Domov » Príspevky označené » Súmrak médií

Súmrak médií II – výmena informácií na vedeckej úrovni

\

Súmrak médií II – výmena informácií na vedeckej úrovni

Oddelenie masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty (FF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach organizuje v dňoch 23. a 24. októbra 2013 druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Súmrak médií, ktorá sa uskutoční v priestoroch Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej ulici č. 2 v Košiciach.