Informácie

SHAPING THE FUTURE

„Kreativita a inovácie ako štartér rozvoja miest východoslovenského regiónu”

Konferencia sa realizuje pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

ČO JE KREATÍVNY PRIEMYSEL?

Na konferencii „Kreatívny, kultúrny priemysel – nový faktor rastu v EÚ?”, ktorá sa uskutočnila v decembri 2007 v Bruseli bol kreatívny priemysel definovaný ako viacvrstvový hospodársky segment, ktorý zahŕňa kultúrny priemysel už viac menej identifikovaný cez výtvarné umenie, herecké umenie, hudobné umenie, kultúrne dedičstvo a televízne a rozhlasové vysielanie, kinematografiu, audiovíziu, počítačové a konzolové hry, knižné vydavateľstvo vrátane reklamy, dizajnu a architektúry s prepojením na pridružené oblasti, ako napr. výroba hardvéru, mobilných telefónov, MP3 playerov a pod.)

Význam kreatívneho priemyslu z pohľadu EÚ vychádza zo štatistických údajov, ktoré poukazujú na to, že v kreatívnom priemysle je v rámci EÚ zamestnaných viac ako 5,8 milióna zamestnancov, čo síce predstavuje 3,1 % všetkých zamestnancov v rámci európskej (v čase prieskumu ešte) 25-ky, avšak predstavuje o 12,3 % väčší medziročný nárast zamestnanosti ako v iných oblastiach priemyslu.

Ďalším, z pohľadu EÚ zaujímavým údajom je čistý podiel kreatívneho priemyslu na HDP EÚ, ktorý bol v roku 2003 viac ako 2,3 %. Kreatívny priemysel mal v roku 2003 o viac ako 100 miliárd EUR väčší obrat ako IKT priemysel (informačno-komunikačné technológie) a o 350 miliárd EUR viac ako automobilový priemysel. Podľa štúdie „Interaktívny obsah a konvergencia: dôsledky pre informačnú spoločnosť”, ktorá bola zverejnená 25. januára 2007 Generálnym riaditeľstvom pre informačnú spoločnosť a médiá Európskej komisie, (pokrývajúc EÚ 25) stúpnu v roku 2010 výnosy z obsahu on-line viac ako štvornásobne z 1,8 mld. EUR v roku 2005 na 8,3 mld. EUR v roku 2010.

Zdroj: www.ciforum.sk/priemysel.html

Téma kreatívneho priemyslu je vo východnej časti strednej Európy nová. Konferencia na podobnú tému sa na Slovensku uskutoční len po druhýkrát a prvýkrát sa bude konať v Košiciach.

Zámer:

 • Predstaviť príklady projektov, stratégií a modelov v rozvoji kreatívneho priemyslu z celej Európy a ich vplyv na mestá.
 • Spojiť lokálnych partnerov apredstaviť im skúsenosti iných miest aregiónov avplyv kreatívnej ekonomiky na ich rozvoj.
 • Poukázať na problematiku vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva ako témy, ktorá je pre rozvoj kreatívnej ekonomiky zásadná.
 • Predstaviť skúsenosti apríbehy ľudí, ktorí svojou kreativitou prispievajú krozvoju inovácií voblastiobchodu a priemyslu.
 • Jednou zústredných tém, ktoré je potrebné vyriešiť v súvislosti srozvojom kreatívneho priemyslu vKošiciach, je vytvorenie priestoru pre rozvoj kreatívnych technológií.

Medzinárodní partneri a konzultanti pre projekty zamerané na kreatívny priemysel:

Nezisková organizácia Košice 2013, n.o. úzko spolupracuje s Európskym hlavným mestom kultúry RUHR.2010, s ktorým sa v novembri 2009 podpísalo európsky unikátne memorandum o spolupráci, s cieľom prenosu skúseností v téme kreatívny priemysel. K tomuto memorandu bola prizvaná aj spoločnosť VSE – RWE, keďže zapojenie súkromného sektora je rovnako veľmi dôležité. RWE je generálnym sponzorom RUHR.2010 v Nemecku a spoločnosť VSE v Košiciach, sa podpisom memoranda stala mostom medzi dvomi Európskymi hlavnými mestami kultúry.

Ďalšími partnermi sú Mind(21)factory – Štutgart, Mesto Štutgart, Ortlos architektonické štúdio – Graz, British Council, Creative Industry Forum Slovensko a záštitu nad konferenciou prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Vzdelávacie inštitúcie patria medzi kľúčových partnerov projektu Košice 2013 práve v súvislosti s témou udržiavania kreatívneho potenciálu v meste. Aj preto bolo s Technickou univerzitou v Košiciach podpísané memorandum o spolupráci. Spolupráca sa rovnako iniciovala s Košickým samosprávnym krajom.

Na základe konzultácií s uvedenými partnermi bola zostavená hlavná idea tejto konferencie, s cieľom rozšíriť povedomie o téme kreatívneho priemyslu a technológií medzi lokálnymi aktérmi v Košiciach. Účasť medzinárodne uznávaných expertov zvýši viditeľnosť a záujem aj u širokej verejnosti.

Hlavné témy konferencie:

 • dôležitosť kreatívneho priemyslu a inovácií v rozvoji miest aregiónov, najmä vKošiciach ana východnom Slovensku
 • dôležitosť spolupráce medzi rôznymi druhmi podnikania, klastrové iniciatívy
 • inkubátory, dotácie apodporné mechanizmy
 • stredné amalé podniky voblasti kreatívneho priemyslu
 • prezentácia príkladov aprojektov, ktoré sa implementujú
  • na medzinárodnej úrovni
  • lokálnej úrovni
  • projekty kreatívnych technológií (iVAN)

Konzultanti a koorganizátori:

 • Georg Flachbart: Mind(21)factory – riaditeľ pre kreativitu, Nemecko
 • Berndt Hartman: Mesto Štutgart – projektový manažér pre projekty kreatívneho priemyslu, Nemecko
 • Bernd Fessel: RUHR.2010 Európske hlavné mesto kultúry/ Európske centrum pre kreatívnu ekonomiku, Nemecko
 • British Council Slovensko
 • v záujme zachovania kontinuity informácií a v kontexte konferencie Freedom of Creativity/Sloboda tvorivosti, Bratislava november 2009 je partnerom aj združenie Creative Industry Forum, záujmové združenie právnických osôb, ktoré sa venuje parciálnym témam kreatívneho priemyslu a smerovaniu ku kreatívnej ekonomike.

Cieľové publikum:

 • zástupcovia veľkých súkromných spoločností
 • zástupcovia malých a stredných podnikov (software, informačno-komunikačné technológie, dizajn, architektúra, marketing, televízia, film…)
 • verejný sektor: zástupcovia miest Slovenska a zástupcovia samosprávnych krajov arelevantných orgánov verejnej správy
 • univerzity: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prešovská univerzita a ďalšie univerzity z celého Slovenska
 • experti v oblasti technológií, dizajnu, architektúry, IT…
 • medzinárodné publikum v závislosti od sféry záujmu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>