Kunsthalle/Hala umenia

Kunsthalle/Hala umenia


Stará krytá plaváreň Kunsthalle/Hala umenia bude pre svoje architektonické dispozície prioritne používaná na organizovanie medzinárodných výstav, workshopov a výstav komorného charakteru nastupujúcej generácie.

Košické živly

Jednu z architektonicky najzaujímavejších stavieb v Košiciach, už dlhodobo neslúži svojmu účelu. Po odklonení koryta rieky Hornád, ktorej rameno tieklo v tesnej blízkosti plavárne, bola budova staticky narušená. Preto ju nebolo možné aj napriek výhodnej polohe a veľkosti ďalej používať. Cieľom rekonštrukcie nie je len budovu zachrániť, ale posunúť projekt ďalej a vnútorné priestory premeniť na multifunkčné centrum – Kunsthalle.
Tá bude pre svoje architektonické dispozície prioritne používaná na výstavné ciele a organizovanie workshopov. V stratégii košických živlov – svetla, vody a zvuku budú v Kunsthalle/Hale umenia realizované rozhovory s umelcami, exteriérové projekty ako mapping, sochy, zvuk, objekty, interaktívne prostredia

Prepojenie kultúry a vody

Po viacerých odborných diskusiách sa zrodil návrh zachovať spojenie kultúry so svetom vody v interiéri aj v exteriéri tak, aby nadviazala na jej pôvodnú historickú funkciu, ale zároveň aby mala stavba významný prínos pre projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a tiež pre historické centrum mesta, čím sa vytvoria podmienky pre posilnenie kultúrneho potenciálu a cestovného ruchu v regióne. Hlavným obsahom špecifických projektov sa stane voda a bude využitá vo forme tanečného a divadelného umenia, ako aj v nových médiách.