Domov » Príspevky označené » veda

\ \ \

V Košiciach bude výskumné centrum pre progresívne materiály

Za viac ako 22,192 milióna eur vybudujú v Košiciach vedecko-výskumné centrum PROMATECH – Progresívne materiály a technológie pre súčasné a budúce aplikácie. Na projekte, financovanom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %) a zo štátneho rozpočtu SR (15 %), sa podieľajú štyri ústavy Slovenskej akadémie vied – Ústav materiálového výskumu, Ústav experimentálnej fyziky a Ústav geotechniky v Košiciach a Ústav materiálov a […]

Budovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach

\

Budovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach

Centrum fyziky veľmi nízkých teplôt – Centrum excelentnosti SAV a UPJŠ je spoločným pracoviskom PF UPJŠ a ÚEF SAV v Košiciach (ďalej iba Centrum), kde sa systematicky uskutočňuje prvosledový výskum nových typov supravodičov, silnokorelovaných systémov, supratekutosti He-3, nízkorozmerných magnetík, geometricky frustrovaných systémov a systémov s nefermiovským správaním. Centrum disponuje unikátnou komplexnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje skúmať fundamentálne […]