Naučte sa milovať svoje publikum

150522_436335379763327_1908888104_n(2)

Zapojte sa do workshopov „Love Your Audience“ a naučte sa pracovať s obecenstvom.

Pre každého kultúrneho operátora je publikum dôležitým elementom. Ako naplniť potreby už existujúceho i potenciálneho obecenstva, ako ich rozvíjať či nájsť nové spôsoby jeho oslovenia, je zaťažkávajúcou úloha. Organizáciám, inštitúciám, neformálnym zoskupeniam ponúkame možnosť naučiť sa nové stratégie získavania a rozvíjania publika. Workshop je zvlášť zaujímavý pre marketingových pracovníkov, keďže Audience development (rozvoj publika) je dôležitým nástrojom budovania podielu na trhu.

Čo je Audience development?

Pod rozvojom publika rozumieme aktivity s konkrétnym zámerom vyhovieť požiadavkám existujúceho či potenciálneho publika. Majú napomôcť pri rozvíjaní dlhodobých vzťahov s publikom, často s hlavným úmyslom jeho ďalšieho rastu.

Koho sa projekt týka?

Projekt je určený pre mimovládne organizácie a verejné kultúrne inštitúcie, organizácie, voľné zoskupenia, organizátorov festivalov, kreatívne podnikateľské subjekty a organizácie zaoberajúce sa umeleckými podujatiami v košickom regióne.

Čo ponúkame?

Projekt Audience development pozostáva z niekoľkých tvorivých stretnutí, na ktorých pod vedením skúsených mentorov spoznáte, kde sú vaše silné a slabé miesta pri práci s publikom. Stretnutia odborne zastrešujú Paul Bogen a Agata Etmanowitz (ich vizitky si môžete prezrieť nižšie).

Prvý krok : Predstavenie projektu Audience development

Ide o večernú prezentáciu myšlienky Audience development, konkrétne predstavenie projektu „Love Your Audience“, teda Milujte svoje publikum. Na druhý deň nasleduje workshop pre tých, ktorí majú záujem na projekte participovať. Celodenný workshop pozostáva z prezentácie praxe a teórie, týkajúcej sa Audience development, so zahrnutím prípadových štúdií a príkladov overených postupov. Projekt Milujte svoje publikum vás presvedčí o tom, že publikum je základom všetkého.

Druhý krok: Podanie prihlášky na zapojenie sa do projektu

Tí, ktorých prezentácia a workshop oslovili, budú mať možnosť prihlásiť sa vyplnením jednoduchej prihlášky a dotazníka.

Tretí krok: Dvojdňový tréning a projektový workshop

Účastníci workshopu pod vedením mentorov a školiteľov vypracujú vlastný projekt rozvoja publika. Súčasťou projektového plánu je identifikácia cieľov, požiadaviek na prieskum a rozpočet ako i samotný realizačný plán.

Štvrtý krok: Projekt je hotový

 Spolu s projektovými lídrami  budú účastníci pracovať na svojom projekte rozvoja publika vo svojich organizáciách/skupinách.

Piaty krok: Vyhodnotenie projektu a ďalší postup

Na koncin roka 2013 sa uskutoční posúdenie a vyhodnotenie všetkých vypracovaných projektov. Počas neho sa identifikujú hlavné problémy, definujú sa „zvládnuté lekcie“ a na základe toho sa pre každú skupinu či účastníka stanoví ďalšia následnosť krokov.

Ako sa prihlásiť?

Dňa 6. mája príďte na úvodnú prezentáciu projektu a následne sa zúčastnite na jednodňovom workshope 7. mája 2013. Úvodná prezentácia je určená pre každého, kto má záujem sa do projektu zapojiť, ale najmä pre riaditeľov, manažérov, marketingových pracovníkov, podnikateľov v oblasti kreatívneho priemyslu, kurátorov, kreatívcov a producentov.  Z každej skupiny/organizácie by sa na jednodnodňovom workshope mali zúčastniť jedna alebo dve osoby, najlepšie tie, ktoré by v prípade účasti v projekte Milujte svoje publikum viedli svoj projekt rozvoja publika.  Po absolvovaní pracovného seminára sa môžete rozhodnúť, či sa chcete zúčastniť celého projektu.

Čo potrebujeme o vás vedieť TERAZ

Zašlite nám prosím na adresu audience.development@kulturpark.sk:

  • krátky profil vašej skupiny/organizácie/spoločnosti, kde uvediete niekoľko podrobnejších informácií, týkajúcich sa vašej práce a skúseností
  • meno (mená) a emailové adresy osôb, ktoré sa plánujú zúčastniť na jednodňovom pracovnom seminári 7. mája a meno (mená) osôb, ktoré sa zúčastnia úvodnej prezentácie 6. mája
  • meno, adresu, telefónne číslo a emailový kontakt hlavnej kontaktnej osoby z vašej skupiny, spoločnosti alebo organizácie.

Je žiadúce, aby participanti  projektu ovládali anglický jazyk v bežnej komunikácii.

Posledný termín podania prihlášok je 27. apríl 2013.

Začiatok projektu: 6. máj 2013

Koniec projektu: 15. december 2013

UPOZORNENIE:    Z dôvodu dosiahnutia čo najväčšej efektivity projektu je nevyhnutné, aby ste boli k dispozícii v Košiciach v dňoch 6. – 7. 5. a 5.- 11. 6. 2013.

_____________________________________________________________

Lídrami, mentormi a školiteľmi projektu Milujte svoje publikum sú Agata Etmanowitz a Paul Bogen. Od roku 2011 spolupracujú na podobnom projekte rozvoja publika v Poľsku. V rámci tejto spolupráce mali priestor pracovať s viac ako 50 kultúrnymi skupinami a organizáciami vo Varšave, Lodži, Lubline, a Gdansku.

Agata Etmanowitz v rokoch 2002 – 2007 pracovala na poľskom Ministerstve kultúry, kde bola koordinátorkou Kontaktného miesta kultúry (CCP) zodpovedného za  riadenie Európskeho komunitného programu Kultúra.  Agata bola zástupkyňou v Rade Európskej únie – Výbor pre kultúrne záležitosti a Audiovizuálna pracovná skupina, členkou riadiaceho výboru programu Kultúra 2000, riadiaceho výboru programu Kultúra 2007-2013 a výboru programu Európa pre občanov. V rokoch 2008-2009 ju ministerstvo dosadilo ako odborníčku do pracovnej skupiny pre maximalizáciu potenciálu kreatívneho a kultúrneho priemyslu. Zároveň riadila a produkovala vlastné umelecké projekty, keď pracovala pre Umelecké centrum Fabryka Trzciny, kde pôsobila ako projektový manažér zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu.

Od začiatku roka 2011 Agata spolupracuje s organizáciou Fabryka Sztuki (Art Factory) v Łodźi, kde zodpovedá za medzinárodnú spoluprácu, rozvoj programu umeleckého inkubátora – projektu, ktorého cieľom je profesionalizácia kultúry a kreatívneho sektora.

Agata spolupracuje s viacerými organizáciami na národnej a medzinárodnej úrovni v rámci spoločných projektov.  Taktiež pracuje ako konzultantka projektov pre kultúrne organizácie a verejné inštitúcie v Poľsku a v zahraničí. Pracuje aj ako školiteľ – vedie pracovné semináre a prednášky o kultúrnej politike Európskej únie, financovaní projektov, projektovom manažmente, medzinárodnej spolupráci v oblasti kultúry, kreatívneho a kultúrneho sektora a rozvoja publika. Je viceprezidentkou nadácie Impact Foundation vo Varšave (koordinátor medzinárodnej platformy Rieky/Mestá, organizátor festivalu Re:visions a propagátor konceptu rozvoja publika v Poľsku).

Od roku 1999 pravidelne publikuje články a je autorkou/spoluautorkou niekoľkých knižných publikácií na vyššie uvedené témy.

Paul Bogen začal svoju kariéru ako herec, komik a DJ.  Po roku pôsobenia v Poľsku sa stal divadelným producentom londýnskeho divadla London’s Fringe and neskôr komerčného divadla “West End Theatre”

V rokoch 1990-2006 bol Paul prvým riaditeľom iniciatívy „The Junction” v Cambridgi – nového priekopníckeho kultúrneho centra, zameraného na kultúru mladých v Spojenom kráľovstve. Paul dohliadal na rozvoj iniciatívy The Junction a jej mnohorakého programu pozostávajúceho ročne zo 400 predstavení v oblasti rockovej/popovej/džezovej hudby, divadla, tanca, komédií a klubových vystúpení a 600 vzdelávacích podujatí, s ročným obratom vo výške 5 miliónov eur, 150 zamestnancami a 150 tisícovým publikom ročne.  V roku 2005 Paul dokončil stavebný projekt v hodnote 10 miliónov eur, v rámci ktorého vytvoril najmodernejšie zariadenie svojho druhu.

Paul bol členom výkonnej rady a neskôr sedem rokov prezidentom siete Trans Europe Halles (európska sieť kultúrnych centier).V súčasnosti je členom predstavenstva Korjaamo Cultural Factory v Helsinkách vo Fínsku, odborným poradcom pre program Kultúra Európskej komisie, lektorom kultúrneho manažmentu na Univerzite kráľovnej Márie v Londýne a čestným členom v Kráľovskej spoločnosti umení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>