Zverejňovanie zákaziek v profile podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní

Dátum zverejneniaPredmet zákazkyVýsledná cena v € bez DPH Úspešný uchádzač Termín zadania zákazky
26.7.2013Materiál na zhotovenie pavilónu Twist and Shout /Dan Graham/ v rámci projektu Public Art Days12400,-CASSOMONT OK s.r.o.
Ortváňova 69/A
040 14 Košice
IČO: 36204595
31.7.2013
29.7.2013Fyzická ochrana : v dňoch 03.-25. 08. 2013 - Leto v parku spolu cca 518 hodín, bezpečnostnými pracovníkmi v uniforme + vysielačka3108,- ASGuard security s.r.o.
Sídlo : 031 01 Liptovský Mikuláš, Ul. 1.mája 709
IČO : 36 409 162
O. z. : 040 11 Košice, Werferova 1
1.8.2013
21.8.2013citylightové plochy v centre mesta Košice, ktoré sú súčasťou zástavok MHD a samostatne stojace od 3.9.2013 - 16.9.2013 v počte kusov 802308,30J.C.Decaux Slovakia, s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava26.8.2013
21.8.2013citylightové plochy v centre mesta Košice, ktoré sú súčasťou zástavok MHD a samostatne stojace od 17.9.2013 - 30.9.2013 v počte kusov 802308,30J.C.Decaux Slovakia, s.r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava26.8.2013
21.8.2013reklamné plochy formátu A1 v centre mesta Košice, ktoré sú umiestňované okolo stĺpov verejného osvetlenia od 17.9.2013 - 30.9.2013 v počte kusov 2002960,-Medipartners s.r.o, Irkutská 8, 040 01 Košice26.8.2013
1.10.2013osvetľovacie služby v termíne 5. a 6. 10.2013 v rámci projektu Biela noc2500,-ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 044 12 Nižný Klátov, IČO 446700284.10.2013
1.10.2013ozvučovacie služby v termíne 5. a 6. 10.2013 v rámci projektu Biela noc1250,-ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 044 12 Nižný Klátov, IČO 446700284.10.2013
28.10.2013tlač knihy Šlabikáre Pentapolitany v náklade 600 ks4545,50TBB, a.s.
Partizánska cesta 59,
974 01 Banská Bystrica
IČO: 30225574
31.10.2013
28.10.2013preprava kníh Šlabikáre Pentapolitany - 7 miest1157,33TBB, a.s.
Partizánska cesta 59,
974 01 Banská Bystrica
IČO: 30225574
31.10.2013
29.10.2013prenájom tlmočníckej techniky v termíne 4 - 6.11.2013 v rámci projektu Putujúce mesto v Bruseli1250,-Twelve, s.r.o.
Bernolákova 17,
040 11 Košice
IČO: 46798188
4.11.2013
31.10.2013predtlačová príprava a tlač knihy, 168 strán, 205x240, väzba V8a - 1000 ks2500Rotaprint, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice
IČO:
36 188 794
6.11.2013
31.10.2013dotlač brožúry Košice2013, 500 ks, A51830,-Rotaprint, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice
IČO:
36 188 794
6.11.2013
3.12.2013tlač knihy, vrátane grafickej práce a prípravy do tlače - 500 ks2727,25Adsulting, s.r.o.
Tolstého 3,
040 01 Košice,
IČO: 36603694
6.12.2013
6.12.2013tlač a knižne spracovanie knihy 21 x 15cm, 4+4, 128 str. - 115 gr NMT,300 ks2559,96webex media, s.r.o.
Ostrovského 2
040 11 Košice
10.12.2013
9.12.2013komplexné služby osvetlenia a ozvučenia koncertu Svetlo porozumenia v rámci záverečného ceremoniálu5100,-BV Music s.r.o., Varšavská 4, 040 13 Košice, IČO 3656934811.12.2013
9.12.20133 ks hrnčiarské kruhy Shimo RK-5T, doprava1473,75Ing. Dušan Repka - EVRE, Okružná 1442/64, 020 01 Púchov, IČO 4348195711.12.2013
9.12.2013zhotovenie videodokumentácie z podujatí konaných v mesiaci december 2013 v dňoch 13. a 14. decembra 2013 v rámci projektu Kasárne / Kulturpark1500,-Faust Media, s.r.o., Rovinka 787, 90041 Rovinka, IČO 4606814711.12.2013
9.12.20132 ks Followspot - Robert Juliath Cricket 1000/12002910,-Q-99 s.r.o., Trajánova 4, 851 10 Bratislava, IČO 4483320211.12.2013
9.12.201314 ks Shure BETA 58A, 10 ks Shure BETA 87C3362,-Praha Music Center spol. s.r.o., J.Šimora 9, 940 53 Nové Zámky11.12.2013
12.12.2013material na tvorivé dielne 100 ks výkresov, A4, A2, ceruzky, 100 ks balení plastelíny, 100 ks kartónov 2x3m v rámci projektu Kunsthalle1083,33Cassomont ok s.r.o., Ortváňová 89/A, 040 14 Košice, IČO 3620459516.12.2013
12.12.2013material tvorbu umeleckého diela v rámci výstavy Trienále súčasného obrazu - Kunsthalle - 100 ks occeľových tyčí 1m, 100 ks ozubených oceľových tyčí 1m, 100x100m 650g celtoviny4075,-Cassomont ok s.r.o., Ortváňová 89/A, 040 14 Košice, IČO 3620459516.12.2013
12.12.2013spojovací materiál drevené dosky 50 ks 1,5x2m - Trienále súčasného obrazu - Kunsthalle1095,83Cassomont ok s.r.o., Ortváňová 89/A, 040 14 Košice, IČO 3620459516.12.2013
13.12.20132ks projektorov typu Optoma W401 v rámci projektu Kasárne/Kulturpark1500,-OPAL MULTIMEDIA, spol. s.r.o., Železničiarska 12, 08001 Prešov, IČO 3172660717.12.2013
17.12.2013prenájom ozvučovacej techniky Line Aray System na dobu od 26.-29.12.2013 v rámci výstavy British Express2000,-Art4 fun studio s.r.o.,
Rosná 6, 040 01 Košice, IČO 46437886
19.12.2013
19.12.2013tlač plagátov 3 druhy formát A2 v rámci projektu Pentapolitana1710,-webex media, s.r.o., Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice23.12.2013