Východoslovenský onkologický ústav pôsobí už desať rokov

Košice, 30. september 2013 – Východoslovenský onkologický ústav, a.s. v týchto dňoch dokončil vonkajšie úpravy areálu po kompletnej rekonštrukcii hlavného pavilónu. Prebiehala štyri roky za plnej prevádzky. Ústav splnil očakávania, ktoré sa spájali s jeho vznikom. Poskytuje kvalitnú starostlivosť o onkologických pacientov v súlade s najnovšími poznatkami. Aj vďaka každoročnej tvorbe zisku, ktorý celý investuje do skvalitňovania zdravotnej starostlivosti, vylepšuje svoje prístrojové i priestorové vybavenie.

Východoslovenský onkologický ústav, a.s. v uplynulých rokoch  realizoval významné investície. Bola postavená budova pre lineárny urýchľovač, budova pre kobaltový ožarovač a kompletne zrekonštruovaný hlavný pavilón, ktorý je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Rekonštrukcia hlavnej budovy prebiehala od roku 2008 do roku 2012 za plného chodu oddelení. Cieľom  rekonštrukcie bolo skvalitnenie podmienok  pre zamestnancov, ale hlavne vylepšenie  priestorov pre pacientov vrátane  klimatizovaných izieb. V roku 2009 pribudlo v chirurgickej časti ústavu nové oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny s kompletným prístrojovým vybavením. Z eurofondov z Operačného programu Zdravotníctvo ústav získal 3,6 milióna € na nákup nového lineárneho urýchľovača, ktorý začal fungovať začiatkom roku 2010.

V tomto roku ústav investoval do špičkového CT prístroja s vysokými technologickými schopnosťami pre onkologickú diagnostiku, ale aj pre plánovanie liečby žiarením. Pribudol  aj vysokokvalitný digitálny mamograf. Spoločnosť vo svojich priestoroch zriadila ústavnú i verejnú lekáreň. Do konca roka ústav zrekonštruuje a zmodernizuje  operačné sály onko-ORL oddelenia  a plánuje nákup CO2 lasera, ktorý sa bude používať v chirurgickej liečbe nádorov hlavy a krku.

Počas 10 ročnej existencie spoločnosť  investovala do dlhodobého majetku 25,7 milióna €. Investície do stavieb predstavovali sumu 15 mil. €, investície do prístrojového vybavenia 10,5 mil. €.

Výsledkom investícií je zvýšenie úrovne zdravotnej starostlivosti. Ústav dnes disponuje CT prístrojom s kompletným softvérom pre onkologickú diagnostiku. Dokáže plánovať účinnejšiu liečbu nádorov, ktoré sa pri dýchaní pohybujú. Až na polovicu znižuje dávky žiarenia pri niektorých vyšetreniach, čo je pre onkologicky chorých dôležitý parameter. Dva lineárne urýchľovače znižujú riziko, že pri niektorých nádoroch, kde je dôležitá intenzívna liečba, bude pre poruchu prístroja liečba prerušená. Moderný lineárny urýchľovač umožňuje ožarovanie s vysokou presnosťou, aby liečba mala čo najlepšie výsledky s čo najmenšími následkami. Napríklad pri liečbe nádorov hlavy môžu mať nežiaduce následky podobu poškodenia slinných žliaz a problémov s prehĺtaním. Vysokokvalitný digitálny mamograf ústavu umožnil zriadiť mamografické centrum, kde sú pacientky pod jednou strechou diagnostikované, operované a následne onkologicky liečené.

Veľmi významná v liečbe pacientov je vysoká špecializácia lekárov ústavu a multidisciplinárny prístup.  Na tímovej  spolupráci  v multidisciplinárnych komisiách sa podieľajú lekári ústavu, ale i lekári Univerzitnej nemocnice L. Pasteura. V každej  komisii je zastúpený odborný lekár z danej oblasti, klinický onkológ, radiačný onkológ a rádiológ. Práca komisií je zárukou, že stav každého onkologického pacienta je posúdený z viacerých pohľadov. Výsledkom je spoločná dohoda o optimálnom liečebnom postupe.

Ústav má dve chirurgické oddelenia – oddelenie onko-gynekológie a oddelenie onko-ORL. Onko-ORL oddelenie zabezpečuje diagnostiku a špecializovanú chirurgickú liečbu predovšetkým onkologických ochorení, ale aj neonkologických ochorení nosa, prinosových dutín, dutiny ústnej, hltana, hrtana a ochorení krku, vrátane diagnostiky a liečby urgentných stavov so zaistením dýchania, zastavením krvácania a ošetrením úrazových stavov. Oddelenie onko-gynekológie je odborom, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou malígnych ochorení rodidiel a mliečnej žľazy. Náplňou jeho práce ako vysoko špecializovaného onkologického pracoviska s nadregionálnou pôsobnosťou je zabezpečovať najzložitejšie operačné výkony pri nádorových ochoreniach.

V súčasnosti vo Východoslovenskom onkologickom ústave a.s. pracuje  56 lekárov a 199 zamestnancov stredného zdravotníckeho personálu. V roku 2012 sa v ústave liečilo 5 885 hospitalizovaných a 88 790 ambulantných pacientov. Ich počet každoročne narastá o 5 až 7 %. Každý, kto sa v neľahkej životnej situácii zverí do starostlivosti pracovníkov ústavu, sa môže spoľahnúť na to, že v kultúrnom prostredí dostane starostlivosť na vysokom európskom štandarde.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>