Držiteľke Pulitzerovej ceny A. Goldman na pravde záleží

Abigail Goldman získala Pulitzerovu cenu v roku 2004 za spracovanie témy Wal-Mart efektu a jeho dosahov na spoločnosť. Počas svojej verejnej prednášky v Bratislave a Košiciach priblíži témy, ktoré výrazne rezonujú v mediálnom prostredí a poukáže na trendy, ktoré majú vplyv na fungovanie celej spoločnosti: Ako dnešní novinári zápasia s hľadaním pravdy? Ako meniace sa prostredie ovplyvňuje etiku novinárov? Ako budovať dôveru čitateľov alebo divákov bez uchyľovania sa k senzáciám? Ako novinári tvoria správy, keď je úspech správ meraný počtom zobrazení článku na internete?

baner_SK _468x60Prednáška spojená s diskusiou bude:

18. 11. 2013 o 11.30 hod. v Kasárňach/Kulturparku, budova Alfa, Kukučínova 2, Košice

20. 11. 2013 o 16.00 hod. v Aule Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie 6, Bratislava

Na prednášku je potrebné registrovať sa na www.uniba.sk/goldman

Vstup je voľný.

Okrem verejnej prednášky absolvuje Abigail Goldman aj návštevu najstaršej žurnalistickej školy na Slovensku – Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK, kde bude seminár so študentmi žurnalistiky. Ďalšie osobné stretnutie s vybranými študentmi masmediálnych štúdií sa uskutoční v Košiciach a zúčastnia sa na ňom mladí ľudia z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskej univerzity v Prešove. Hlavným obsahom seminárov bude zdieľanie novinárskych skúseností ako aj konkrétnych detailov, ktoré boli súčasťou písania jej najvýznamnejších článkov.

Abigail Goldman je už treťou držiteľkou Pulitzerovej ceny na Slovensku. V roku 2011 sme mali možnosť privítať Joshua Friedmana, o rok neskôr Tima Weinera. Práve príchod osobností medzinárodného novinárskeho života, ich verejná prednáška a osobné stretnutia so študentmi a vyučujúcimi má za cieľ inšpirovať účastníkov, aby aktívnejšie pristupovali k využívaniu medzinárodných skúseností, k modifikácii učebných postupov, k profilovaniu nových predmetov a silnejšiemu prepájaniu žurnalistického teoretického vzdelania s praxou, z čoho by profitovala široká verejnosť.

Návšteva A. Goldman sa uskutoční vďaka spolupráci Nadácie Tatra banky, The Slovak Spectator, Univerzity Komenského v Bratislave a Nadácie Petit Academy.

 

Baner_sk 225x225Abigail Goldman

Novinárka Abigail Goldman začala svoju kariéru v Los Angeles Times v roku 1993. Jej prvou agendou bolo regionálne spravodajstvo pre celú oblasť Los Angeles – písala o zemetrasení v Northridge v roku 1994, o lesných požiaroch v Južnej Kalifornii a o mafiánskych zločinoch. V čase, keď začala pracovať v L. A. Times, mala už skúsenosti novinárky na voľnej nohe a za sebou stáže v novinách ako Richmond Times-Dispatch vo Virgínii či Milwaukee Journal.

V roku 1998 sa začala venovať ekonomickým témam. Stala sa spoluautorkou článkov The Wal-Mart Effect a Jav Wal-Mart, ktoré dostali viacero ocenení vrátane Pulitzerovej a Polkovej ceny. O rok sa jej článok, v ktorom sa zaoberala pracovnými podmienkami tovární na hračky spoločnosti Mattel Inc., dostal do finále Livingstonovej ceny 2004 v kategórii profesionálnych novinárov do 35 rokov.

Titul bakalára dejín a politológie získala na University of Wisconsin-Madison a titul MA na Fakulte žurnalistiky na Columbia University. V ostatných rokoch pomáha vyškoliť novú generáciu reportérov na University of California v Los Angeles.

 

O partneroch projektu

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky je prestížna filantropická inštitúcia, ktorá prostredníctvom programov a grantov prináša inšpiratívne okamihy, stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporuje najlepších študentov a vytvára atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania. Hlavnou ambíciou Nadácie Tatra banky je zvyšovať úroveň vzdelávania a poskytovať priestor najlepším, aby sa mohli dostať ešte ďalej. Aktivity nadácie sa okrem vzdelávania sústredia aj na oblasť podpory umenia a dizajnu.

Jedným z programov Nadácie Tatra banky, zameraných na podporu vzdelania,  je program Osobnosti osobne, ktorý na Slovensko prostredníctvom svetových osobností vedcov prináša najaktuálnejšie poznatky z oblasti ekonomických a príbuzných vied. V rámci tohto programu sa doposiaľ podarilo na Slovensku privítať šiestich nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu – Erica Maskina, Roberta J. Aumanna, Edwarda C. Prescotta, Roberta A. Mundella, Edmunda S. Phelpsa a Olivera Williamsona, a ďalšie desiatky svetových vedeckých osobností.

Medzi ďalšie aktivity Nadácie Tatra banky patria Granty Nadácie Tatra banky, Ceny Nadácie Tatra banky (Cena Nadácie Tatra banky za najlepšiu diplomovú prácu, Cena Nadácie Tatra banky za umenie), zamestnanecké programy Dobré srdceTB a Viac pre regiónyTB a mnohé iné.

Od roku 2009 sa na pulty kníhkupectiev v rámci Edície Nadácie Tatra banky postupne dostalo mnoho knižných noviniek z vydavateľstva najstaršej americkej univerzity – Harvard Business School Press. Nadácia Tatra banky spolu s partnermi projektu – vydavateľstvom Eastone Books a týždenníkom TREND tak prináša tieto unikátne tituly študentom a učiteľom slovenských vysokých škôl vôbec po prvý raz.

 

The Slovak Spectator

The Slovak Spectator sú jediné noviny v anglickom jazyku,  prinášajúce informácie o Slovensku nepretržite od roku 1995. Publikuje ich vydavateľstvo The Rock, s. r. o., ktoré taktiež prináša päť špecializovaných ročeniek v anglickom jazyku: Spectacular Slovakia (cestovateľská príručka), Book of Lists (kniha kontaktov najvýznamnejších spoločností), Real Estate & Construction Guide (oblasť nehnuteľností), Investment Advisory Guide (oblasť investícií), Career & Employment Guide (oblasť ľudských zdrojov). Stránka www.spectator.sk je jediným portálom svojho druhu, ktorý prináša informácie zo všetkých oblastí diania na Slovensku v anglickom jazyku na dennej báze. Vďaka svojim subdoménam greenpages.spectator.sk, jobs.spectator.sk, living.spectator.sk a travel.spectator.sk poskytuje návštevníkom komplexné multitematické informácie a predstavuje i vstupnú bránu pre ľudí zaujímajúcich sa o Slovensko.

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je najstaršou a najväčšou vysokou školou v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 a nadväzuje na univerzitné tradície Academie Istropolitany, založenej v Bratislave v roku 1465 uhorským kráľom Matejom Korvínom. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v národnom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.

Univerzita Komenského v Bratislave má 13 fakúlt, na ktorých ročne študuje na všetkých stupňoch štúdia takmer 28 000 študentov, z toho 21 000 v dennej forme štúdia. Štúdium na najstaršej slovenskej univerzite sa teší aj záujmu študentov zo zahraničia – UK navštevuje takmer 2 300 zahraničných študentov z 80 krajín sveta. Univerzita Komenského každoročne prijíma do prvých ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia viac ako 9 000 študentov, ktorí si podľa svojho záujmu môžu vybrať z pestrej ponuky niekoľkých stoviek študijných programov.

Univerzita Komenského v Bratislave je tiež významnou vedeckou inštitúciou. Prostredníctvom centier excelentnosti sa aktívne podieľa na špičkovom výskume v rozmanitých oblastiach. UK je tiež riešiteľom stoviek domácich i medzinárodných vedecko-výskumných projektov.

 

Nadácia Petit Academy

Nadácia Petit Academy už niekoľko rokov spoluorganizuje projekty SME V ŠKOLE a ÚJ SZÓ V ŠKOLE, do ktorých sa zapojili tisícky detí zo všetkých regiónov Slovenska. Pôvodný názov nadácie Knihy školám sa v roku 2011 zmenil na názov Petit Academy a projekty nadácie sa rozšírili o aktivity na univerzitnej  pôde vo forme série prednášok THE BEST MEDIA TRADITIONS aj vďaka úzkej spolupráci s ľuďmi z tímu anglického týždenníka The Slovak Spectator.

Cieľom nadácie je podpora, rozvoj vzdelávania a jeho prepájanie s praxou; zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora poznávania kultúr a regiónov; zabezpečovanie multikultúrneho dialógu, transferu vedomostí a skúseností zo zahraničia na Slovensko a naopak; zvyšovanie informovanosti o aktuálnom dianí; zabezpečovanie zlepšenia prehľadu o stave spoločnosti. Študentom, ako aj vyučujúcim poskytuje nadácia  verejné prednášky, beletriu, noviny, časopisy a iné typy kníh a publikácií. Realizuje tiež vlastné vzdelávacie projekty a okrem iného pripravuje v spolupráci s pedagógmi pracovné zošity a učebné pomôcky. Nadáciu založila v roku 2005 spoločnosť Petit Press, a. s., vydavateľ denníkov SME, Új Szó, Korzár, týždenníka The Slovak Spectator, siete regionálnych týždenníkov MY a radu ďalších periodík.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>