Pentapolitana

Pentapolitana


Obchodná a kultúrna spolupráca piatich historických miest na východnom Slovensku: Košice, Prešov, Bardejov, Levoča a Sabinov.

Ojedinelý koncept spolupráce prirodzeného regiónu

Projekt Pentapolitana má za cieľ zaujať prostredníctvom umeleckých, edukatívnych a podporných aktivít čo najširšiu časť verejnosti, podnietiť jej záujem a participáciu na kultúrnom živote v mestách, rozšíriť kultúrne publikum ako aj spojiť kultúrnych operátorov samosprávy a tretieho sektoru. Ide o súbor aktivít a spolupráce n. o. Košice 2013 s kultúrnymi operátormi nielen v mestách Pentapolitany, ale aj v ďalších mestách, ktoré prejavili záujem o spoluprácu (napr. Poprad, Vysoké Tatry, Kežmarok, Medzilaborce, Stará Ľubovňa). Na základe Memoranda o spolupráci je mesto Prešov hlavným partnerom. Projekt Pentapolitana tvoria tri hlavné tematické programy s viacerými programovými líniami.

Vytvorené v …

Nosnou témou druhého programu Vytvorené v … je podpora alternatívnej kultúry, miestnych umelcov a klubovej scény v mestách s väzbou na kultúrny a voľnočasový turizmus. Osobitná pozornosť je venovaná edukatívnym aktivitám a tvorivým dielňam, ako aj súťažiam mladých talentov v oblastiach kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu. Medzi programové aktivity zaraďujeme: V meste, Oskarové mesto, súťaž talentov Dospievame, Umelecké štvrte, výskum autentickej kultúry, Z dediny na javisko, prešovský Urban(t)est a pod.

Návrat k hodnotám

Dominantnou témou prvého programu Návrat k hodnotám je spracovanie historického kontextu miest Pentapolitany, stvárnenie historických udalostí a osobností a ich interpretácia v súčasnosti formou prístupnou širokej verejnosti. Do programu Návrat k hodnotám patria: 600 rokov Pentapolitany, plenérové divadelné podujatie Imaginácie, film Chrámy Pentapolitany, vydanie kníh pre nevidiacich v Braillovom bodovom písme v rámci projektu Život v tmavomodrom svete a pod.

Regionálne kultúrne koridory

Tretím programom sú Regionálne kultúrne koridory, ktoré tvorí cezhraničná kultúrna spolupráca miest Pentapolitany s partnermi na druhej strane hranice, predovšetkým na Ukrajine (Užhorod, Mukačevo), v Maďarsku (Miskolc, Pécs, Abaújszántó, Sárospatak, Budapest), v Poľsku (Krakov, Stary Sacz, Gorlice, Jaslo, Krosno a Krynica). Cieľom programu je rozširovanie poznatkov o spoločných hodnotách, dejinách a kultúre na oboch stranách hranice a využívanie toho potenciálu na prezentáciu širšieho eurokarpatského regiónu a možností kultúrneho turizmu.