Projekt Košice Interface 2013

V septembri 2008 získalo mesto Košice, ako prvé na Slovensku, s projektom Interface 2013 prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry.

V priebehu rokov 2009 – 2011 projektový tím rozpracoval základné línie projektu. Pripravil štruktúru aj množstvo kultúrnych aktivít. Postupne pracoval na tom, aby sa mesto otvorilo projektu a aby sa projekt otvoril dialógu s mestom. Cieľom bolo vtiahnuť do spolupráce všetky záujmové skupiny, ktoré môžu prispieť k úspechu – transformácii kultúrneho, spoločenského a ekonomického prostredia, charakterizovaného tvorivosťou, novými myšlienkami a projektmi, ale aj väčším a hlbším záujmom verejnosti o kultúru a umenie.

Podporujeme kreativitu Takto znie rozhodujúce posolstvo projektu a nová vízia mesta Košice, ktoré doteraz bolo známe svojou bohatou históriou a rozvinutým ťažkým priemyslom. Vďaka projektu Interface 2013 a titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013 sa Košice stanú aj centrom kreativity a novej budúcnosti pre mladých tvorivých ľudí, ktorí chcú ostať žiť a pracovať v meste, ktoré je ich domovom.

Východiská:
História Rakúsko-Uhorska, postsocialistická realita i multikultúrna komunita ovplyvnili Košice, druhé najväčšie slovenské mesto, ktoré je zároveň metropolou karpatského regiónu a mestom na schengenskej hranici. Projekt má ambíciu využiť túto hraničnú pozíciu pre vytvorenie metaforickej brány do východnej Európy.

Základnou rovinou projektu Interface 2013 je kultúrny a umelecký program, ktorý dokáže vytvoriť platformu pre novú komunikáciu v európskom kultúrnom priestore a prinesie množstvo inovatívnych ideí a projektov. Zabezpečí potrebný európsky rozmer podujatí, perspektívnych spojení a kultúrnych výmen, vzájomne sa obohacujúcich vo vzťahu Košice – Európa.