Historické centrum mesta (Dolná brána)

Načítanie mapy…

Hlavná


Unikátny archeologický komplex ukrývajúci časť mestského opevnenia z 13. storočia.

Pozostatky dolnej mestskej brány boli objavené počas rozsiahlej rekonštrukcie na Hlavnej ulici prebiehajúcej v rokoch 1996-1997. V unikátnom archeologickom komplexe dýchajúcom históriou môžete vidiet pozostatky mestského opevnenia, ktoré vzniklo v druhej polovici 13. storočia a jeho stavba bola ukončená vybudovaním fortifikačných stavieb v rokoch 1706 – 1710.

Návšteva komplexu Dolnej brány je súčasťou oficiálnej prehliadky v trvaní 3 hodiny “Prehliadka Starým mestom” alebo skrátenej prehliadky v trvaní 1,5 hodiny “Najkrajšie skvosty Košíc”.

http://visitkosice.eu/sk/o-kosiciach/najkrajsie-pamiatky/dolna-brana

Podujatia

Žiadna udalosť v tomto mieste konania