Kreatívna ekonomika

Creative economy


Spojenie netradičného a takmer protikladného – ekonomiky a priemyslu s umením.

Pretváranie Košíc

Kreatívna ekonomika má schopnosť pretvárať Košice na ekonomicky aktívnejšie a atraktívnejšie miesto pre život. Jednou zo základných stratégií na podporu kreatívnych odvetví sú inkubátory pre malé a stredné subjekty, pôsobiace v odvetviach kreatívneho priemyslu (napr. dizajn, médiá, architektúra, hudobná produkcia, film, informačné technológie, počítačové hry a pod.). Súčasťou projektu Interface 2013 sa tak prirodzene stalo vytvorenie Centra podpory kultúry a kreativity (CPKK) v Kasárňach/Kulturparku.

 

Konferencie

V rámci projektu kreatívnej ekonomiky boli zrealizované viaceré medzinárodné konferencie v Košiciach: Shaping the Future (september 2010), Shaping the New, Kasárne/Kulturpark (jún 2011), Policies for Social Era, Východoslovenská galéria Košice (december 2011). V septembri 2013 zorganizujeme medzinárodnú konferenciu zameranú na budovanie značky a vytváranie kreatívneho mesta. Pozvaní svetoví experti budú hovoriť o kreativite ako základnom zdroji v mestách, o kreatívnom turizme a meste ako zdroji talentu, diverzity a ekonomického rastu.

Kreativita a rozvoj

Na základe doterajších skúseností, vypracovaných základných materiálov, skúseností partnerov v European Creative Business Network (EC BN) či British Council na Slovensku a samotného zberu informácií a mapovania Košíc budeme aj naďalej sumarizovať relevantné údaje pre utváranie celkového obrazu o kultúrnom a kreatívnom priemysle a pre pochopenie potenciálu, ktorý majú ľudia pracujúci v tomto odvetví pre hospodársky a sociálny rozvoj regiónu. Tieto snahy vedú postupne k vytvoreniu medzinárodnej pracovnej skupiny a následne k vypracovaniu dlhodobej stratégie a plánu aktivít v systéme podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Napríklad sa uchádzame o titul UNESCO Creative City of Media arts a plánujeme vytvoriť inkubátor vzdelávacieho centra či kreatívneho klastra.

Rezidenčné pobyty

V rámci European Creative Business Network pripravujeme rezidenčné pobyty – program výmeny a spoznávania kreatívneho prostredia a trhu v rámci členských krajín Európskej únie. Cieľom je výmena skúseností a zjednotenie prostredia kreatívneho priemyslu v rámci Európy. Pripravujeme rôzne formáty rezidencií od krátkych informačných návštev a tréningov v zahraničí, až po dlhodobé rezidencie s cieľom spoznať kreatívne prostredie danej krajiny (Rotterdam, Graz, Dortmund, Malmö a pod.).

Creative Trade Mission

Popri rezidenciách realizuje projektový tím Košice 2013 v spolupráci s EC BN tzv. Creative Trade Mission. Spájajú podnikateľov a subjekty z kreatívneho priemyslu v rámci jedno až trojdňových stretnutí.

Ďalšie aktivity

V nasledujúcom období 2012 – 2013 budú prebiehať aj ďalšie podporné a vzdelávacie aktivity. Patria medzi ne napríklad projekt vyhľadávania nových osobností Family.leaders, Fashion Pop up – podpora módnej tvorby a lokálnych značiek, semináre a workshopy Smarter & Worker, ďalej Talent Campus – podujatie určené mladým režisérom, producentom a študentom, We Have Band – hľadanie hudobných talentov a podobne. V roku 2013 je naším cieľom založenie kreatívneho klastra, ktorý na platforme Koalície 2013+ preberie časť aktivít v oblasti vzdelávania, propagácie a podpory kreatívneho priemyslu v Košiciach i v celom regióne východného Slovenska.