Štát hospodáril v minulom roku lepšie než si predsavzal

Koniec roka 2013 sa niesol v znamení pokračujúcich pozitívnych správ. Vďaka nižším výdavkom a vyšším príjmom sa podarilo znížiť rozpočtovaný deficit o viac ako jednu miliardu eur. Ide o najnižší hotovostný schodok za posledných 5 rokov.

Deficit štátneho rozpočtu dosiahol ku koncu minulého roka 2,02 mld. eur. Pôvodne rozpočtovaný schodok bol na úrovni 3,08 mld. eur.

 Ešte pozitívnejšie možno hodnotiť dosiahnutý schodok pri porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Pri medziročnom porovnaní je to zlepšenie o viac ako 1,78 mld. eur, teda približne o polovicu schodku z roku 2012.

 Príjmy štátneho rozpočtu pri medziročnom porovnaní boli vyššie o 966 mil. eur. Na pozitívnom výsledku sa podpísal zlepšený výber daní, ktorý sa oproti roku 2012 zvýšil o viac ako 670 mil. eur. Môžeme teda konštatovať, že boj proti daňovým únikom a práca finančnej správy prinášajú viditeľné výsledky. Iba na DPH sa v minulom roku vyzbieralo o 428 mil. eur viac ako rok predtým. K zvýšeniu došlo aj v oblasti nedaňových príjmov, a to o 233 mil. eur.

 Na znížení deficitu sa podpísali aj úspory na strane výdavkov štátu. „Jednotlivé ministerstvá, resp. kapitoly štátneho rozpočtu minuli o 192 mil. eur menej, ako mali rozpočtované. Aj vďaka dôvere trhov v politiku súčasnej vlády sa podarilo emitovať dlhopisy za historicky najvýhodnejších podmienok, čo vyústilo do nižších nákladov na obsluhu štátneho dlhu o 161 mil. eur,” povedal minister financií Peter Kažimír. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie o 821 mil. eur.

 Aktívne riadenie dlhu a likvidity spolu s nižším hotovostným deficitom prispeli k zníženiu dlhu v porovnaní s prvým polrokom roka 2013. Podľa odhadu MF SR bude hrubý verejný dlh nižší ako 55 % HDP. A to pri udržaní hotovostnej rezervy na približne rovnakej úrovni ako tomu bolo na konci roka 2012 a pri päťkrát vyššej rezerve ako v roku 2011.

 Pokiaľ pri hotovostnom schodku štátneho rozpočtu môžeme hovoriť o definitívnych číslach, v prípade deficitu verejných financií a dlhu musíme počkať na výsledok hospodárenia samospráv a na oficiálne výkazy za jednotlivé subjekty verejnej správy.

 Na základe aktuálneho odhadu Ministerstva financií SR bude deficit verejných financií Slovenskej republiky v roku 2013 v metodike ESA 95 pod úrovňou 3 % HDP. Definitívne dáta výšky deficitu budú zverejnené podľa štandardného postupu až po oficiálnej notifikácii výsledkov za rok 2013 zo strany Eurostatu.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>