Návrat do školských lavíc cez šlabikáre sveta

1531_760615467297910_67309180_nZákladná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach sa rozhodla sprostredkovať svojim žiakom, ale aj širokej verejnosti jedinečnú zbierku čítaniek a šlabikárov, ktorú zozbieral Štefan Peteja z Bardejova.

Výstava bude slávnostne otvorená v utorok, 19. novembra 2013, o 10.30 hod. za osobnej účasti zberateľa a hostí.

Zbierka obsahuje viac ako šesťsto šlabikárov a čítaniek z celého sveta. Návštevníci si budú môcť pozrieť učebnice v japončine, arabčine, rómčine, v Braillovom písme, ale aj prierez slovenskými od 19. storočia až po súčasnosť. Súčasťou výstavy budú aj ukážky učebných pomôcok zo začiatku 20. storočia.

„Štefana Peteju sme oslovili s myšlienkou pripraviť takúto výstavu so zámerom sprístupniť ju našim žiakom aj návštevníkom festivalu Hravenisko. Myslím si, že možnosť vidieť šlabikáre z celého sveta je jednak možnosťou rozšíriť si rozhľad a spoznať ako sa deti učia prvé písmenka v iných krajinách, ale tiež prežiť emóciu, spojenú so spomienkou na naše šlabikáre z detských čias,“ uviedol riaditeľ Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici Róbert Schwarcz.

Výstava v priestoroch školy potrvá do pondelka 25. novembra 2013 a prístupná bude aj návštevníkom Festivalu hier a zábavy Hravenisko v sobotu a nedeľu 23. a 24. novembra 2013. Následne bude umiestnená v najnovšej pobočke Knižnice pre mládež Mesta Košice LitPark, ktorá sa nachádza v areáli Kasární/Kulturparku, kde si ju budú môcť záujemcovia pozrieť až do 20. decembra 2013.

Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici č. 22 je podľa počtu žiakov a zamestnancov štvrtou najväčšou základnou školou v Košiciach. Ide o plne organizovanú školu s tridsiatimi triedami, deviatimi oddeleniami školského klubu detí a školskou jedálňou. ZŠ sa profiluje ako škola so zameraním na cudzie jazyky, informačné a komunikačné technológie, rozvoj životných zručností a podporu intelektuálne nadaných a  talentovaných žiakov.

Okrem zabezpečenia riadneho výchovno-vzdelávacieho procesu sa škola v rámci vyučovania i nad jeho rámec venuje oblasti ľudských práv, tolerancie, aktívneho občianstva, prevencie závislostí a kriminality mládeže, environmentálnej výchovy, prvej pomoci a zdravého životného štýlu. Zriaďovateľom školy je Mesto Košice. Škola je členom prestížnej medzinárodnej siete Zelených škôl a ako jediná základná škola je členom Koalície 2013. Od roku 2011 nesie čestný názov Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>