Kniha, ktorá zmení žiakov na lokálpatriotov

prevziaťVšetkým milovníkom regionálnych dejín a historických príbehov je určená kniha „Domov je miesto hodné poznania“, ktorej verejná prezentácia sa uskutoční v stredu, 6. novembra o 16.30 hod. vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hlavnej 48 v Košiciach. Kniha prezentuje tri povesti z okresu Košice-okolie a tri historické štúdie. Tie približujú dejinné súvislosti čias, ku ktorým sa povesti viažu. Autormi diela sú Slavomír Szabó a Štefan Kolivoško. Obaja spisovatelia v súčasnosti prezentujú príbehy a regionálne dejiny Košického kraja sériou prednášok na školách v Košiciach a blízkom okolí ako doplnkové učivo k miestnemu dejepisu a geografii.

Žiaci a študenti sa učia rovnaký dejepis i geografiu na celom Slovensku, bez ohľadu na to, či žijú v Košiciach, Bratislave, či kdekoľvek inde. Našou snahou je podať im zaujímavou formou viac informácií o ich bezprostrednom okolí tak, aby v nich skrsol aspoň zárodok lokálpatriotizmu a záujmu o svoj kraj. Mojou úlohou bolo literárne spracovanie troch tradovaných povestí, pričom každá z nich sa viaže ku konkrétnemu miestu a konkrétnemu obdobiu.” povedal Slavomír Szabó.

Prvý z príbehov je povesť z čias bojov medzi Slovanmi a Avarmi a viaže sa k jazeru Izra pri obci Slanská Huta. Druhá povesť približuje časy tatárskych vpádov a úlohu, akú pri záchrane obyvateľov Moldavy nad Bodvou zohrala Moldavská jaskyňa. Tretia povesť uvádza čitateľa do epochy expanzie Osmanskej ríše a viaže sa ku gotickému kostolu v Seni a udalosti spojenej s vypálením tejto dediny.

„Ku každej poviedke som napísal historickú štúdiu, ktorá uvedie čitateľa do čias, kedy sa ten-ktorý príbeh odohral a tým hlbšie priblíži význam historickej epochy s prízvukom na miestne dejiny a ich súvis s celkovým dianím v Európe. Kniha zároveň poukazuje aj na miestne kultúrne bohatstvo a prírodné dedičstvo v spojení s dejinami, o ktorých sa žiaci a študenti v školách nemajú možnosť dozvedieť takmer nič. Za každou štúdiou sa nachádza niekoľko tipov na miesta hodné návštevy, ak by sa niekto chcel vybrať na výlety po stopách starých príbehov,” uviedol Štefan Kolivoško.

Kniha Domov je miesto hodné poznania vznikla v rámci rovnomenného partnerského projektu Verejnej knižnice Jána Bocatia a Literárnej spoločnosti Pravé orechové, ktorý v programe Otvorená knižnica podporili Nadačný fond Skupiny VSE a Karpatská nadácia.

Kniha má tri poviedky a tri štúdie:

Poviedka – Päť vzývaní Perúna – povesť o vzniku jazera Izra, dejovo siaha do 6. a 7. storočia. Silne mystifikovaný príbeh o oslobodení zotročenej skupiny Slovanov, kde boje vrcholia súbojom avarskej čarodejnice Izry a slovanského boha Perúna.

Štúdia – Avari a Slovania – poukazuje na vzťahy týchto dvoch národov, ku ktorým patrilo chvíľkové súžitie, ale aj spory a boje medzi nimi, pričom sa opiera aj o miestne archeologické nálezy. Približuje panteón slovanských bojov a spôsob života ľudí danej éry.

Poviedka – Tma a chlieb – povesť o záchrane obyvateľov Moldavy nad Bodvou v Moldavskej jaskyni. Tradovaný príbeh z 13. storočia z I. tatárskeho vpádu. Aspoň čiastočnú pravdivosť príbehu dokladujú archeologické nálezy z tejto jaskyne.

Štúdia – Príchod Tatárov – vykresľuje epochu ničivého vpádu, pri ktorom vymrela väčšina obyvateľov súčasného územia Slovenska. Poukazuje najmä na úlohu kráľa Bela IV., jeho prehru i neskoršie zásluhy o obnovu krajiny.

Poviedka – Posledné zvonenie – príbeh, ktorý sa viaže ku gotickému kostolu v Seni a 20. septembru 1652, kedy obec vypálili Turci. Podľa povesti pri tomto útoku zomrel kostolník, ktorý sa obetoval, aby stihol varovať ľudí pred nebezpečenstvom.

Štúdia – Turecké nebezpečenstvo – približuje dejiny tureckej expanzie, vzťahy vo vnútri vtedajšieho Uhorska i spôsob bojov a drancovania vojskami Osmanskej ríše.

O autoroch:

Slavomír SZABÓ
Narodil sa 19. decembra 1964 v Košiciach. Študoval v Košiciach na gymnáziu a v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave – odbor Teória a prax žurnalistiky. Po štrnásťročnej žurnalistickej praxi vo viacerých médiách sa od roku 2005 venuje slobodnému autorskému povolaniu. V roku 2001 založil Literárnu spoločnosť Pravé orechové, kde aktívne pôsobí dodnes.

Je autorom a spoluautorom dvanástich kníh – Rákoš: Ľudia a ich príbehy, Prízraky na Zlatej ceste, Česká sůl a slovenský cukor, Zem bez príbehov = strom bez koreňov, Východné Slovensko: Päť v jednom, Príbeh ako dedičstvo, Petrovské poviedky, Krajina v kolíske ticha, Aká si mi Krásna, Príbehy z Tokaja, Čečejovské poviedky a Poľovské poviedky.
Žije s rodinou v Košiciach.

Štefan KOLIVOŠKO
Narodil sa 3. mája 1947 v Seni. Na stredných školách študoval v Košiciach a v Bratislave. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. V rokoch 1969 – 2013 pracoval vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach.
Je autorom kníh Seňa – Szina, Šaca, Ždaňa, Jasov, Jászó, Haniska, Poľov, Sokoľany, Šemša a spoluautorom publikácií Slovník židovských osobností Košíc, Tisíc dobrých kníh.
Žije s rodinou v Seni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>