V Košiciach bude výskumné centrum pre progresívne materiály

Za viac ako 22,192 milióna eur vybudujú v Košiciach vedecko-výskumné centrum PROMATECH - Progresívne materiály a technológie pre súčasné a budúce aplikácie. Na projekte, financovanom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %) a zo štátneho rozpočtu SR (15 %), sa podieľajú štyri ústavy Slovenskej akadémie vied – Ústav materiálového výskumu, Ústav experimentálnej fyziky a Ústav geotechniky v Košiciach a Ústav materiálov a mechaniky strojov v Bratislave, v spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika.

K realizácii projektu nás viedla absencia a potreba platformy na koordináciu v súčasnosti excelentných, ale značne rozptýlených výskumných a vývojových aktivít medzi pracoviskami z akademickej sféry v oblasti progresívnych materiálov a technológií,“ uviedol vedúci projektu prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach, člen Predsedníctva SAV. „Ďalším dôvodom bola potreba skvalitniť infraštruktúru pre udržateľný a konkurencieschopný výskum. V posledných rokoch sa síce investovalo mnoho tisíc eur do prístrojovej techniky a vybavení laboratórií, ale naše budovy zostávali v pôvodnom stave. V neposlednom rade je tu potreba zvyšovania inovačnej kultúry v spoločnosti i vytvorenia podmienok na efektívny transfer vedeckých poznatkov do inovovaných výrobkov priemyselných spoločností, čo posilní konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Celkovo v rámci projektu kupujeme okolo 80 prístrojov, niektoré v hodnote vyše milión eur.“  

V rámci projektu od septembra už vyrastá nový šesťpodlažný pavilón materiálových vied v areáli SAV na Watsonovej ulici v Košiciach. Na úžitkovej ploche vyše 2 548 štvorcových metrov by malo sídliť 25 laboratórií, ako napríklad nanotechnologické, laserové, laboratórium tribotechnológie či minerálnych biotechnológií.  Výskumné centrum by malo byť dokončené v júli 2015. Nové pracoviská a laboratóriá vzniknú aj v zrekonštruovaných priestoroch historickej budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v Parku Angelinum a na detašovanom pracovisku Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Žiari nad Hronom. „Sme radi, že sa konečne investuje časť peňazí aj do opravy priestorov. Mnohé z nich už dávno nevyhovujú požiadavkám na podmienky, v akých majú pracovať nové prístroje. Budovy centra budú mať napríklad špeciálne laboratórium s dokonalým magnetickým tienením, alebo tlmením vibrácií,“ priblížil zástupca vedúceho projektu prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.Okrem SAV získala finančnú pomoc Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Nové technológie a zariadenia nám umožnia skúmať niektoré fyzikálne, technické, mechanické vlastnosti, ktoré sme doposiaľ nemali možnosť skúmať. Zároveň by sme radi využili tento grandiózny projekt na to, aby sme do fyzikálneho, technologického výskumu v Košiciach zaviedli istú synergiu a koordináciu. V oblasti výskumu a fyzikálneho štúdia materiálov  tak spájame štyri ústavy SAV, UPJŠ a Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>