Divadelné letopisy mesta Cassa, Caschau, Kassa, Košice

LetakA4piar-page-001 (1)V septembri sa na svoj krst pripravuje nová kniha s názvom Divadelné letopisy mesta Cassa, Caschau, Kassa, Košice, 1557 – 1945 v súvislostiach dejín. Jej autorom je Tibor Ferko.  Vydanie publikácie podporilo EHMK – Košice 2013. Krst sa uskutoční 5. septembra.

Publikácia na 870 stranách  predstavuje prvé syntetické dejiny divadla v meste v súvislostiach s  udalosťami, ktoré zodpovedajú vývojovej logike politických a spoločenských premien mesta na pozadí toho, čím a ako žil i čo tvoril okolitý svet. Publikácia sa stala kronikou pohybov v dejinách kultúry mesta, pritom od stredoveku rekonštruuje jej pôsobenie aj v kultúrnych centrách  za hranicami Rakúsko-Uhorska. Súčasne archivuje v pamäti mesta jeho významnú multikultúrnu minulosť.

Autor súbežne s divadelným životom zaznamenal aktuálne dejinné udalosti v medzinárodnom kontexte. Dejiny divadla a divadelného života sú v publikácii  komponované do piatich  chronologických častí. Každý kalendárny segment uvádza autor pôvodnou historickou štúdiou.

Úvodná  kapitola informuje o začiatkoch divadelných prejavov v nemeckom jazyku od roku 1557 po rok 1816, vtedy začínajú dejiny divadelných predstavení v maďarskom jazyku. Nasledujúca kapitola sa sústredila na maďarské divadlo v prerušovaných cykloch,  keď do roku 1836  v meste hrali výlučne len nemecké divadelné spoločnosti alebo sa striedali s maďarskými. Sto rokov maďarského divadla trvalo do roku 1918.

V rokoch 1919 – 1938 sa vystriedali  v miestnom divadle spoločnosti troch národných divadelných kultúr. Prirodzene tak vznikala konfrontácia nielen umelecká, ale často aj politická, ako to vystihujú aj  paralelne uvádzané dobové dokumenty a materiály.

Osobitnú kapitolu venuje autor  košickému divadlu Proletkultu 1920 -1921. Samostatnú kapitolu napísal autor o divadle a politických udalostiach v období maďarského interregna 1938 – 1945. Súčasťou publikácie o divadelnom živote v Košiciach sa stala  chronológia uvádzania hier Williama Shakespeara od roku 1781 – 1833 najprv v nemeckej, neskôr v maďarskej, českej a slovenskej reči. Popri shakespearovskej divadelnej tradícii v Košiciach sa rekapitulujú aj edície a inscenácie diel J. P. Molièra.

Príslušná literatúra a editované zdroje tvoria záverečnú časť textovej časti. Príloha pod názvom Dokumenty a  fotografie umožňuje nahliadnuť do archiválií a na stránky dobovej tlače, ktoré sú uložené  v domácich a zahraničných archívoch.

O autorovi

Tibor Ferko, narodil sa 2. 4. 1932 v Košiciach. Absolvent štúdia teatrológie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Novinár, v r. 1967 – 1968 vedúci umeleckého programu  košického štúdia Slovenskej televízie. Po r. 1969 striedal post dramaturga a robotnícke povolania. Od r. 1976 dramaturg činohry Štátneho divadla Košice.  V  rokoch 1990 – 2000 zahraničný spravodajca denníka Národná obroda v Budapešti, zástupca šéfredaktora denníka Slovenský východ, vedúci redaktor Sme na východe, prílohy denníka Sme,  šéfredaktor dvojtýždenníka Euroreport. Od r. 2002 externý dramaturg. Prekladá z češtiny, ruštiny a maďarčiny. Autor románového triptychu, dramatických textov a televíznych scenárov. V slovenských periodikách publikuje články, glosy a eseje, v teatrologickej tlači kritiky a štúdie z divadelnej teórie a dejín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>