Výrazne sa znižujú poplatky v CVČ

Mesto Košice od októbra, kedy boli na výjazdovom rokovaní vlády odsúhlasené finančné prostriedky na rekonštrukcie škôl, pripravovalo znenie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým budú upravené poplatky v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na dnešnom mestskom zastupiteľstve ho poslanci schválili.

 Nové VZN č. 103 znižuje poplatky zákonných zástupcov detí a žiakov vo veku od 3 do 18 rokov, ak dieťa navštevuje ďalší krúžok, zo súčasných 20 eur na 11 eur mesačne. V prípade, že žiak vo veku od 15 do 18 rokov odovzdá vzdelávací poukaz na krúžok v centre voľného času, jeho mesačný príspevok sa zníži z 11 eur na 9 eur.

V ústrety vychádzame aj najmladším deťom, navštevujúcim krúžky v centrách voľného času. Poplatky za krúžky pre deti vo veku do 5 rokov sa znižujú z 11 eur na 4 eurá.

 “Znížením poplatkov chceme podporiť kreatívne aktivity detí a mládeže tak, aby boli finančne dostupné čo najširšej verejnosti a aby voľno-časové aktivity mohlo využívať čo najviac záujemcov,“ povedala viceprimátorka mesta Renáta Lenártová.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 103 bude účinné od 1. januára 2014.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>