Projekty

creative_industry_logo(1)

Kreatívna ekonomika

Kreatívne odvetvia prinášajú priame prepojenie kultúry s ekonomikou.


Projekt SPOTs

Premena nepoužívaných výmenníkových staníc na komunitné centrá/kultúrne body okraja.


Kunsthalle/Hala umenia

Cieľom rekonštrukcie je zmeniť starú krytú plaváreň na moderné multifunkčné centrum – Kunsthalle.

Kultour

Mobilné pódium ako jedinečný informačný a marketingový nástroj.

Rezidenčné pobyty K.A.I.R.

Sú určené zahraničným umelcom, ktorí chcú tvoriť a spolupracovať s košickými umelcami a naopak.

Pentapolitana

Kultúrna spolupráca piatich miest na východnom Slovensku: Košice, Prešov, Bardejov, Levoča a Sabinov.

Terra Incognita

Program zameraný na podporu kultúry a rozvoja cestovného ruchu.

Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom investícií do vzdelávania

Realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

Kasárne/Kulturpark

Rekonštrukcia budov bývalých kasární a vojenských skladov na Laboratórium živej kultúry.

Destinácia Košice

Kreatívny turizmus ako súčasť kultúrneho turizmu apeluje na rozvoj kreatívnych miest.

Putujúce mesto

Cieľom je zviditeľniť mesto a región na Európskej kultúrnej mape.

Sándor Márai

Objavme velikána svetového mena konečne aj v jeho milovaných Košiciach