Povinná deratizácia na území mesta Košice

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach nariaďuje v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice v termíne od 14. 10. 2013 do 8. 11. 2013 vykonať reguláciu živočíšnych škodcov. Nariadenie sa týka mestských častí na celom území mesta Košice – v objektoch a verejných priestranstvách v ich správe alebo vlastníctve, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

WildRat

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia – v nich alebo nimi užívaných a spravovaných objektoch a verejných priestranstvách v ich správe alebo vlastníctve, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládkach odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – v pivničných priestoroch rodinných domov a bytových domoch a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a verejných priestranstvách v ich správe alebo vlastníctve prostredníctvom subjektov, oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, mesto Košice v rámci zamedzenia vzniku, šíreniu a obmedzeniu výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov, vykoná deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>