Kasárne/Kulturpark

Kasárne Kulturpark


Rekonštrukcia budov bývalých kasární a vojenských skladov na Kukučínovej ulici je jedným z kľúčových investičných zámerov projektu Interface 2013 a dominantnou scénou pre programovú líniu Laboratórium živej kultúry.

Nová kreatívna štvrť

Cieľom multižánrového kultúrneho centra je poskytovať priestor na tvorbu a prezentáciu toho najkvalitnejšieho zo súčasnej kultúry a umenia v oblasti hudby, vizuálneho umenia, literatúry, filmu, divadla a tanca. Pôjde o nový model kultúrnej inštitúcie v meste a nové umeleckospoločenské priestory pre vzájomné pôsobenie návštevníkov a progresívnych tendencií v oblasti umenia a tvorivosti.

Zábavné technické centrum Steel Park, kreatívna fabrika

V budove Charlie sa vďaka spolupráci s niekoľkými partnermi z Koalície 2013+ vytvorilo nové multimediálne a interaktívne centrum Steel Park. Projekt je výsledkom aktívnej spolupráce troch inštitúcií – Univerzity P. J. Šafárika, Slovenskej akadémie vied a Technickej univerzity. Garantom expozície, ktorá interaktívnymi exponátmi demonštruje výrobu ocele, je hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice – najväčší výrobca ocele v strednej Európe. Na základe odborných poznatkov akademikov a tímu kreatívcov z Fakulty umení Technickej univerzity, vzniká neobvyklá výstava, ktorá vtiahne návštevníkov, prevažne deti od 7 rokov, do prostredia továrne, kde zažijú „príbeh ocele“. Príbeh ocele bude podaný interaktívnou formou prostredníctvom viac ako 50 exponátov – od ťažby surovín, cez nahodenie šrotu do rozžeraveného konvertora, valcovania plechov, až po hotové výrobky – autá. Expozícia ponúkne návštevníkom aktívne hranie sa s exponátmi – ovládanie elektromagnetického žeriavu, vysokozdvižnej plošiny či konštruovanie auta na výrobnej linke pomocou 3D technológií.

Podpora kreativity

Zámerom centra Kasárne/Kulturpark bude aj podpora firiem, organizácií, občianskych združení a umeleckých skupín, zaoberajúcich sa rôznym typom kreatívnych činností s cieľom priestorovo ich koncentrovať a priniesť následnú synergiu. Svojím charakterom má slúžiť na podporu malého a stredného podnikania v oblasti kreatívnych odvetví. Poskytne tiež priestory pre subjekty, zamerané na vzdelávacie aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu, súčasného umenia a nových médií.

Tri kreatívne celky:

Centrum podpory kultúry a kreativity sa stane centrálnym bodom zameraným na podporu začínajúcich umelcov a ich spoluprácu s domácimi i zahraničnými profesionálmi.
Kultúrne centrum ako miesto prezentácie súčasného umenia domácich a zahraničných umelcov, ktoré sa skladá z niekoľkých prezentačných priestorov, ateliérov a kreatívnych štúdií.
Mestské výstavné priestory budú variabilne využiteľné v závislosti od potrieb areálu a mesta. Centrum podpory kultúry a kreativity môže poskytovať rezidentom a záujemcom spoluprácu na tvorbe a príprave kultúrnych produktov, podnecovať medziodborovú spoluprácu a vytvárať priestor pre umelecké a kreatívne pobyty pre miestnych a zahraničných tvorcov. Priestory centrálnej budovy Kasárne/Kulturpark budú využité pre tvorbu tradičných aj inovatívnych kultúrnych podujatí. Dom autentickej kultúry sa zameria na terénny výskum, digitalizáciu a archiváciu zozbieraného materiálu a zároveň bude vytvárať tanečné domy a školy tanca pre širokú verejnosť.

Kľúčovými aktivitami Kasární/Kulturparku sú:

  • Leto v parku
  • Trienále súčasného obrazu
  • Festival Konvergencie
  • Dni nového tanca

Viac informácií o Kasárňach/Kulturparku a aktuálnom dianí nájdete na webovej stránke: www.kulturpark.sk