Čo je EHMK?

Európske hlavné mesto kultúry je prestížny titul, ktorý na podnet gréckej ministerky kultúry Meliny Mercouri udeľuje Európska únia mestám členských štátov od roku 1985. Pôvodne sa mestá uchádzali o titul Európske mesto kultúry, od roku 2004 sa titul premenoval na Európske hlavné mesto kultúry. O nositeľovi titulu rozhoduje Rada EÚ na základe odporúčania Európskej komisie.

Od roku 2009 sú za Európske hlavné mesto kultúry zvolené každý rok dve mestá (jedno z pôvodných krajín EÚ a jedno z nových členských štátov). Cieľom je posilniť európske kultúrne povedomie a zvýrazniť zásadu, že kultúra je súčasťou života. Prvým EHMK sa v roku 1985 stali Atény (Grécko).

Slovensku bol spolu s Francúzskom pridelený rok 2013. Ministerstvo kultúry SR ako gestor projektu pre Slovensko vyhlásilo začiatkom roka 2007 súťaž, do ktorej sa zapojilo deväť miest: Banská Bystrica, Bratislava, Dolný Kubín, Košice, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a Trnava. V decembri toho istého roku zasadala prvý raz zmiešaná 13-členná medzinárodná výberová komisia súťaže (7 ľudí zo zahraničia a 6 domácich). Komisia posúdila projekty a do druhého kola odporučila štyri kandidujúce mestá: Košice, Prešov, Nitru a Martin. Tieto štyri kandidujúce mestá skompletizovali svoje návrhy a vyplnené prihlášky postúpili komisii. Deväť mesiacov po prvom zasadnutí sa výberová komisia zišla opäť, s cieľom pripraviť správu o programoch kandidátov z užšieho výberu a na jej základe odporučiť mesto, ktoré by malo byť vymenované za mesto kultúry. O víťazovi slovenského národného kola sa napokon rozhodovalo medzi Prešovom a Košicami. 9. septembra 2008, hodnotiaca komisia vyhlásila víťaza – Košice, ktoré zaujali projektom Košice Interface 2013.

Niektoré podmienky výberu európskeho hlavného mesta kultúry:

 • program činností v rámci projektu mesto kultúry by mal zahŕňať vyvážené podujatia, ktoré zdôrazňujú európsky rozmer a európsku pridanú hodnotu,
 • mesto sa má podieľať na tvorbe európskej kultúry,
 • mesto má vyzdvihnúť bohatstvo kultúrnej rozmanitosti v Európe a má klásť dôraz na spoločné aspekty európskej kultúry,
 • program má posilniť spoluprácu medzi kultúrnymi operátormi, umelcami a občanmi z dotknutého členského štátu s ostatnými členskými štátmi v rôznych kultúrnych oblastiach,
 • program by mal trvať v rozpätí 9 – 13 mesiacov, pričom začiatok je vhodné načasovať na nejaký sviatok alebo výročie a nezačať hneď v prvý januárový deň. (napr. mesto Brugges začalo program dňa 20.02. 2002 o 20.02 hod.),
 • program by nemal byť jedným 12 mesiacov trvajúcim festivalom,
 • posilnenie prítomnosti občanov žijúcich v meste a jeho okolí a vzbudiť záujem občanov rovnako ako záujem návštevníkov a občanov zo zahraničia,
 • program má mať udržateľný charakter a má tvoriť integrálnu súčasť dlhodobého kultúrneho a sociálneho rozvoja mesta,
 • program projektu musí jednoznačne ukázať predstavy vzťahujúce sa na rozvoj regiónu,
 • mesto využije prestížnu hodnotu a investície ECOC do infraštruktúry v záujme podpory rozvoja celého regiónu,
 • projekt musí obsahovať predstavy mesta ohľadne dlhodobého posilnenia úlohy kultúry v regióne (napr. neskoršie využitie inštitúcií a systémov inštitúcií vzniknutých počas projektu),
 • koncepcia musí načrtnúť jednotlivé rozvojové plány vzťahujúce sa na kultúru a označiť, do akej miery umožňuje súlad medzi využitím verejných námestí, stavebníctva, umenia, médií, atď.

Chronológia nositeľov titulu

Európske mestá kultúry:

1985 : Atény (Grécko)

1986 : Florencia (Taliansko)

1987 : Amsterdam (Holandsko)

1988 : Západný Berlín (Západné Nemecko)

1989 : Paríž (Francúzsko)

1990 : Glasgow (Veľká Británia)

1991 : Dublin (Írsko)

1992 : Madrid (Španielsko)

1993 : Antwerpy (Belgicko)

1994 : Lisabon (Portugalsko)

1995 : Luxembourg (Luxembursko)

1996 : Copenhagen (Dánsko)

1997 : Solún (Grécko)

1998 : Štokholm (Švédsko)

1999 : Weimar (Nemecko)

2000 : Reykjavík (Island), Bergen (Nórsko), Helsinki (Fínsko), Brusel (Belgicko), Praha (Česko), Krakow (Poľsko), Santiago de Compostela (Galícia, Španielsko), Avignon (Francúzsko), Boloňa (Taliansko)

2001 : Rotterdam (Holandsko), Porto (Portugalsko)

2002 : Bruges (Belgicko), Salamanca (Španielsko)

2003 : Graz (Rakúsko)

2004 : Janov (Taliansko), Lille (Francúzsko)

Európske hlavné mestá kultúry:

2005 : Cork (Írsko)

2006 : Patras (Grécko)

2007 : Luxembourg (Luxemursko), Sibiu (Rumúnsko)

2008 : Liverpool (Veľká Británia), Stavanger (Nórsko)

2009 : Vilnius (Litva), Linz (Rakúsko)

2010 : Pécs (Maďarksko), Essen (Nemecko), Istanbul (Turecko)

2011 : Tallin (Estónsko), Turku (Fínsko)

2012 : Maribor (Slovinsko), Guimaraes (Portugalsko)

2013 : Košice (Slovensko), Marseille-Provence (Francúzsko)

2014 : Umea (Švédsko), Riga (Lotyšsko)

2015 : Plzeň (Česko), Mons (Belgicko)

2016 : San Sebastian (Španielsko), Wroclav (Poľsko)

2017 : Dánsko, Cyprus

2018 : Holandsko, Malta

2019 : Taliansko, Bulharsko