Domov » Príspevky označené » projekt

Ďalší ukončený projekt reštaurovania Dómu sv. Alžbety zvyšuje jeho turistický potenciál

\ \

Ďalší ukončený projekt reštaurovania Dómu sv. Alžbety zvyšuje jeho turistický potenciál

Košická a užhorodská katedrála boli centrami rozvoja na územiach, ktoré spájali spoločné dejiny. Dnes ich spája aj projekt Európskej únie Partnerstvo bez hraníc.

Zreštaurované freskové maľby v gréckokatolíckej katedrále Povýšenia sv. Kríža v Užhorode na Ukrajine a obnovené časti západného portálu Dómu sv. Alžbety v Košiciach, ako aj trojjazyčný (anglicko-slovensko-ukrajinský) spoločný prezentačný materiál, sú výsledkom projektu „Košická a užhorodská katedrála, centrá rozvoja na územiach spoločných dejín“.