V Košiciach sa skončilo Svetové stretnutie Slovákov

Vystúpením speváckych zborov a sólistov v programe „Slovenská pieseň je vzácny dar“ sa v nedeľu (7. júla) v Košiciach skončilo dvanáste Svetové stretnutie Slovákov. Nieslo sa v znamení 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie, 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ako aj 150 rokov od založenia Matice slovenskej. Tohtoročné podujatie pripravila Matica slovenská v spolupráci s Mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom (KSK) a neziskovou organizáciou Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry. Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády SR Robert Fico.

img_0664 copy

Počas štyroch dní (4. – 7. 7. 2013) vyše tisícka účinkujúcich z Bulharska, Česka, Kanady, Maďarska, Rakúska, Srbska, Ukrajiny, USA a domáceho Slovenska predviedla svoje umenie v speve, tanci i divadle. Krajanské umelecké súbory vystúpili nielen v Košiciach, ale aj v Sečovciach, Strážskom, Kaluži, Rakovci nad Ondavou, Spišskej Novej Vsi, Dubinnom a ďalších obciach východného Slovenska.

Košice sa vďaka vám stanú na štyri dni svetovým centrom Slovákov. Je to pre nás, Košičanov, veľká česť,“ povedal primátor mesta Košice Richard Raši predstaviteľom Matice slovenskej i zahraničných delegácií v Historickej radnici v Košiciach na slávnostnom prijatí, na ktorom sa zúčastnil aj predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa.

Súčasťou atraktívnej programovej ponuky boli okrem folklórnych vystúpení, hudobných koncertov a divadelných predstavení aj výstava „Svätí Cyril a Metod – patróni Slovenska“ v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, vedecká konferencia na pôde Univerzity P. J. Šafárika „Východné Slovensko v slovenských národných dejinách“, ďakovná ekumenická bohoslužba slova pri príležitosti Roku sv. Cyrila a Metoda v Kostole Najsvätejšej Trojice a ďalšie. Predstavitelia Matice slovenskej a krajanov si uctili položením vencov pamiatku Štefana Moyzesa, prvého predsedu Matice slovenskej, k jeho pamätníku na po ňom pomenovanej ulici v Košiciach.

Svetové stretnutie Slovákov v Košiciach získalo charakter multižánrového a multigeneračného medzinárodného festivalu aj rozšírením programovej ponuky o model pouličných predstavení „Staromestské činohranie“, scénický sprievod centrom Košíc, o bábkovú hru „O Katarínke“ v podaní Ivy Liptákovej z Divadla spod Spišského hradu, predstavenie Divadla Maškrta „O Haluštičke, zbojníckej dievčičke“ pri hrajúcej  fontáne, ako aj o prehliadky detských i seniorských kolektívov „Detský svet“ a „Rodostrom“.

img_0639 copy

Organizátori ponúkli účastníkom stretnutia možnosť rozšíriť a prehĺbiť si svoje vedomosti o slovenskom folklóre, histórii i kultúre v premiérových cyrilo-metodských tvorivých dielňach (v škole tanca, škole spevu a škole ornamentu podľa Štefana Leonarda Kostelničáka).

Uvítala som možnosť, aby sa členovia nášho súboru naučili ďalšie slovenské ľudové piesne priamo od tunajších hudobníkov a spevákov. Deťom sa slovenská hudba páči, je temperamentná. Nemám problém s rozširovaním súboru, deti pochádzajú zo zmiešaných manželstiev, kde rodičia majú záujem naučiť ich slovenský jazyk a slovenský folklór,“ hodnotila prínos školy spevu Helena Steiner, zakladateľka a vedúca súboru Rozmarín z Viedne, ktorý pôsobí od roku 2005 pri Rakúsko-slovenskom kultúrnom spolku ako prvý a zatiaľ jediný slovenský folklórny súbor v Rakúsku.

Východniarsky dialekt nám dal zabrať, ale deti sa rýchlo učia. A už vedia, že draha je cesta, čarna a čarnica je čiernovlasá dievčina.“ Vyslovovať mäkké šarišské „š“ sa poctivo učili aj dievčiny zo speváckej časti súboru Šarvanci z Prahy.

Hoci Folklórny súbor Domovina z mesta Windsor z provincie Ontario v Kanade zavítal na Slovensko už po siedmy raz, jeho vystúpenie na sobotňajšom galaprograme „Slovensko a slovenský svet“ malo punc výnimočnosti. Organizátori, ku ktorým sa pridali ostatní účinkujúci a obecenstvo, im spoločne zaspievali „veľa zdravia, šťastia, Domovina“ k 30. výročiu založenia umeleckého telesa, ktoré si v tomto roku pripomína. Jeho zakladateľkou a organizačnou vedúcou je Irena Timko.

Hoci som sa narodila už v Kanade, lásku a obdiv k slovenskej reči, piesňam a tancu som zdedila po svojej mamičke, ktorá pochádzala z Rebrín, dnes Zemplínskej Širokej, v okrese Michalovce. Vštepujem ich aj mladým ľuďom,“ povedala I. Timko. Teší sa, že si pozrú Košice, Európske hlavné mesto kultúry 2013, potom na vystúpenia v Detve i na „haluškovom“ festivale v Tureckej a nakoniec, že niekoľko dní strávi u príbuzných v rodnom kraji svojej mamy.

Sú to krásne dni, oslavuje sa na celom Slovensku,“ povedal vo svojom príhovore na otvorení galavečera predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a zaželal si, aby Slováci naďalej rozvíjali svoje typické vlastnosti – ohľaduplnosť, spravodlivosť a dobrotu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>