roku 2020.

František Palko, štátny tajomník Ministerstva dopravy Slovenskej republiky je mojím hosťom, želám vám pekný deň.”

František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy: “Dobrý deň prajem.”

Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: “Tak pán Palko, pri takej peknej téme sme sa stretli a dobrej správe pre Slovensko, že cestovný ruch je na tom naozaj dobre, alebo bol na tom lepšie ako po tie minulé roky tento rok. 3 milióny ľudí sme prilákali. Prečo, ako je to možné, že sme takí atraktívni pre turistov?”

František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy: “Naozaj veľmi ma teší, že v prípade cestovného ruchu môžem hovoriť o pozitívnych informáciách. Som veľmi rád, že z toho počtu ľudí, 3 miliónov ľudí, ktoré využíva služby cestovného ruchu na Slovensku, až zhruba 1 milión predstavujú  zahraniční návštevníci. Ak si zoberieme štatistiku z hľadiska porovnania spred minulého roka, tak je to zhruba o 4 % viac, čo je veľmi dobré. Spomínali ste trebárs banskobystrický kraj. Veľmi nás teší to, že už nielen Bratislava je tou oblasťou, ktorá je navštevovaná zahraničnými turistami, ale Banskobystrický kraj dokonca prijal o takmer 25 tisíc zahraničných turistov viac ako v minulom roku. Prečo je to tak, je to nepochybne aj tým, že cestovný ruch na Slovensku sa rozvíja aj z hľadiska kvality služieb, aj z hľadiska toho, že rozvíja sa takzvaný destinačný manažment, to znamená jednotlivé regióny už ponúkajú komplexnejšie služby ako tomu bolo doposiaľ. Samozrejme, že tento trend je dobrý, budeme však radi keď tento trend bude pokračovať naďalej takýmto pozitívnym spôsobom.”

Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: ” A bude?”

František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy: “Robíme všetko pre to, aby to tak bolo, podporujeme cestovný ruch jednak legislatívnymi koncepčnými predpokladmi, ale podporujeme ho aj finančne, pretože my sme už v tomto roku prvýkrát dali takzvaným oblastným združeniam cestovného ruchu, ktorých je viac ako 30, alebo krajským združeniam cestovného ruchu, viac ako 3,3 milióna eur. Pokiaľ ide trebárs o prostriedky zo štrukturálnych fondov, teda z fondov EÚ, v tomto roku môžeme narátať viac ako 80 miliónov eur, ktoré dávame do cestovného ruchu, pretože teraz je aktívna nová výzva, ktorú môžu práve podnikatelia z oblasti cestovného ruchu nájsť ne webovej stránke Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Prijali sme alebo vypracovali sme novú stratégiu rozvoja cestovného ruchu, takže tých krokov je veľa.”

Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: ” Áno, o tej budeme ešte hovoriť, že čo tam je, ale vrátim sa k tým eurofondom. Keby teda niekto  mal záujem, tak môže si požiadať vypracovať projekt a je teda reálne, že dostane tie peniaze keby chcel pripraviť pre turistov nejakú zaujímavú vec?”

František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy: “Ono je to tak, že tých  možností je vždy viac, alebo toho chcenia je vždy viac ako toho, čo môžeme dať, takže aj teraz predpokladáme, že tých žiadostí bude z hľadiska objemu viac ako budú tie možnosti, avšak keď budú projekty kvalitné a budú zabezpečovať predpoklad takzvaného toho destinačného manažmentu, to znamená rozvoja regiónu z hľadiska cestovného ruchu, tak je tam predpoklad, že by tá žiadosť mohla byť aj pozitívne ukončená.”

Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: ” Čiže žiadostí je veľa a projektov je veľa hovoríte, lebo viete ako je to s tými eurofondami, to je taká zakliata téma.”

František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy: “Projektov je veľa, sme však radi, že aj kvalita projektov sa zvyšuje. Sme veľmi radi, že tie projekty sa týkajú aj takých záležitostí, o ktorých ste aj hovorili, trebárs Bojnický, Spišský hrad, ktorý patrí medzi 25 najkrajších zámkov, tak pamätáme práve aj na rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok, lebo to je to, čo je kultúrne dedičstvo, historické dedičstvo a turisti najmä aj z iných krajín veľmi radi navštevujú takéto zariadenia. Z hľadiska toho nárastu počtu ľudí napríklad rád konštatujem, že toto nie sú už len turisti z okolitých krajín ako je Česko, ale dokonca zaznamenali sme nárast aj zahraničných návštevníkov z afrických krajín. Ja som sa stretol s egyptským veľvyslancom, na základe čoho teraz v polovici januára v budúcom roku prídu egyptské firmy na náš najväčší slovenský veľtrh cestovného ruchu Slovakia Tour 2013. Máme aj viac návštevníkov z takých krajín ako je napríklad Island, ako je Dánsko, ako je Nórsko, ako je Estónsko, takže možno svitá naozaj na dobré časy.”

Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: ” A keď ste sa stretli, to je zaujímavé, keď ste sa stretli s tým predstaviteľom z Egypta, hovoril niečo, že čo tu tých egyptských ľudí najviac zaujalo na Slovensku?”

František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy: “Otázka je, prečo my chodievame do takých krajín ako je Egypt, ako je Maroko, ako sú ďalšie krajiny,  majú more, majú to, čo nemáme my.”

Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: ” Tak majú more a tieto fajn vec, čo nemáme my.”

František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy: “A zasa Egypťania keď navštívia Slovensko, tak navštívia naše krásne hora a to nie sú len Vysoké Tatry, navštívia našu nádhernú prírodu, ktorá je iná ako v tom Egypte.”

Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: ” Takže to zelené tu sa im páči. No Košice budú vraj dôležitou destináciou v roku 2013 pre cestovný ruch, a to preto, že sa stanú v roku 2013 európskym hlavným mestom kultúry. Môže naozaj tento titul pomôcť tomu, aby sa to mesto zviditeľnilo, alebo záleží to od toho, ako sa ktoré mesto zhostí tejto možnosti?”

František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy: “Ja som presvedčený, že Košičania sú veľmi šikovní ľudia a že nielen Košičania, ale aj my využijeme túto príležitosť ako štart pre významné prilákanie zahraničných turistov aj v budúcnosti. Byť európskym mestom kultúry je veľmi značná prestíž a sme naozaj veľmi radi, že Košice, to znamená druhé také najpočetnejšie mesto po Bratislave a z hľadiska toho kultúrneho historického dedičstva veľmi významné mesto môže hostiť zahraničných turistov, ktorí potom môžu poskytovať veľmi dobré referencie svojim priateľom, známym, ktorí navštívia Slovensko a potom možno o rok o takomto čase budeme konštatovať, že najväčší nárast  zahraničných turistov zaznamenali aj východnejšie regióny ako je po Banskú Bystricu.”

Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: ” Podľa čoho sa vyberá to európske hlavné mesto kultúry? Vždy je jedno, alebo dve, myslím že to funguje od roku 85, podľa čoho? To ako uchádza veľa miest a Európska komisia vyberie to, ktoré sa jej najviac páči, alebo musí splniť nejaké podmienky to mesto?”

František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy: “Tak samozrejme, že tých kritérií je viacero. To mesto musí ponúkať nejaké kultúrne bohatstvo, kultúrne dedičstvo a musí tá reprezentácia mesta presvedčiť, že dokážu sa zhostiť tejto úlohy a že budú len zvyšovať a zvyšovať kvalitu tohto cyklu. Keď si zoberieme mesto Košice, mňa to nejako výrazne neprekvapilo, nie preto, že pochádzam z Košíc, ale je to naozaj preto, keď sa prejdete Košicami zistíte, že to mesto má naozaj obrovské historické bohatstvo, že je to mesto, kde práve tie budovy a všetko čo je okolo jednoznačne hovorí o tom, že je to multikulturálne mesto, multináboženské mesto, mesto, ktoré vždy  spájalo národy a ľudí, kde nikdy neboli nejaké konflikty ani nacionálne, ani iné, takže mňa to neprekvapilo.”

Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: ” Tak snáď to bude s Košicami dobré a budú ľudia o nich vedieť viac, ale ja sa ešte musím vrátiť. Koľko tých miest sa uchádza priemerne o tento status, že aké je to ťažké?”

František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy: “No je tých miest veľa, sú to desiatky miest, ktoré sa uchádzajú o tento status a je preto veľmi dobré keď aj práve na margo týchto pozitívnych trendov v oblasti cestovného ruchu budeme môcť konštatovať, že mesto Košice a Slovensko ako také využilo túto príležitosť na to, aby ten trend naozaj pokračoval ešte dynamickejším spôsobom. Predpoklady na to sú, nie je to však iba na štáte a na samospráve, je to aj na podnikateľoch v oblasti cestovného ruchu, preto ja ich chcem vyzvať, aby naozaj zvyšovali kvalitu, pretože keď prídeme už do istého bodu, tak budeme musieť už presvedčiť pochopiteľne tým, že budeme mať vyššiu kvalitu ako okolité krajiny v oblasti cestovného ruchu. Preto my myslíme na to v oblasti stratégie cestovného ruchu, že zavedieme takzvaný národný systém kvality služieb v oblasti cestovného ruchu, kde budú cerfitikovaní prevádzkovatelia služieb v tejto oblasti, budú dostávať obrazne povedané hviezdičky, čím viac hviezdičiek, tak to bude znamenať, že je to kvalitné  zariadenie a preto tá kvalita služieb bude to, čo bude zohrávať dôležitú úlohu z hľadiska toho, či pôjdeme tým trendom hore, budeme stagnovať, alebo pôjdeme dole.”

Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: ” No tie služby, ktoré to ktoré miesto poskytuje je pre turistov naozaj veľmi dôležitá vec. Myslíte si, že naši slovenskí ľudia možno tak v globále, lebo je to určite individuálne, ale v globále vedia Slováci takéto niečo poskytovať, lebo napríklad teraz zima, lyžovačka, tak naši ľudia často chodia lyžovať do Rakúska, do Talianska, ale nielen možno príroda a svahy sú to, čo ich tam ťahá, ale často aj kvalita služieb, že boli na Slovensku, spokojní neboli. Myslíte si, že môžeme niekedy dobehnúť alebo dobiehame už tieto vyspelejšie krajiny, Rakúsko, Taliansko?”

František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy: “Je to veľmi individuálne, závisí to od jednotlivých zariadení cestovného ruchu, ale pokiaľ ide o zimnú turistiku, máme naozaj čo dobiehať, najmä my, čo sme blízko Rakúska, tak poniektorí naši známi dajú prednosť Rakúsku jednak aj tým, že je to povedzme pre nich bližšie ako ísť niekam na stredné Slovensko, aj tie služby sú niekedy, no niekedy, často na vyššej úrovni. Iná cesta ako  zvyšovať kvalitu služieb neexistuje a ja som presvedčený, že naši podnikatelia to vedia, pretože Slováci už poznajú svet, poznajú aké služby sú v zahraničí a už porovnávajú tú kvalitu služieb, takže cesta ako zvyšovať kvalitu neexistuje iná.”

Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: ” Čítala som takú vec, že začínajú ľudia na Slovensku dávať tým miestam, ktoré možno prevádzkujú, také všelijaké prívlastky – najromantickejší hotel tam a najvýhodnejšia lyžovačka zase niekde inde. Myslíte si, že aj toto je cesta dávať možno tomu miestu takého ducha aby to malo nejaký príbeh, môže to pomôcť?”

František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy: “Samozrejme a niektoré hotely, ktoré vyrástli na základe nejakých kaštieľov, nechcem teraz robiť samozrejme reklamy, majú už takýto punc. Jeden  hotel na Slovensku dokonca získal veľmi prestížne ocenenie svetové ako v rámci rebríčka najlepších hotelov sveta, tiež nebudem samozrejme menovať aby som nerobil reklamu, takže to Slovensko začína byť známe už aj v týchto prestížnych rebríčkoch čo je veľmi dobré.”

Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: ” Koniec koncov sme spomínali aj Lonely Planet, že sme medzi top 10-mi pre rok 2013, tak verím, že aj 2014 sa tam objavíme.”

František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy: “Áno, je to tak.”

Katrin Lengyelová, moderátorka TA3: ” Pán Palko, ja vám ďakujem, že ste tu boli a za všetky vaše informácie. Dovidenia.”

František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy: “Ďakujem aj ja. Dovidenia.”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>