Terra Incognita

Terra Incognita


Samostatný program, iniciovaný regionálnou samosprávou na podporu kultúry a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky destinácií, produktov a služieb.

Kultúrne dedičstvo

Hlavnou témou je kultúrne dedičstvo, rozložené a zachované na troch tematických cestách – Železnej ceste, Gotickej ceste a Vínnej ceste Historický potenciál v jednotlivých obciach a mestách Košického samosprávneho kraja tak vytvoril línie jedinečných trás, po ktorých môže návštevník putovať a spoznávať nielen základné historické témy jednotlivých ciest, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí.

Špecifický cieľ:

Zvýšenie kultúrneho zázemia, povedomia a kultúrneho vyžitia obyvateľov kraja. Zvýšenie kapacity aktérov a kvality poskytovaných kultúrnych služieb v regióne. Skvalitnenie kultúrnej, športovej a voľnočasovej infraštruktúry pre domáci a zahraničný cestovný ruch:

  • stála a kvalitnejšia ponuka kultúrnych služieb vo vybraných destináciách v roku 2013 (dotačná schéma IT infraštruktúra)
  • 13 podujatí vo vstupných bránach jednotlivýchciest (individuálne projekty s priamými zadaniami)
  • sprievodné podujatia v cieľových miestach (dotačná schéma TOP podujatia)

Dlhodobý cieľ:

Zvýšenie kvality života a návštevnosti Košického samosprávneho kraja prostredníctvom rozvoja kultúry, športu, voľnočasových aktivít a cestovného ruchu.

Partneri

  • Košický samosprávny kraj
  • občianske združenia jednotlivých ciest
  • 13 vstupných brán
  • 87 cieľových miest