Putujúce mesto

Travelling city


Putujúce mesto predstavuje celú sériu propagačných a kultúrnych aktivít, ktoré budú vytvárať nové pole pre vzájomnú umeleckú výmenu, komunikáciu a vytváranie dlhodobejších partnerstiev do budúcnosti.

Kultúrny program

Už v roku 2012 sa uskutoční množstvo kultúrnych podujatí (koncertov, výstav, divadelných predstavení, filmových projekcií) na pôde slovenských inštitútov v celej stredoeurópskej oblasti (Berlín, Praha, Varšava, Viedeň, Budapešť), v prebiehajúcom hlavnom meste kultúry slovinskom Maribore a v rámci kultúrneho programu počas Olympijských hier v Londýne.

Interface

Osobitnú úlohu v tomto „putujúcom” programe bude hrať v najbližších rokoch samotný Brusel, ako sídlo európskych inštitúcií, kde sa uskutoční predstavenie programu Interface 2013 diplomatickým autoritám aj širokej európskej verejnosti. Medzi tradičné podujatia patrí deň otvorených dverí.

Deň otvorených dverí

sa koná pri príležitosti Dňa Európy (9. máj) vo všetkých európskych inštitúciách a kde n. o. Košice 2013, v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, predstavuje návštevníkom prostredníctvom svojho informačného stánku novinky o projekte a využíva túto jedinečnú príležitosť ako kultúrnu pozvánku do Košíc.