Projekt SPOTs

Spot


Premena nepoužívaných výmenníkových staníc na komunitné a kultúrne centrá

O čo ide?

Ide o súčasť transformačného procesu keď sa z bývalej zastaranej infraštruktúry výmenníkov tepla stávajú nové kryštalizačné body, ktoré aktívne zabezpečujú „distribúciu“ kultúry z centra do predmestí a panelákových sídlisk. Výmenníky – Kultúrne body okraja sa stanú centrami rozvoja komunitného rozvoja a občianskej participácie, multifunkčným priestorom pre šírenie kultúry. Budú vytvárať podmienky pre rozširovanie publika, pre vznik nových komunitných umeleckých diel a osobný rozvoj obyvateľov cez ich účasť na tvorivých činnostiach.

Nosné aktivity

V rámci bohatého programu SPOTs budú realizované aj: festivaly Use the C!ty, Rozmanitosť, Sídlisková paráda, Cesta do neznáma, Východná minúta, Kinobus a ďalšie. Vo výmenníkoch budú v roku 2013 prebiehať: výmenníkové dielne (dielne od obyvateľov a lokálnych mimovládnych organizácií), tematické tvorivé workshopy a vzdelávanie v umení umelecké rezidenčné projekty, PULZ (komunitné noviny projektu SPOTs), Vedecké kaviarne (prezentácia pozvaných expertov v neformálnej atmosfére výmenníkov, zameraná na popularizáciu vedeckých, technických, umeleckých či komunitných tém).

Projekt SPOTS podporuje:

Komunitný rozvoj a občiansku participáciu, ktorá zahŕňa budovanie a podporu formálnych, neformálnych skupín obyvateľov, ich podieľanie sa na rozvoji svojej komunity a veciach verejných.
Inovatívne projekty z oblasti sociálneho a komunitného umenia s cieľom realizovať umelecké projekty v rôznych komunitách, podporiť tvorivú spoluprácu umelcov s obyvateľmi, inštitúciami, komunitnými a sociálnymi pracovníkmi.
Tvorbu a úpravu verejného priestranstva ako podchody, parky, ihriská, miesta kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia sídlisk, rekonštrukciu objektov výmenníkových staníc a úpravu ich okolia.
Rozvoj dobrovoľníctva a neformálne vzdelávanie s cieľom vybudovať dobrovoľnícku platformu a vytvoriť podmienky pre medzikultúrnu výmenu skúseností, vzdelávanie kultúrnych operátorov a inštitúcií.

Viac informácií o projekte SPOTs a aktuálnom dianí vo výmenníkoch nájdete na na webovej stránke: www.spots.sk a www.vymenniky.sk.