Destinácia Košice

Destination Košice


To, čo z pohľadu budúcnosti prináša výnimočnosť mestských destinácií,je ich súčasný kreatívny potenciál, ktorý ovplyvňuje budúcu atraktivitu daného mesta.

Kreatívny turizmus

Ide o tzv. kreatívny turizmus ako súčasť kultúrneho turizmu, ktorý apeluje na rozvoj kreatívnych miest, aby ponúkli návštevníkom príležitosť rozvinúť svoj tvorivý potenciál práve vtedy, keď sú vtiahnutí do diania a získajú zmysluplný kontakt s miestnou komunitou. V súčasnosti už návštevníci nie sú spokojní len s pasívnym pozorovaním kultúrneho dedičstva, ale sami sa chcú podieľať na vytváraní a rozvoji miestnych kultúr tak, že sa stanú priamo spolutvorcami svojho zážitku. Košice a región východného Slovenska, s podporou projektu Košice 2013, majú zo strategického pohľadu ambíciu stať sa takouto kreatívnou destináciou na predĺžené víkendy Európanov, s rozvinutým konferenčným a obchodným turizmom. Košice sa stávajú vstupnou bránou do Tokaja a UNESCO lokalít východného Slovenska.

Košice – Turizmus

V roku 2010 v záujme koncepčného usmerňovania a systematického riadenia rozvoja turizmu v Košiciach ako Európskeho hlavného mesta kultúry, boli vďaka projektu Košice 2013 na Slovensku položené základy prvej mestskej organizácie destinačného manažmentu, ktorá vznikla ako klaster cestovného ruchu s názvom Košice – Turizmus. Prvé kroky k zlepšeniu aktuálneho stavu turizmu v regióne Karpát prináša projekt CARAT – Karpatský región. Ako atraktívna turistická destinácia spracováva prvý strategický plán destinačného manažmentu s inovatívnou marketingovou stratégiou pre Košice.