Dobrovoľníci

Dobrovoľníci sú od vzniku organizácie neoddeliteľnou súčasťou takmer každého nášho podujatia. Bez ich aktivity by sa mnohé naše kľúčové podujatia nemohli uskutočniť.
Pomáhajú nám s prípravami, s realizáciou podujatí,  v zákulisí ale aj priamo na mieste diania, stávajú sa aj súčasťou programu.

Aktívne zapájame dobrovoľníkov aj do našich projektov, určených na rozvoj, ako sú Kasárne/Kulturpark, SPOTs, K.A.I.R., Pentapolitana, … Najznámejšie podujatia, na ktorých je účasť dobrovoľníkov nevyhnutná sú Leto v parku, Use the city, Biela noc, …

Ako nám dobrovoľníci pomáhajú

Tvorivou prácou

Pri prípravách inštalácií, ktoré sú súčasťou výstav, festivalov, stavaní kulís.

Produkčne

Dobrovoľníci sú pravou rukou produkčných v prípravnom tíme. Ich úlohy sa líšia podľa typu podujatia a aktuálnej situácie :).

Technicky a manuálne

Sťahujú nástroje z pódia (napr. v divadle medzi predstaveniami) na koncertoch a festivaloch, výstavách (pomáhajú s prípravou priestorov, pri výmene expozícií, a pod.).

Propagáciou

Pomáhajú s distribúciou propagačných materiálov, vylepujú plagáty, roznášajú letáky po meste a obchodných centrách.

Uvítacím  a informačným servisom

Hostessing, uvádzanie v kine, divadle, informovanie návštevníkov o aktuálnom podujatí, pomoc s navigovaním.

Sprevádzaním

Dobrovoľníci sprevádzajú zahraničných umelcov a zahraničných návštevníkov, pomáhajú s orientáciou v meste.

Vlastnosti dobrovoľníka

Dobrovoľníkom sa môže sa stať každý, kto:

  • pozitívny prístup k umeniu a kultúre
  • je komunikatívny
  • je flexibilný a rád pracuje v tíme
  • je dochvíľny a zodpovedný
  • má slušné vystupovanie

Po vyplnení prihlasovacieho formulára  sa s vami skontaktujú naši koordinátori: Veronika Illésová a Martin Dani s bližšími informáciami.

Kontaktný e-mail: dobrovolnici(@)kosice2013.sk

 

Vyplňte formulár a staňťe sa dobrovoľníkom

Zapojte sa do produkcie festivalov, koncertov, predstavení a iných kultúrno-umeleckých podujatí a vychutnajte si atmosféru zákulisia, kam sa iní nedostanú...
  • (sú výhodou, nie podmienkou)