Domov » Príspevky označené » Medzicentrum

Umelecké diela nepoznajú zatiaľ ani ich autori

\ \ \ \

Umelecké diela nepoznajú zatiaľ ani ich autori

Medzicentrum možno nazvať už medzinárodným projektom, pretože spája slovenských umelcov so zahraničnými.. Spoločne, ale zároveň každý individuálne vytvára počas niekoľkých dní vlastné dielo. Niektoré z nich v Košiciach zostanú.