Ostrov kultúry v Bábkovom divadle bude mať premiéru

(Korzár; 100/2013; 30/04/2013; s.: 10; Zuzana Bobriková ; Zaradenie: Denník košického kraja)

Premiéra novej rozprávky bude aj premiérou Ostrova kultúry v Bábkovom divadle. Výsledok investičného projektu, ktorý je implementovaný z prioritnej osi EHMK z Regionálneho operačného programu slávnostne odovzdajú v piatok 3. júna.

 

Na Ostrov kultúry v Bábkovom divadle bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok 511 940 eur. Spolufinancovanie Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) je vo výške 85 %, ďalších 10 % tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK. Autorom projektu je Ing. arch. Ladislav Bobčák, zhotoviteľom diela je APS ALCON a. s., Košice. Na stavbu už príslušný stavebný úrad vydal kolaudačné rozhodnutie. Na nádvorí sa rekonštruovali spevnené a zatrávnené plochy, hľadisko, javiská, vonkajšie osvetlenie. Hlavné javisko je prekryté, pre imobilných je vytvorená oceľová rampa. Na nádvorí pribudli vitríny pre veľkorozmerné bábky. Na objektoch lač. V Bábkovom divadle pribudla vďaka projektu aj technika scénické osvetlenie, audiovizuálna a projekčná technika. V divadle bola vytvorená WIFI zóna. Rekonštrukcia objektu rozšírila chýbajúce funkcie bábkového divadla a vytvorila priestor s voľnou dostupnosťou pre návštevníkov. Existujúci objekt sa transformuje na otvorenú zónu moderný multifunkčný kultúrny priestor. Ostrov kultúry v Bábkovom divadle Košice vznikol pre potreby detí, rodičov, umelcov a aktérov kultúrneho života. Priestor takéhoto typu v Košiciach chýbal. Upravené átrium divadla ponúkne priestor pre kultúrne podujatia v letných mesiacoch, keď je väčšina divadiel zatvorená. Zariadenie bude v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK. Vzniká možnosť pre vlastnú produkciu Bábkového divadla, možnosť využitia pre hosťujúce európske bábkové divadlá, na workshopy pre deti, literárne večery, prezentácie mladých autorov, vystúpenia interpretov menšinových žánrov a pre filmové večery s možnosťou prezentácie mladých a začínajúcich tvorcov. divadla boli obnovené fasády, vymenené okenné výplne, schodiská na nádvorí a vytvorené oceľové premostenie na 2. nadzemnom podlaží medzi oboma objektmi. Obnovená bola aj pav-

 

FAKTY

 

– Tajovského 4 – objekt postavený v roku 1914 pre účely slobodomurárskej lóže. Má dve odlišné fasády, jednoduchú dvorovú a bohato zdobenú uličnú, poňatú romantizujúco, s trojdielnym reliéfom s alegorickými postavami. Vroku 1941 bola fasáda na objekte prerobená, reliéf bol odstránený a na jeho mieste bolo vytvorených päť okien.

 

– Alžbetina 38 a Vrátna- kultúrna pamiatka, jednopodlažný objekt s divadelnou sálou, v podkroví so zázemím pre hercov a s dielňami. Divadlo sa do týchto objektov presťahovalo po stavebných úpravách koncom 90 rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>