Cenu Oskára Čepana 2011 získal dokumentarista Tomáš Rafa

Víťazom Ceny Oskára Čepana sa stal Tomáš RAFA (1979) – absolvent Ateliéru digitálnych médií na Fakulte výtvarných médií Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde študoval pod vedením Michala Murina.

NADÁCIA – CENTRUM SÚČASNÉHO UMENIA cenu udelila na základe rozhodnutia medzinárodnej komisie v zložení Edit András /HU/ (Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapešť), Fedor Blaščák /SK/ (filozof), Ondřej Chrobák /CZ/ (donedávna šéfkurátor Galerie stredočeského kraje – GASK, kurátor a teoretik), Maja Fowkes & Reuben Fowkes /HR, GB/ (teoretici súčasného umenia a kurátori s pôsobnosťou v Budapešti a Londýne, držitelia grantu Igora Zabela a autori projektu translocal.org) a Gábor Hushegyi /SK/ (historik umenia, teoretik).

Finalistami 16. ročníka súťaže boli:
KASSABOYS, KATARÍNA POLIAČIKOVÁ, TOMÁŠ RAFA a JÁN ŠIPÖCZ

Nadácia – Centrum súčasného umenia vyhlásila v apríli 2011 16. ročník prestížneho ocenenia pre slovenského vizuálneho umelca / umelkyňu do 35 rokov Cena Oskára Čepana 2011. Medzinárodná odborná komisia rozhodla 9. júna o štyroch finalistoch súťaže, ktorými sa stali umelecká skupina Kassaboys, Katarína Poliačiková, Tomáš Rafa a Ján Šipöcz.

Absolútny víťaz Ceny Oskára Čepana 2011, ktorý získal finančnú satisfakciu v hodnote 2 600 eur, rezidenčný pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, bol vyhlásený 20. okróbra 2011 o 18:00 hod. v Galleria CVERNOVKA, za účasti finalistov aj všetkých členov medzinárodnej komisie.

Cenu odovzdal americký veľvyslanec na Slovensku Theodore Sedgwick. Projekt je od roku 2001 realizovaný Nadáciou – Centrum súčasného umenia Bratislava.

Do 16. ročníka Ceny Oskára Čepana sa prihlásilo 47 uchádzačov, ktorých tvorba zastúpila rôzne médiá. Komisia vybrala do finále umelcov, ktorých práca a prístup k tvorbe majú rôznorodý charakter, vzbudzujú diskusiu, nastoľujú otázky a podnecujú úvahy o podobách súčasného vizuálneho umenia na Slovensku. Inováciami oproti minulým rokom bolo vylúčenie možnosti hlásenia sa študentov do súťaže a zároveň predĺženie časového obdobia medzi vyhlásením finalistov a víťaza z pôvodného mesiaca na štyri mesiace – aby mali finalisti dostatočný priestor pre prípravu a realizáciu nového diela na spoločnú výstavu.

VÍŤAZ Tomáš RAFA (1979)


Filmy Tomáša Raffu mapujú teritórium medzi súčasným umením, princípmi dokumentu a politickým aktivizmom, nedávno vyhodnocujúc napríklad boj medzi pravicovými extrémistami a antifašistickými demonštrantami vo verejnom priestore východoeurópskych miest. Komisia ocenila výstižnosť, nasadenie a výrazný rukopis autorovej filmovej tvorby, ako aj technicky dokonale zvládnutú prácu so zvoleným médiom. Tomás RAFA sa na výstave finalistov prezentoval projektom:

NEW NATIONALISM IN THE HEART OF EUROPE, video, 55 min., dielo v procese od 2009
„Na projekte pracujem kontinuálne od roku 2009. V súčasnosti obsahuje archív spracovaný audiovizuálny materiál z regiónov krajín Vyšegrádskej štvorky – Slovenska, Poľska, Čiech a Maďarska. Pri príležitosti výstavy som pripravil výber udalostí s aktuálnymi spoločenskými témami. Vo výbere sa nachádzajú mnou produkované videá zo Švajčiarska, ktoré hľadajú svoje opozitá v témach spoločenských udalostí východnej Európy. Zámerom výberu je, aby si divák sám vytvoril spojitosti o súčasnom dianí vo svete na pozadí udalostí tak rozdielnych regiónov Európskej únie. Videoreportáže archívu projektu považujem za alternatívu k informáciám globálnych mediálnych korporácií. Obsahom projektu zostáva audiovizuálne hľadanie a definovanie hraníc medzi patriotizmom a extrémizmom, ako i relácie medzi majoritným obyvateľstvom a národnostnými, či sexuálnymi menšinami. Projekt naďalej reflektuje témy ako multikulturalizmus, prejavy extrémizmu, nacionalizmu, xenofóbie, či boj záujmových skupín za svoje práva v spoločnosti. Projekt chce byť katalyzátorom dialógu o súčasných témach v spoločnosti, ponúkajúc k tomu priestor vo forme diskusií na svojej webovej stránke www.newnationalism.eu.“

Projekt Cena Oskára Čepana bol na Slovensku založený v roku 1996, z iniciatívy Wendy W. Luers, zakladateľky a riaditeľky americkej nadácie Foundation for a Civil Society. Od roku 2001 je súťaž známa pod aktuálnym názvom Cena Oskára Čepana, ktorý odkazuje k menu slovenského teoretika umenia Oskára Čepana (1925 – 1992). Od roku 2002 je Cena súčasťou medzinárodného networku príbuzných súťaží, organizovaných v Strednej – a Východnej Európe YVAA – Young Visual Artists Awards, www.yvaa.net.

VÝSTAVA TRVÁ DO 11. NOVEMBRA 2011 A JE OTVORENÁ DENNE OD 13:00 DO 18:00 HOD.

Zdroj: Nadácia -Centrum súčasného umenia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>