Moje ľudské práva

Navrhni plagát a vyhraj

all_star_refjudzi_bandSlovenské národné stredisko pre ľudské práva pod záštitou Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 pozýva mladých výtvarníkov na účasť v umeleckej súťaži „Moje ľudské práva“. Spolu spojíme ľudské práva s umeleckým nadaním! Návrh plagátu s tvojim umeleckým výtvorom na tému ľudských práv môže byť práve ten, ktorý stredisko využije ako svoj propagačný materiál pri príležitosti 20. výročia svojej existencie. V rámci EHMK 2013 sa takisto uskutoční výstava najkreatívnejších umeleckých diel prihlásených do súťaže. Cieľom umeleckej súťaže „Moje ľudské práva“ je vytvorenie príležitosti pre žiakov navrhnúť plagát v rámci viacerých tém,  súvisiacich s ĽUDSKÝMI PRÁVAMI, čím sa rozvíjajú nielen ich umelecké schopnosti,  spojené s kreativitou, ale tiež záujem o problematiku dodržiavania ľudských práv a záujem o problematiku multikulturalizmu, rasizmu, rodovej rovnosti, nediskriminácie a práv detí. Súťaž zároveň umožňuje košickým žiakom reálne sa zapojiť do umeleckého a kultúrneho diania v rámci EHMK 2013 a tým im vytvoriť priestor na prezentovanie vlastných umeleckých diel. V rámci EHMK 2013 sa uskutoční výstava, kde si budú môcť návštevníci pozrieť najkreatívnejšie umelecké diela žiakov, ktorí sa zapoja do súťaže. Pravidlá a podrobnejšie informácie sú na webovej stránke Slovenského národného strediska pre ľudské práva  www.snslp.sk a na webovej stránke EHMK 2013 www.kosice2013.

Kto sme?

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vzniklo na podnet Organizácie spojených národov na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 430 z 15. júna 1993, ktorým vláda SR odsúhlasila „Projekt na zriadenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva“ so sídlom v Bratislave. Stredisko bolo zriadené zákonom č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva s účinnosťou od 1. januára 1994, a to na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a OSN o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Úlohou Strediska je komplexné pôsobenie v oblasti ľudských práv a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa. Pre splnenie základných úloh Stredisko sústreďuje svoju činnosť na tieto hlavné oblasti:
 • Monitoring dodržiavania ľudských práv a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania
 • Vzdelávacie aktivity o ľudských právach, tolerancii, multikulturalizme a nediskriminácii
 • Zabezpečovanie právnej pomoci a poskytovanie služieb v oblasti ľudských práv
 • Uskutočňovanie výskumov a prieskumov v oblasti ľudských práv a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa
 • Knižničné a dokumentačné služby

Zapojiť sa môžu:

 • žiaci základných škôl a základných umeleckých škôl v Košiciach (1. kategória)
 • študenti Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a STU BA (2. kategória)

Požiadavky na grafický návrh:

 • ručná kresba s akýmkoľvek vyjadrovacím prostriedkom (farebné ceruzky, vodové farby, pastelky atď.) – minimálne rozmer A3, maximálne rozmer A2
 • návrh v grafickom programe (Adobe Photoshop, CorelDRAW atď.) Plagát môže byť doplnený aj krátkym mottom alebo výstižným krátkym textom.

Témy súťaže:

 • Ľudské práva
 • Nediskriminácia
 • Multikulturalizmus
 • Problematika rasizmu
 • Rodová rovnosť
 • Práva dieťaťa

Odovzdávanie návrhov: 15. apríl – 7. jún 2013

Kresby a návrhy zasielajte na adresu: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Regionálna kancelária Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice, alebo na info@snslp.sk.

Výhercovia súťaže budú ocenení finančnými a vecnými cenami.

➯ ocenenia: zlaté, strieborné a bronzové miesto
➯ v každej kategórii slávnostné vyhlásenie výhercov a odovzdanie cien: 14. jún 2013
➯ výhercovia a ich umelecké diela budú zobrazené na webovej stránke strediska www.snslp.sk a na webovej stránke EHMK 2013 www.kosice2013.sk.

Členovia poroty pre vyhodnocovanie grafických návrhov:

1. JUDr. Juraj Horváth, výkonný riaditeľ SNSĽP
2. Ing. Michal Brašeň, ArtD. grafický dizajnér pedagóg STU BA, FA Ústav dizajnu
3. PhDr. Vladimír Beskid, umelecký riaditeľ EHMK 2013
4. PaedDr. Miroslav Mižák, výtvarný umelec
5. Mgr. Ivana Rohoňová, vedúca kancelárie výkonného riaditeľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>