Súmrak médií II – výmena informácií na vedeckej úrovni

Oddelenie masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty (FF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach organizuje v dňoch 23. a 24. októbra 2013 druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Súmrak médií, ktorá sa uskutoční v priestoroch Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej ulici č. 2 v Košiciach.

Záštitu nad podujatím prevzali dekan FF UPJŠ v Košiciach Ján Gbúr, dekanka Fakulty humanitných vied (FHV) Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline Vlasta Cabanová a primátor mesta Košice Richard Raši.

Konferencia Súmrak médií je medzinárodné vedecké podujatie, ktorého prvý ročník sa uskutočnil vlani v Žiline. Tento rok privíta účastníkov konferencie Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, pričom zameranie jednej z dvoch rokovacích sekcií – Médiá a umenie – je previazané s projektom EHMK Košice 2013. Druhá, interdisciplinárne zameraná sekcia – Médiá a informačná spoločnosť – hľadá odpovede na fundamentálne a aktuálne otázky, týkajúce sa pragmatickej a sémantickej kondície súčasných médií.

V rámci úvodného plenárneho zasadnutia vystúpia Renáta Cenková, vedúca Oddelenia masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v Košiciach, ktorá vo svojej prednáške predstaví Oddelenie masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach. Mimoriadne cenným vystúpením bude prednáška Paradox digitální propasti jako klíčový problém realizace informační společnosti, ktorú prednesie jeden z najlepších mladých sociológov Českej republiky Petr Lupač. Autor absolvoval študijné a výskumné pobyty na Kansas State University, New York University a University of Liverpool, v minulosti  tiež pôsobil na FHS UK a v Ústave morálnej a politickej filozofie AV ČR. V súčasnosti je vedúcim projektu „Svetový projekt o Internete – Česká republika II: Analýza sociálnych a politických aspektov nerovného používania Internetu“. Je členom World Internet projekt, Masarykovej českej sociologickej spoločnosti a Association of Internet Researchers. Tretí hlavný referát – Projekt Košice 2013 ako nástroj rozvoja mesta prostredníctvom kultúry – prednesie Peter Germuška, manažér pre regionálny rozvoj, turizmus a evaluáciu, Košice 2013.

„Význam tejto vedeckej konferencie vnímam v dvoch polohách. V užšom pohľade vidím jej dosah smerom k ďalšiemu rozvoju masmediálneho pracoviska na FF UPJŠ v Košiciach. V širšom pohľade ju vnímam ako príležitosť pre odbornú mediálnu komunitu posunúť výskum rozličných aktuálnych tém masmediálneho charakteru o určitý krok dopredu,“ uviedol dekan FF UPJŠ v Košiciach Ján Gbúr.

„Oddelenie masmediálnych štúdií FF UPJŠ nedávno oslávilo päť rokov svojej existencie. V uplynulom akademickom roku sme do praxe vyprevadili prvých absolventov. S mnohými z nich sme stále v kontakte a snažíme sa o spätnú väzbu, reflektujúcu ich názory na štúdium na našom pracovisku. Vďaka blížiacej sa veľkej reakreditácii je možné, aby sme ich pripomienky reálne zapracovali do inovovaného študijného programu, ktorý bude reflektovať požiadavky našich študentov, ako aj požiadavky pracovného trhu. Okrem pedagogickej činnosti je pre naše oddelenie nesmierne dôležitý aj vedecký život. Doteraz sa členovia nášho oddelenia aktívne zapájali do vedeckých podujatí na iných pracoviskách. Samozrejme, vznikla potreba zorganizovať medzinárodné vedecké podujatie aj na domácej pôde a rok 2013, počas ktorého sú Košice jedným z dvoch Európskych hlavných miest kultúry, je tým najvhodnejším časom,“ povedala vedúca Oddelenia masmediálnych štúdií KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach Renáta Cenková. „Nesmierne milo nás prekvapilo množstvo účastníkov z najrôznejších kútov Európy (ČR, Poľsko, Rusko a pod.), ktorí sa síce kvôli vzdialenosti do Košíc nedostavia, avšak prejavili záujem publikovať v zborníku z tejto medzinárodnej vedeckej konferencie,“ dodala R. Cenková.

Primárnym cieľom podujatia je, samozrejme, výmena vedeckých informácií v oblasti médií, sekundárnym predstaviť účastníkom konferencie historické a umelecké centrum Košíc, a pravdaže, ukázať aj povestnú východniarsku pohostinnosť.

Viac informácií nájdete na stránke UPJŠ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>