Chyťte si šťastie na záver roka EHMK 2013

letak_lucia-page-001Koniec roku 2013 sa nesie v znamení záverečných podujatí Európskeho hlavného mesta kultúry. Košický samosprávny kraj sa pripája k celomestským aktivitám predovšetkým v otvorených zónach – ostrovoch kultúry, ktoré vďaka projektu EHMK získal. Predstaví aj niektoré aktivity dlhodobého vlastného programu Terra Incognita so zameraním na rozvoj  kultúrno-poznávacieho turizmu v regióne.

Nosným programom záverečného týždňa bude vernisáž výstavy Košická moderna vo štvrtok 12. decembra 2013 vo vynovených priestoroch Východoslovenskej galérie Košice. Ďalšie sprievodné aktivity KSK sú sústredené na piatok 13. decembra, kedy sa budú konať aj hlavné programy EHMK, ktoré pripravuje mesto Košice. Po celý deň bude otvorený informačný bod Terra Incognita na Hlavnej 48, kde budú pre návštevníkov pripravené aj propagačné materiály o programe. V piatok 13. decembra od 17-ej hodiny si nenechajte ujsť slávnostne osvetlenú Historickú účelovú budovu Východoslovenského múzea Košice.

Hlavnou myšlienkou aktivít KSK  je prepojiť všetkých sedem ostrovov kultúry cez zvyky a tradície, ktoré boli na deň svätej Lucie v našom regióne zaužívané. Symbolicky ich prepojí sprievod Lucií a pouličný  program v historickom centre mesta. Nebudú chýbať oživené tradície a zvyky, ako odlievanie  olova a vosku do vody s predpoveďou na nadchádzajúci rok, výroba medovníkov, či vyrezávanie „luciinho stolčeka“, vymetanie zlých duchov a ponúkanie žrebov pre šťastie. Niekoľko desiatok Lucií budú rozdávať v meste „šťastie“ v podobe žrebov s možnosťou získať voľné vstupenky na návštevu vybraných kultúrnych zariadení – múzeí, galérií a rôznych iných programov, festivalov, predstavení v divadlách, kultúrnych centrách počas roka 2014 v celom Košickom kraji. Najmenších iste potešia darčeky od psíka Tašiho, ktorý v ten deň odmení najaktívnejších „potulkárov“ po Tašíkove – rozprávkovom Košickom kraji. Rôzne tvorivé dielne budú v  komponovanom programe Tašíkovo v Barkóczyho paláci. Hvezdáreň Michalovce pripravila pre záujemcov pozorovanie Mesiaca. Pozorovateľňu zriadia na Dominikánskom námestí a bude k dispozícii v popoludňajších a večerných hodinách, lebo Mesiac vyjde v piatok 13. decembra už o 14.23 hod.

Sprievodné programy záveru EHMK 2013 pripravili kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – Kultúrne centrum  KSK, Gemerské osvetové stredisko, Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hvezdáreň Michalovce. Garantmi aktivít v otvorených zónach ostrovov kultúry sú Východoslovenská galéria, Bábkové divadlo v Košiciach, Východoslovenské múzeum, Verejná knižnica Jána Bocatia, Divadlo Thália.

letak_lucia-page-002

 

LIBER INCOGNITA – KNIHA NEZNÁMA

streda – 11. december 2013

16:00 hod.

Barkóczyho palác, Hlavná 48

V rámci projektu Terra Incognita získala Verejná knižnica Jána Bocatia do svojho fondu kópiu ojedinelej tlače zo 17. stor. vydanú v Košiciach. Ide o 10- jazyčný bedeker, ktorý slúžil Košičanom na dorozumievanie sa pri cestách po Európe. Prezentácia Gasophylacium Decem Linguarum Europaearum apertum…(Košice,1691) bude okamihom slávnostného uvedenia do regionálnej zbierky knižnice.

 

KOŠICKÁ MODERNA A JEJ PRESAHY

štvrtok – 12. december 2013

o 17:00 hod.

Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Vernisáž výstavy, prezentácia umenia dvadsiatych  rokov 20. storočia v Košiciach. Košice sa začiatkom 20. storočia stali významným centrom umeleckého života s medzinárodným rozmerom, aký vo vtedajších slovenských pomeroch nemal obdobu – prezentácia fenoménu Košickej moderny v európskom kontexte.

 

JEDERMANN

štvrtok – 12. december 2013

o 19:00 hod.

Divadlo Thália

Premiéra divadelného predstavenia v maďarskom jazyku (slovenské titulky). Divadelné predstavenie /Moralita – Človeka náhle prekvapí smrť a on sa musí vyrovnať s celým svojim životom.

 

TAŠÍKOVO

piatok – 13. december 2013

od 13:13 hod. – 20:00 hod.

Barkóczyho palác, Hlavná 48

Stretnutie s Tašim v rámci zábavného popoludnia pre deti, spojené s vyhodnotením najaktívnejších cestovateľov s „tašipasom“ v Košickom rozprávkovom kraji. Rôzne tvorivé dielne:  vševedko – hlavolamovo – korálkovo – šikovníček, fotokútik a „Tašiprekvapenia“.

 

STRIDŽÍ  DEŇ  V  KNIŽNICI

piatok -13. december 2013

od 13:13 – 15:00 hod.

Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5

Dramatizované rozprávanie pre deti, názorné ukážky ľudových zvykov, ktoré sa spájali s predvianočným obdobím – od Ondreja cez Mikuláša až do sviatku sv. Lucie. Výstavka kníh z fondu Verejnej knižnice Jána Bocatia s tematikou slovenského zvykoslovia. Sprievod detí v maskách do Tašíkovho kráľovstva.

 

LUCIE  PRE  ŠŤASTIE

piatok -13. december 2013

od 13:13 – 20:00 hod.

Historické centrum mesta Košice a vybrané ostrovy kultúry

Hudobno-tanečný pouličný sprievod niekoľkých desiatok Lucií s prezentáciou regionálnych zvykov a tradícií. Tancujúci diváci, čarovanie i rozdávanie žrebov pre šťastie.

 

STREDOVEKÁ  KUCHYŇA  A  REMESLÁ

piatok -13. december 2013

od 13:13 – 20:00 hod.

Areál Katovej bašty

Prezentácia prípravy a ochutnávka stredovekých jedál, ktoré sa viažu k sviatku sv. Lucie. Predvádzanie remesiel – medovnikára, drevorezbára. Zábavný stredoveký program.

 

POĽSKÝ  KULTÚRNY  KONTAKTNÝ  BOD

piatok – 13. december 2013

od 15:00 – 24:00 hod.

Bábkové divadlo v Košiciach, Alžbetina 38 (divadelná sála) a Tajovského 4 (sála Jorik)

Prezentácia mesta Wroclav – EHMK 2016 (divadlo, film, hudba, výtvarné umenie)

LUCIU  NA  MESIACI  NEHĽADAJTE

piatok -13. december 2013

od 17:00 – 20:00 hod.

Areál Katovej bašty

Pozorovanie Mesiaca cez špeciálne ďalekohľady zo štyroch hvezdární v Košickom kraji s odborným i čarovným výkladom.

 

 

TERRA INCOGNITA je samostatný program iniciovaný regionálnou samosprávou na podporu kultúry a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky destinácií, produktov a služieb. Vznikol ako súbežná iniciatíva Košického samosprávneho kraja k projektu „Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013“.

Hlavnou témou je kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na troch tematických cestách – železnej, gotickej a vínnej. Historický potenciál v jednotlivých obciach a mestách Košického kraja tak vytvoril línie jedinečných ciest, po ktorých môže návštevník putovať a spoznávať nielen základné historické témy jednotlivých ciest, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré sa mu na týchto cestách ponúknu.

Viac na www.terraincognita.sk

 

OSTROVY KULTÚRY. Sedem investičných projektov realizoval Košický samosprávny kraj v rámci projektu EHMK Košice 2013. Projekt Ostrovov kultúry Otvorených zón bol implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „EHMK – Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK. Nenávratný finančný príspevok na všetkých sedem projektov bol spolu 9 644 531 eur.

Vďaka investičným projektom vzniklo atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK priamo v Košiciach. Ostrovy kultúry vznikli v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkóczyho paláca, kde sídli knižnica, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a v areáli Katovej bašty v Uličke remesiel. Hlavným cieľom projektov bolo zveľadiť objekty inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť ich interiérové danosti s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí. Ostrovy kultúry v centre Košíc vytvárajú otvorené zóny, kde môžu prísť stáli návštevníci, ale aj náhodní okoloidúci. Nájdu tu príjemné miesta na zastavenie a inšpiráciu. Pozývajú na stretnutie s divadlom, hudbou, literatúrou, výtvarným umením, tradičnou kultúrou i historickými pamiatkami.

Podrobnosti o Ostrovoch kultúry: http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/

 

Kultúrne centrum KSK, ktoré sídli v Košiciach na Hlavnej ulici č. 48, je kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej cieľom je rozvoj kultúry a uchovávanie tradícií v podmienkach miest a obcí Košického samosprávneho kraja. Kultúrne centrum ako implementačný orgán programu Terra Incognita koordinuje a realizuje aktivity KSK v rámci projektu Košice – EHMK 2013. Ako príspevková organizácia KSK poskytuje odborno-poradenské a metodické služby všetkým realizátorom kultúrno-osvetovej činnosti a organizuje významné kultúrne a vzdelávacie aktivity so zámerom zachovávať a rozvíjať tradície, podporovať rozvoj talentov, sprístupňovať poznatky i skúsenosti a svoje miesto v jej činnosti má aj edičná, projektová, dokumentačná a popularizačná činnosť a tiež výskum a prieskum.

Viac na www.osvetake.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>