Košice zakotvia svoju kultúrnu loď v Marseille

Prístavné mesto Marseille je tohtoročnou európskou kultúrnou dvojičkou Košíc. Náš francúzsky partner sa so svojou 2600-ročnou existenciou radí medzi najstaršie mestá Francúzska. Za jeho vznikom treba vidieť aj gréckych moreplavcov a obchodníkov. Súčasný prístav je miestom,  v ktorom nájdeme viacero kultúr, komunít, je to mesto rozmanitosti, otvorenosti,  tradícií a zmien,  obchodu,  dizajnu a módy a známe je tiež gastronómiou.  Od 14. mája sa v partnerskom meste budú prezentovať Košice so slovenskou kultúrou prostredníctvom viacerých podujatí.

Spojenie dvoch miest

Marseille_more2Košice 2013, n. o.  a Marseille Provence 2013 vyvinuli koncept vzájomnej spolupráce, ktorý je založený na prekrývaní tematických celkov projektov oboch miest,  ako aj na ich podobnostiach. Spolupráca zdôrazňuje fakt, že obidve hlavné mestá kultúry sú formované svojím hlbokým multikultúrnym charakterom a svojou geografickou polohou na križovatke rôznych kultúr. Sú to aj mestá v blízkosti viacerých hraníc, vrátane tých s Európskou úniou a schengenským priestorom. Kým Marseille je sprostredkovateľom kultúrnej výmeny v severno-južnom smere, Košice sú komunikačným mostom medzi západom a východom.

Koncepcia zdôrazňuje obrovské bohatstvo prichádzajúce zo spojenia týchto dvoch osí v rámci spolupráce medzi dvomi Európskymi hlavnými mestami kultúry. Tento rámec tiež vytvára priestor pre fascinujúcu ukážku európskych identít, interakcií medzi  západnou a východnou Európou a kultúrnu výmenu v rámci a mimo hraníc Európskej únie a Schengenu, kde sa obidve mestá nachádzajú.

Nové prostredie, nové možnosti

„Spolupráca s Marseille je pre nás veľmi zaujímavá preto, lebo je to úplne nové prostredie a vnímame to ako  príležitosť predstaviť súčasné slovenské umenie nielen v Košiciach, ale aj vo Francúzsku  a naopak. Získavame nových priateľov, nových partnerov, nových členov veľkej európskej  skupiny  ECOC European Capitals of Culture.  Je to príležitosť  lepšie  spoznať Marseille zvnútra, nielen z turistického pohľadu, ale aj cez kultúrnu infraštruktúru s tým, že je to otázka dlhodobej spolupráce a nielen jedného festivalu. Kontakty a osobné väzby sú veľmi dôležité aj pre rozvoj a pretrvanie väzieb do najbližších piatich až desiatich rokov.  Pozeráme sa na to s perspektívou,“ povedal k marseillskej prezentácii umelecký riaditeľ Košice 2013 Vladimír Beskid.

Ako dodal,  nachádzame spoločnú platformu a spoločnú reč jednak v tom,  že sme vlastne hraničné mestá Európskej únie. Oni sa symbolicky vnímajú ako brána do Stredozemia,  my sme brána na východ.  „Pre obidve mestá je dôležité vytvárať mosty cez schengenskú hranicu.  Druhá rovina, ktorú sme tak trochu postavili my, je Second Cities.  Košice i Marseille sú druhé najväčšie mestá v týchto štátoch a vlastne už spolupracujeme v divadelnej  či  fotografickej oblasti.  Tretia spoločná rovina je záujem o verejný priestor,  čo preferujeme. Kultúru chceme šíriť vo verejných   priestoroch, vyjsť  s ňou von a osloviť širšie publikum.“

Mestá Košice i Marseille majú záujem  o vytvorenie  diverznejšieho  prostredia v kultúre. Chcú do nej  zapojiť všetky  minoritné či náboženské  komunity.  Napríklad v obidvoch prípadoch ide o rómsku komunitu.  Festival v Marseille je pre nás podľa umeleckého šéfa EHMK  odrazovým mostíkom do budúcnosti. Už v súčasnosti  sú mnohé spoločné kultúrne aktivity rozbehnuté a veľa sa ich ešte chystá.  Je sa na čo tešiť.  Program je bohatý.

Francúzom chystáme bohaté kultúrne menu

IMG_9789Obidve mestá spája to, že ležia na hranici, verejné priestranstvá a občianska participácia. Slovenská kultúra sa v tomto roku prezentuje vo Francúzsku viacerými podujatiami. Kľúčovým bude Slovenský týždeň v divadle Toursky, ktorý sa začne 14. mája za účasti významných hostí. Súčasťou bude aj výstava  „Mestské zásahy“. Je svedectvom toho,  že aj malé zásahy sa môžu stať veľkými. Architekti, umelci i občania ponúkli na skrášlenie mesta Košice konkrétne návrhy a riešenia, z ktorých mnohé skvalitnia život v meste. V  deň otvorenia predstaví slovenskú kuchyňu Sous-Chef reštaurácie Olive Tree Double Tree by Hilton Košice Jozef Hromjak, vlaňajší víťaz národnej prehliadky kuchárskeho a cukrárskeho umenia  Danubius Gastro Cup 2012.

Medzi to najlepšie, čím chcú Slováci zaujať v partnerskom meste,  bude aj džezový koncert PaCoRa Trio & Bashavel. Zoskupenie  skúsených inštrumentalistov je slovenským džezovým unikátom svetového formátu. Ich tvorba je postavená na prelínaní  džezu a folklóru, podfarbená prvkami vážnej hudby.

História i dráma

DSC_3026 bashavel III svetlĎalším kultúrnym príspevkom do programu bude slovenský dokumentárny film Papierové hlavy, ktorý je jedným z najpozoruhodnejších  filmových diel významného režiséra Dušana Hanáka. Vypovedá o histórii našej spoločnosti v rokoch 1945-1989 v mozaike autentických archívnych materiálov, výpovedí svedkov a štylizovaných hraných sekvencií. Dokument podáva svedectvo o vzťahu jednotlivca a spoločnosti, poznačených politickým režimom.

Divadlo štúdio tanca Banská Bystrica predvedie predstavenie „Veselosti minulosti“,  inšpirované anglickým renesančným tancom zo 17. storočia Person´s Farewell. Predstavuje dva svety – minulosť v podobe rekonštrukcie historického tanca a obrazu súčasnosti, vzťahu tanečníka a jeho dýchania. S bizarným príbehom „Krásavica z Leenane“,  plným násilia, čierneho humoru a zvláštnych postáv sa predstaví činohra Štátneho divadla Košice. Autora  Martina  McDonagha  kritici považujú za prvého veľkého dramatika 21. storočia. Na londýnskych scénach sa od neho uvádzali štyri hry naraz, čo sa pred ním podarilo iba Shakespearovi.

Mestá cez objektív

Marseille zaplavia aj sprievodné podujatia ako literárne večery so spisovateľkou Janou Beňovou „Café Hyena“, ktorá vyhrala Cenu Európskej únie za literatúru v roku 2012.  Šéfredaktor Richard Kitta a slovenský poet Ján Gavura predstavia košický časopis o súčasnej literatúre a umení „ENTER“.  Prezentovať nás bude aj výstava fotografií. Ide o projekt košického PhotoART Centra Pavla Mária Smejkala, ktorý aplikoval formát Second Cities na partnerstvo Európskych hlavných miest kultúry Košice a Marseille. Fotografie odzrkadľujú obe mestá očami fotografov druhých miest, Marseille očami Košičanov a naopak.

Do Marseille sa chystajú aj slovenskí ilustrátori bienále Bratislava 1967-2011, pripravuje sa tiež výstava slovenského súčasného umelca Romana Ondáka „Le Pont“ a chýbať nebude ani „Slovenské ľudové umenie – tradícia a modernosť“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Putujúce mesto sa na týždeň zastaví v Marseille

Dve Európske hlavné mestá kultúry 2013 Košice a Marseille-Provence majú veľa odlišného, ale aj toho, čo ich spája. Obidva kultúrne stredobody Európy ležia na hranici schengenského priestoru,  len každý na opačnej svetovej  strane. Nezisková organizácia Košice 2013 venuje veľkú pozornosť zviditeľňovaniu Košíc a celého regiónu východného Slovenska v zahraničí. Prostredníctvom línie Putujúce mesto sa snaží upriamiť pozornosť na tunajšiu umeleckú scénu a exportovať ju do zahraničia.  Séria propagačných a kultúrnych aktivít smeruje k dlhodobej spolupráci.  Ako to vidí riaditeľ neziskovej organizácie Košice 2013 Ján Sudzina?

Najbližšie to bude práve Marseille,  kde sa Košice predstavia. V máji sa tam uskutoční Týždeň slovenskej kultúry. Čím chceme upútať?

Košice boli a sú na kultúrnej mape Európy. My sa usilujeme zviditeľniť a posilniť ich postavenie. Týždeň slovenskej kultúry v Marseille je jedným z našich kľúčových projektov línie Putujúce mesto, prostredníctvom ktorého chceme predstaviť Košice  ako sebavedomé kultúrne mesto, ktoré do európskeho priestoru patrí.  Chceme šíriť slovenské umenie v zahraničí, a samozrejme hovoriť o našom projekte a presvedčiť ľudí o tom,  že Košice sú zaujímavou turistickou destináciou, ktorú sa oplatí navštíviť a bližšie spoznať.

Napriek geografickej vzdialenosti a odlišným prioritám a projektom majú obidve mestá k sebe teraz bližšie. Čo ich spája?

Na Marseille sme sa zamerali viac z pochopiteľného dôvodu. Je to tiež Európske hlavné mesto kultúry.  Sme styčnými  bodmi dvoch odlišných kultúrnych svetov. Máme však veľa spoločných projektov, ale aj jednostranných.  Týždeň slovenskej kultúry v druhom najväčšom meste Francúzska sme pripravili  v spolupráci so Slovenským kultúrnym inštitútom v Paríži,  Divadlom Toursky  a mestom Marseille. S tímom Marseille-Provence chystáme ešte okrem májovej prezentácie mnoho spoločných podujatí.  Jedným z nich bude napríklad výstava fotografií a videí Odysea fotografa Antoine d´Agata v oboch mestách, ktorý cez fotografie zachytáva migrantov z piatich krajín počas ich cesty do Európy.

Spoločné s Marseille majú Košice nielen to, že sú bránami do schengenského priestoru, ale rovnako riešia problémy aj s rómskou komunitou.  EHMK sa orientuje v projektoch aj na túto najväčšiu národnostnú menšinu v Európe cez kultúru.

Touto problematikou sa zaoberáme  dlhodobejšie v spoločných  komunitných projektoch cez SPOTs. Navzájom sa inšpirujeme a hľadáme riešenia pre túto cieľovú skupinu. Veľa inšpirácií naši ľudia, ktorí sú na projekte zainteresovaní , čerpali  práve z Francúzska a snažia sa to aplikovať aj v našich podmienkach. Priestor na dialóg o tolerancii a vzájomnom spolužití medzi majoritou mesta a národnostnými menšinami chceme poskytnúť cez multižánrový festival Rozmanitosť.

Obidvaja  partneri  sa nachádzajú v odlišných podmienkach, finančné nevynímajúc.  V čom vidíte najväčšie rozdiely v porovnaní s Marseille?

Rozdiel medzi možnosťami je niekedy až priepastný,  čo sa týka podmienok, financovania, investičných akcií i projektov. My sme si zvolili cestu vyťažiť z minima maximum.  Základný rozdiel medzi Marseille a Košicami je nielen  vo výške, ale aj štruktúre  zdrojov.  Francúzi majú nielen väčší balík peňazí na projekt,  ale treba povedať aj to, že väčšiu časť tvoria súkromné  zdroje. Je preto oveľa ľahšie disponovať s nimi. My sme financovaní z verejných zdrojov z grantovej  schémy Ministerstva kultúry SR čo je administratívne náročné.  Oni majú voľnejšiu ruku i ľahší spôsob rozhodovania. To ale neznamená, že sú pod menšou paľbou kontroly alebo kritiky. Naopak, projekty, ktoré prinášajú obrovskú zmenu a veľa stoja, sú pod drobnohľadom verejnosti a nikdy nejdú bez odporu a ľahko.  Zoberme si napríklad projekt SPOTs, ktorý je prijímaný od začiatku negatívne a stále nenašiel pochopenie aké si zaslúži. Pritom je to jedna z nosných tém pre toto prostredie.

Čo bude s projektom EHMK ďalej?

Platforma na dlhodobejšiu spoluprácu tu je jednak cez  združenie ECOC (European Capitals of Culture),  ktoré pozostáva z  bývalých, súčasných i budúcich európskych hlavných miest kultúry, ktoré spolupracujú.  Dedičstvo, ktoré projekty prinesú,  môžu niesť tie inštitúcie, ktoré to všetko  implementovali, ale aj iní kultúrni operátori. Spoluprácu v ďalšom období bude  možné ďalej rozvíjať medzi jednotlivými subjektmi. Niektoré projekty budú pokračovať, niektoré možno zaniknú alebo vznikne niečo nové. Pre nás nie je najpodstatnejší program 2013, ale to, aby nastavený systém  fungoval  ďalej na rôznych úrovniach medzi kultúrnymi operátormi  z iných, nielen verejných, zdrojov.

Kveta Podhorská

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>