Rezidenčné pobyty K.A.I.R.

Rezidenčné pobyty umelcov K.A.I.R.


Medzinárodný umelecký pobytový program K.A.I.R. / Košice artist in residence / Košickí umelci na rezidenciách je určený zahraničným umelcom, ktorí chcú tvoriť a spolupracovať s košickými umelcami a domácou verejnosťou a naopak.

Podpora mobility umenia

Košickí umelci sa môžu zúčastniť zahraničného rezidenčného pobytu v niektorej z partnerských krajín. Ide o dôležitý moment podpory mobility umelcov a ideí a zároveň o spoluvytváranie európskeho kultúrneho priestoru pomocou kultúrnej výmeny a spolupráce.

K.A.I.R. realizuje obojstranné výmeny umelcov s partnermi z niekoľkých krajín, z Ukrajiny, Moldavska, Francúzska a Nemecka. Umelci pripravujú pre verejnosť aj prednášky, projekcie, semináre a otvorené ateliéry. Záverečná výstava alebo prezentácia obyčajne predstavuje prácu rezidenta.

Hlavné ciele projektu:

Podporiť mobilitu a kreativitu pozvaných a vyslaných umelcov, prehĺbiť znalosť slovenskej kultúry a domáceho prostredia, reflektovať ho inými očami.
Stimulovať umeleckú scénu v Košiciach, v regióne a na Slovensku a rovnako aj dialóg s verejnosťou.
Vytvoriť prostredie pre inovatívne a súčasné umelecké projekty s medzinárodnými partnermi.
Zamerať sa na spoluprácu s partnermi z Višegradského regiónu, s krajinami susediacimi na východnej hranici EÚ a so západnou Európou.

Medzinárodní partneri

  • Višegradský fond
  • Višegradský rezidenčný program pre umelcov
  • Nadácia Roberta Boscha, Halle 14, Bethanien
  • RUHR 2010
  • Goetheho inštitút Bratislava
  • Marseille-Provence 2013
  • Asociácia mladých umelcov Oberliht Kišiňov
  • Charkovská mestská galéria umenia Charkov
  • A.I.R. laboratory, Varšava
  • Meetfactory Praha a ďaľší