Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy – CEVA

Projekt CEVA (Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy) patril v posledných 5 rokoch na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach medzi kľúčové hnacie sily rozvoja výskumu vo vnútornom lekárstve a príbuzných lekárskych a biomedicínskych odboroch. Projekt CEVA bol podporený zo štrukturálnych fondov EÚ sumou takmer 3,5 milióna Eur, pričom jeho realizácia mala tiež významný dopad na vzdelávanie a klinickú prax.

Konzorcium CEVA vzniklo združením siedmich klinických pracovísk (tri interné kliniky, Klinika kardiológie, Klinika pneumológie, Neurologická klinika, I. Klinika detí a dorastu) a troch pracovísk základného výskumu (Ústav lekárskej biológie, Ústav lekárskej a klinickej biochémie  Lekárskej fakulty a Katedra biofyziky Prírodovedeckej fakulty). „Jasnou víziou CEVA bolo skvalitnenie biomedicínskeho výskumu v problematike aterosklerózy. Zaoberali sme sa tiež štúdiom rizikových faktorov, klinických prejavov a liečby aterosklerózy. Je dôležité si uvedomiť, že život pacientov s aterosklerózou skracujú predovšetkým komplikácie tohto ochorenia – srdcový a mozgový infarkt. Preto sme vynaložili veľké úsilie do aktivit základného i aplikovaného výskumu k dosiahnutiu pokroku vo včasnej diagnostike a liečbe aterosklerózy koronárnych a mozgových ciev, ako i do štúdiu a rizika náhlej srdcovej smrti a možností jej prevencie“, hovorí profesorka Ružena Tkáčová, odborná garantka projektu.

Realizácia projektu CEVA prebiehala v dvoch fázach, projekt CEVA I v rokoch 2009-2011, na neho nadväzujúci projekt CEVA II v rokoch 2011-2013. „V tomto období bola úspešne obstaraná komplexná výskumná infraštruktúra vrátane unikátnych prístrojov, akými sú napríklad prístroj k trojrozmernému mapovaniu elektrickej aktivity v srdci, ultrasonografické prístroje umožňujúce komplexné vyšetrenie srdca a ciev vrátane ciev zásobujúcich mozog. Prínosom sú tiež prístroje na diagnostiku zastúpenia tukovej a svalovej hmoty a  metabolického obratu ako rizikových faktorov srdcových chorôb, ale i celý rad ďalších prístrojov využívaných na klinikách konzorcia CEVA. V oblasti laboratórneho vybavenia stojí za zmienku  špičková aparatúra pre skúmanie fyziológie buniek i komplexné prístrojové vybavenie na sledovanie vplyvu nedostatku kyslíka na mechanizmy rozvoja aterosklerózy“, uviedla Miriam Kozárová, projektová manažérka.

O úspešnosti riešenia projektov svedčí však predovšetkým významná akcelerácia výskumných aktivít, ktorá sa odrazila v publikačnej aktivite i vo vzdelávacom procese. Len za posledné tri roky členovia CEVA publikovali 76 publikácií v karentovaných časopisoch. „O akceptácií výsledkov CEVA európskou vedeckou komunitou svedčí skutočnosť, že až 8 publikácií bolo publikovaných v časopisoch s impakt faktorom vyšším ako 5“, uvádza Pavol Joppa, projektový manažér prvej časti projektu. Ako príklad významných vedeckých výstupov možno uviesť objav profesora Valočíka a jeho študentov, ktorí vyšetrovali pohyb srdcovej svaloviny tkanivovým ultrasonografickým prístrojom a opísali nové markery závažnosti postihnutia srdcových tepien aterosklerózou. Ďalší výskumný tím CEVA objavil pod vedením profesorky Lazúrovej zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení pri ochoreniach nadobličiek a vaječníkov v spojení s genetickými faktormi. Mladí doktorandi Sopková a Tiško boli ocenení na medzinárodných fórach za štúdium apnoe – choroby, kedy pacienti prestávajú opakovane dýchať počas spánku. Pri tejto chorobe klesá v noci obsah kyslíka v krvi, čo zhoršuje okysličovanie v celom tele, vrátane srdca, ciev a ďalších životne dôležitých orgánov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>