Prečo Košice?

Mesto Košice po úspešnej prezentácii projektu spracovaného pod názvom „Košice Interface 2013“ projektovým tímom mesta Košice získalo titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Košice porazili v druhom kole Prešov, Martin aj Nitru. Rozhodla o tom medzinárodná 13-členná komisia na Ministerstve kultúry SR v Bratislave 9. septembra 2008. Košický projekt Interface je projektom dlhodobej transformácie mesta prostredníctvom kultúry, ktorý chce vytvoriť priaznivé prostredie pre kultúru a kreativitu. Tento titul získalo v roku 2013 aj francúzske mesto Marseille.

Dôvody, pre ktoré Košice získali titul Európske hlavné mesto kultúry 2013:

 • široké zapojenie občanov a nezávislých umelcov na vytvorení projektu a formovaní novej vízie a filozofie obnovy mesta;
 • dobre rozvinutá európska kultúrna spolupráca a intenzívna výmena skúsenosti projektového tímu a umeleckých pracovníkov so zahraničnými partnermi;
 • vytvorenie nových vhodných mestských priestorov pre nezávislú umeleckú sféru a jej sfunkčnenie;
 • vytvorenie grantového systému pre podporu nezávislých umelcov, kultúrnych organizácií a novej kultúrnej tvorby a programu v meste;
 • modelová hodnota projektu a jeho častí; globálna inovatívna hodnota environmentálneho pilieru projektu – nová vodná kultúra;
 • dobrá východisková kultúrna, dopravná a technická infraštruktúra mesta;
 • reálnosť rozpočtu, minimalizácia investičných rizík a majetkovo-právne zabezpečenie kľúčovej infraštruktúry projektu;
 • personálne a odborné kapacity na zvládnutie projektu;
 • jasné inštitucionálne zabezpečenie projektu;
 • skúsenosť s prípravou väčších podujatí a profesionálne zvládnutie projektu;
 • kultúrna hodnota mesta Košice a celého východoslovenského regiónu;
 • inovatívny, kultúrny a ekonomický potenciál súmestia Prešov a Košice;
 • zmluvné podchytenie spolupráce a programová príbuznosť s mestom Prešov.