Domov » Príspevky označené » CVČ

\

Výrazne sa znižujú poplatky v CVČ

Mesto Košice od októbra, kedy boli na výjazdovom rokovaní vlády odsúhlasené finančné prostriedky na rekonštrukcie škôl, pripravovalo znenie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým budú upravené poplatky v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na dnešnom mestskom zastupiteľstve ho poslanci schválili.