Domov » Príspevky označené » UPJŠ

Súmrak médií je skôr úsvitom

Pôda Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach patrila vedcom a učiteľom z oblasti masmédií, ktorí sa o svoje poznatky podelili so študentmi a kolegami. Konferencia Súmrak médií by sa podľa organizátorov i zúčastnených mala nazývať skôr Úsvitom, pretože žijeme vo veku ovládanom masovokomunikačnými prostriedkami.

Súmrak médií II – výmena informácií na vedeckej úrovni

\

Súmrak médií II – výmena informácií na vedeckej úrovni

Oddelenie masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty (FF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach organizuje v dňoch 23. a 24. októbra 2013 druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Súmrak médií, ktorá sa uskutoční v priestoroch Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej ulici č. 2 v Košiciach.