Košická moderna takmer po 100 rokoch prvýkrát zmapovaná na výstave

Výtvarnou udalosťou roka sa dá nazvať výstava Košická moderna a jej presahy, ktorá je sprístupnená od 13. decembra 2013 vo Východoslovenskej galérii (VSG) v Košiciach.

Návštevníkom výstavy sa predstavia najznámejšie majstrovské diela umelcov, ktorí počas 20. rokov vytvorili v Košiciach jedinečný umelecký fenomén, známy ako Košická moderna, ale aj diela košických autorov zo začiatku dvadsiateho storočia a tridsiatych rokov.

Umelecké diela zo zbierky VSG dopĺňajú zapožičané diela zo slovenských a zahraničných galérií, múzeí, aj od súkromných zberateľov. Galéria v tejto súvislosti oslovila vyše 30 umeleckých inštitúcií, od Museum of Modern Art v New Yorku, cez Slovenskú národnú galériu a Maďarskú národnú galériu, až po Zakarpatské oblastné múzeum umenia Jozefa Bokšaya v Užhorode.

MODERNA_4234

Široký presah umelcov do okolitých krajín Európy vysvetľuje dobová kultúrno-politická situácia. Autori Košickej moderny zväčša nepochádzali z Košíc a predtým, ako sem prišli, patrili do umeleckých kruhov iných európskych miest. Po skončení prvej svetovej vojny a po potlačení Maďarskej republiky rád sa viacerí vrátili domov, na dnešné Slovensko, ktoré už bolo súčasťou prvej Československej republiky, iní putovali Európou v snahe usadiť sa na pokojnom mieste. Zastavili sa na pár dní v Košiciach, ale zdržali sa tu niekoľko mesiacov, či rokov, ako napríklad významní predstavitelia európskej avantgardy Alexander Bortnyik a František Foltýn alebo repatriant Eugen Krón. Vďaka silnému zázemiu a možnosti vystavovať tu umelci vytvorili viaceré zo svojich významných diel, porovnateľných s dielami, ktoré vznikali vo vtedajších centrách moderného umenia, v Paríži alebo Berlíne.

Kurátorky výstavy Zuzana Bartošová a Lena Lešková v snahe verne zachytiť bohaté umelecké dianie mesta v pohnutých časoch, zvolili presah výstavy nielen do obdobia pred 1. svetovou vojnou a tridsiatych rokov, ale doplnili ho výberom z dobovej tvorby autorov, ktorí v Košiciach vystavovali a tiež výberom z plagátovej a knižnej tvorby.

„Realizáciou projektu Košická moderna – od sympózia, cez vydanie knihy, až po výstavu, predstavujeme po prvýkrát v histórii ucelený obraz o výtvarnom umení Košíc z pohľadu súčasnej kunsthistórie na medzinárodnej úrovni. Takmer po sto rokoch prinášame toto poznanie ako neoddeliteľnú súčasť európskej klasickej moderny,“ hovorí riaditeľka VSG Lena Lešková. Výstava Košická moderna po skončení poputuje do ďalších galérií, čím sa navýši nielen hodnota umeleckých diel autorov ako Bauer, Bortnyik, Foltýn, Jasusch, Krón či Schiller, ale adekvátne stúpne aj hodnota národného dedičstva a národného povedomia. Posilnenie historického pozadia uľahčí podľa Leškovej presadzovanie súčasného slovenského umenia v zahraničí.

Výstava sa predstavuje v novo zrekonštruovaných priestoroch galérie na Hlavnej ulici. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s kultúrno-historickými súvislosťami vzniku moderny v Košiciach ešte skôr, než si pozrú samotné diela. V podzemných priestoroch nájdu panely s prehľadnými faktami, biografie najvýznamnejších umelcov, archívne dokumentárne filmy o ich živote a tvorbe i mapu s vyznačením trás, odkiaľ umelci prišli do Košíc a kam potom ich cesty pokračovali.

Reprezentatívna výstava Košická moderna ako záverečná udalosť roka, kedy Košice boli spolu s Marseille hlavným európskym mestom kultúry, chce poukázať na fenomenálny rozmer mesta v jeho modernej histórii. Zhodnocuje výsledky trojročného projektu, v rámci ktorého usporiadala VSG vedecké sympózium, konferenciu a na jar tohto roku vydala umeleckú publikáciu. Výstava potrvá do 18. mája roku 2014.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>