HOSTITELIA A ORGANIZÁTORI CEREMONIÁLU EHMK 2013

20.01.2013; Televízna stanica TA 3; Tlačová beseda; 19.45; 20 min.; R)

Lucia FARKASOVÁ, moderátorka:

“A teraz sa spájame s Košicami. Pozrite si naživo tlačovú besedu hostiteľov a organizátorov otváracieho ceremoniálu projektu Košice Európske hlavné mesto kultúry.”

Martina URIK VIKTORÍNOVÁ, hovorkyňa mesta Košice:

“…primátora pána Richarda RAŠIHO, predsedu Košického samosprávneho kraja pána Zdenka TREBUĽU, riaditeľa projektu pána Jána SUDZINU a špeciálne vítam jednu z osobností projektu Európskeho hlavného mesta kultúry, významného slovenského režiséra pána Juraja JAKUBISKA. Pani komisárka nech sa páči, máte slovo.”

Androulla VASSILOU, eurokomisárka pre vzdelanie a kultúru (preklad):

“Dobrý večer dámy a páni, myslím si, že po tomto úžasnom otvorení už nepotrebujeme nič na to, aby sme vyjadrili náš odkaz, že táto inštitúcia Európske hlavné mesto kultúry je jedným z najúspešnejších projektov Európskej únie, pretože spája ľudí, pretože zbližuje ľudí z rôznych častí Európy a tak isto rozvíja kultúrnu diverzitu Európy ako takej. Navyše prináša so sebou aj hodnoty Európskej únie, pretože ako som už povedala vo svojom príhovore, Európska únia nie je iba o trhoch a ekonomike. Európska únia je o hodnotách, o princípoch, o kultúre, je to projekt o ľuďoch. Pamätám si, keď som čítala memoáre Jeana MONNETA, v ktorých veľmi jasne povedal, že to, čo chcem vytvoriť, je jednota ľudí, chcem ľudí spájať na základe rôznorodosti, ktorú máme v Európe a ktorá je jednou z našich najvzácnejších devíz. A preto som naozaj veľmi nadšená, že dnes aj napriek nepriaznivému počasiu som videla tisíce ľudí, ktorí si užívali kultúru a bol to pre mňa naozaj výborný pocit, keď som videla, ako sa bavia a som si istá, že toto bude pokračovať, pretože to jednoducho musí pokračovať. Je to jedna z myšlienok celého projektu Európskeho hlavného mesta kultúry, že počas celého roku by sme mali byť svedkami podujatí, ktoré sa neskončia dnes alebo zajtra a ktoré sa neskončia ani na konci tohto roku. Sú to podujatia, ktoré si budú ľudia užívať a prostredníctvom ktorých sa tak isto dozvedia o kultúre z iných častí Európy. A ďalším dôležitým prvkom je, že tento projekt Európske hlavné mesto kultúry nesmie skončiť na konci roku 2013. Musí zanechať svoj odkaz tomuto mestu, tomuto regiónu, tejto krajine. Pretože ak sú ľudia naozaj natoľko ponorení do kultúry počas celého roka, táto kultúra sa stane súčasťou ich každodenného života. A to je presne to, čo Melina MERCOURI, ministerka kultúry Grécka vo svojej dobe mala na mysli, keď vlastne sa stala autorkou tohto projektu, že kultúra môže ľudí združovať naozaj roky a roky, počas veľmi dlhej doby a verím, že to sa stane aj v Košiciach.”

Marek MAĎARIČ (Smer‑SD), minister kultúry:

“Ďakujem pekne, dámy a páni, dobrý večer. Pani komisárka veľmi pekne hovorila o niektorých základných hodnotách a funkciách kultúry, ale myslím si, že pre nás Európske hlavné mesto kultúry ročník 2013 má ešte niekoľko osobitných významov. Je to naozaj najväčšie a najvýznamnejšie kultúrne podujatie, respektíve kultúrny projekt v celej histórii Slovenskej republiky. A je naozaj jedným s ďalších míľnikov slovenského úspechu. Tak ako sme sa stali postupne členským štátom Európskej únie, vstúpili sme so schengenského priestoru, odstránili sme bariéry na hraniciach, vstúpili sme do eurozóny, máme dnes Európske hlavné mesto kultúry. Je to dôkazom naozaj veľkej životaschopnosti a vyspelosti Slovenskej republiky. Je to súčasne, je to tak vnímam, pre nás výzva aj príležitosť. Európske hlavné mesto kultúry možno v tom prvom slova zmysle alebo v prvej línii dáva šancu reprezentovať a zviditeľniť Košice a cez Košice Slovensko. V tej druhej úrovni dáva veľkú príležitosť pre samotné mesto a región sa rozvíjať, najmä ak správne uchopia tie veľkorysé investície, ak prebudia vôľu a kreativitu. Ja som hlboko presvedčený o tom, že môžu byť potom veľmi dobrým príkladom toho, že kultúra správne uchopená a pochopená je významným faktorom rozvoja spoločnosti. Najmä v súčasnosti, kedy sa v tej súťaživosti štátov kladie veľký dôraz na nápady a inovácie. Kde a komu sa rodia tie nápady a inovácie? V ľuďoch, ktorí sú schopní rozmýšľať kreatívne. A tú kreativitu predovšetkým prebúdza kultúra. A tá tretia rovina je, že ak sa to podarí v Košiciach, ak naozaj udržia tie investičné projekty, ak sa Košice rozvinú, predpokladám, že to môže byť príklad aj na celonárodnej úrovni. Že aj mne ako ministrovi kultúry, respektíve každému nasledovníkovi po mne sa bude ľahšie prebojúvať, aby sa do kultúry investovalo. Že to nie je žiadny luxus, že to nie je nejaká pridaná nadstavba spoločnosti, ale že kultúra je jadro spoločnosti, ktoré určuje kvalitu štátu a v konečnom dôsledku ktoré robí aj ekonomickú konkurencieschopnosť. Takže v tomto zmysle držím veľmi palce Košiciach a teším sa na to, že zviditeľnia Slovensko a stanú sa veľmi progresívnym mestom. Ďakujem.”

Richard RAŠI (Smer‑SD), primátor mesta Košice:

“Príjemný dobrá večer všetkým. Dovoľte mi, aby som povedal pár slov z pozície primátora mesta, ktoré má prvýkrát v histórii Slovenska využiť šancu titul Európskeho hlavného mesta kultúry. Mesto, ktoré tento titul získalo, nemôže na záver roka zhodnotiť, že to skončilo veľmi solídne. Tento titul sa dá buď vyhrať alebo prehrať a ja verím, že pre mesto Košice bude získanie tohto titulu jednou veľkou výhrou do budúcnosti. Mesto Košice má bohatú históriu, máme krásne historické centrum, sme prvým mestom v Európe, ktoré malo možnosť mať vlastný erb a ja verím, že tak ako sme prvým mestom na Slovensku, ktoré získalo tento titul, dokážeme transformovať naše industriálne mesto na mesto kreatívne. Ja verím, že okrem kultúry, ktorá tu bude prebiehať sa rozbehne tu v tom dobrom slova zmysle aj kreatívny priemysel a kreatívny biznis, že sa prostredníctvom tohto titulu vytvoria nové pracovné miesta, uplatnenie pre mladých dizajnérov, pre producentov audiovizuálnej techniky alebo aj pre tých, ktorí produkujú klasické umenie tak, ako sme naň zvyknutí. Ja verím, že keď skončí rok 2013, pre Košice to bude len začiatok toho, čo od tohto titulu očakávame, že mesto zvýrazníme na turistickej mape Európy, že hostia, ktorí k nám prídu, tu nezostanú iba cez deň, že kultúra, ktorú tu tento rok prinášame, bude pokračovať aj v budúcnosti a že sa staneme to, v čo každý dúfame, že sa staneme nejakou kultúrou Mekkou východu, kultúrou Mekkou na bráne (?) Schengenu. Ďakujem pekne.”

Zdenko TREBUĽA (nominant Smer‑SD), predseda Košického samosprávneho kraja:

“Príjemný dobrý večer všetkým, pani komisárka, pán minister, pán JAKUBISKO, keď som pred pár rokmi mal možnosť zažívať celú tú situáciu v Košiciach a uvažovalo sa o tom, či Košice áno alebo nie, či do tohto projektu pôjdu alebo nepôjdu, bolo nám všetkým jasné na samosprávnom kraji, že je potrebné, aby sa vlastný kraj za svoju metropolu postavil. A myslím si, že konkrétnymi činmi sme to aj dokázali a že sme sa k tomuto projektu veľmi silne prihlásili. Ja som veľmi dobre počúval každého vystupujúceho, osobnosti, ktoré tu dnes aj včera povedali ku kultúre veľa rozumného a múdreho. To bolo, ako by kultúra mala vyzerať. Viete, ale ja to sám ako človek vnímam ešte v trošku širšom merítku. Dnes svet a Európa potrebujú aj kultúru vzťahov. A kultúra vzťahov vzniká len na základe tej ľudskej riadnej kultúry. Tej ktorú konzumujeme cez dobrú literatúru, cez dobré filmy, vynikajúce, cez takéto vystúpenia, aké sme tu dnes zažili, lebo to človeka šľachtí a zušľachťuje. A myslím, že toto má obrovský a hlboký zmysel. A celá myšlienka Európskeho hlavného mesta kultúry ide určite aj touto cestou. A myslím si, že aj preto sa Európa rozhodla a ešte dávno predtým, ako sme sa stali členskou krajinou Európskej únie, že to má zmysel. A som veľmi rád, že ľudia tu na východe Slovenska to pochopili v obrovskej šírke, pretože počasie nám neprialo, ale dnes na Hlavnej ulici to bolo veľmi cítiť. Ja som mal veľkú radosť z toho, že Košičania a ľudia, ktorí nás prišli navštíviť v týchto dňoch Európske hlavné mesto kultúry ako veľkú šancu. A neboli to len obyvatelia Košíc, ale boli to obyvatelia regiónu. A tam niekde ja vidím ten zmysel. Vidím samozrejme aj tú obrovskú ekonomickú šancu, že to prináša. My sme sami išli do projektov v tej rovine, že sme ich ponúkli mestu a sme veľmi radi, že ich mesto prijalo. Vymysleli sme si Krajinu nepoznanú, je to náš projekt, ktorý podporuje mesto Košice. Hovorili sme o tom pár rokov dozadu, aby sa tento projekt stal projektom nadregionálnym. Aby to bol projekt, ktorý zachytí celé to územie, ktoré v histórii znamenalo strašne veľa. Pretože Košice boli metropolitným mestom aj pre severovýchodné Maďarsko, pre tú východnú časť Ukrajiny a pre juhovýchodnú časť Poľska. A či už sú to tie veľké mestá Krakow, Rzeszów, Miskolc, dokonca ak pôjdeme do histórie aj Budapešti, Košice boli mimoriadne silne vnímané. A preto, keď ministerstvo kultúry rozhodlo o tomto projekte, ja som to už dnes raz povedal z môjho presvedčenia, že si to Košice zaslúžia. A v tom je tá naša obrovská šanca ukázať nielen Slovensku, ukázať Európe, že tu žijú ľudia, na ktorých sa sem‑tam niekto pozerá cez prsty, sem‑tam nás vnímajú cez nárečie, sem‑tam si z nás robia srandu, sem‑tam je to len o folklóre, sem‑tam je to len o Anderovi z Košíc, sem‑tam je to aj o problémoch, ktoré tu máme, o rómskej menšine, o strašne veľa veciach, ktoré by mohli rezonovať inak. A práve preto som šťastný, že dnes v košickom štátnom divadle bol práve vystúpenie rómskeho súboru. Bolo to úžasné. A myslím si, že keď sa budeme baviť o budúcnosti, o tom, aby sme pochopili zmysel Európskeho hlavného mesta kultúry v tom, že je to šanca pre všetkých. A teraz chcem všetkých poprosiť, aby aj v tomto duchu sme vnímali celý ten rok. Lebo nie každé podujatie vyjde, nie každé podujatie musí byť vyšperkované, musí byť najvzácnejšie, ale keď sa robí s dobrým srdcom, robí sa s vedomím toho, že chcem pomôcť komunite a chcem pre ňu niečo urobiť, tak aj tie drobné chybičky bude treba odpustiť. Zástupcov médií chcem poprosiť, buďte trpezliví, milosrdní. A poprosím vás, skôr sa pochváľme. Svet nás chváli a my sa sami niekedy bičujeme. Takže keby z tohto uhla pohľadu ste mohli aj vnímať nasledujúci rok, budeme vám za to všetci veľmi vďační. Ďakujem.”

Ján SUDZINA, riaditeľ projektu Košice EHMK 2013:

“Príjemný dobrý večer. Dnešným dňom s začala nová etapa mesta. Projekt, ktorý beží už štyri roky a nasadil nejakú stratégiu, línie a vízie, ktoré sme štyri roky pripravovali, rozvíjali a dnešným dňom sa začína prezentácia toho, čo sme urobili. Máme pripravený program na rok 2013, ktorý určite bude zaujímavý a pestrý, ale to nie je dôležité. Dôležité je to, že pozeráme viac dopredu ako na tento rok. Nastavujeme stratégie pre mesto, nastavujeme stratégie pre kreatívny priemysel, aby sme skoordinovali všetkých kľúčových hráčov, ktorí sú v meste a v regióne, aby sme posunuli mesto a región niekam inam? Určite je dôležité to, čo sme videli dnes, určite je dôležité to, čo budeme vidieť v priebehu celého roku. Kultúru, či už v tom najvyššom alebo v tom komunitnom stupni úrovne, v každom prípade ale my pracujeme na dlhodobých stratégiách a víziách a tento projekt je len začiatok. Chcem vás všetkých poprosiť, aby ste šírili toto dobré posolstvo o Košiciach a ja verím, že Košice v priebehu niekoľkých rokov, keď všetky tie procesy, ktoré nastavujeme, začnú fungovať, bude úplne iným mestom, ako ho poznáme dnes. Ďakujem.”

Juraj JAKUBISKO, režisér:

“Moji milí rodáci, Ja som dnes veľmi rád, ako umelec som rád, že sedím vedľa tak bohatých sponzorov…Viete, film je panské umenie… Panské, pretože je nesmierne drahé. A stáva sa čím ďalej drahším. Keď chceme nevyhnať diváka z kina a chceme byť na úrovni tých amerických filmov, ktoré spotrebujú veľké peniaze. Po druhé som rád, že som z Košíc. Z tých naj pamätníkov, ktorí sú tu najstarší. Ako 6‑ročný sme s rodinou prišli sem z Kojšova a boli sme už tak unavení, že sme sa už späť nevrátili. Mal som možnosť vidieť rast tých Košíc a všetkého, čo tu bolo. Videl som tu prvú električku, ako stavali…, potom ju búrali. Vtedy bola zaujímavá jedna vec, že Košice po roku 1948 kúpeľňou (?) východu, kde do vyhnanstva posielali najväčších umelcov z celej republiky, z Prahy, z Bratislavy, takže ja som sa ocitol tá sa povedať v najväčšom československom meste kultúry. Boli tu najlepší básnici. Pretože všetci, ktorí boli politicky nespoľahliví, boli veľkí umelci. Boli to herci, divadlo, balet, hudobníci, maliari, takže ja som vyrastal v takom prostredí a som veľmi rád, že som sa dožil tejto chvíle, pretože je už iba málo tých, ktorí symbolov tohto mesta, ktorí už prekročili hranice a sú už vo vesmíre. Ja si myslím, že som jediný, ktorý sa vrátil z toho vesmíru späť, aby som sa dožil tejto slávy košickej. Ale chcem vám povedať jednu vec, že ten talent by sa nemal nijakým spôsobom vytratiť. Myslím tú príležitosť a všetko, čo okolo toho umenia, kultúry súvisí. Ja by som chcel povedať, že v podstate mladosť, to nie je samospasiteľná, samospasiteľnejší je talent. ….. Ja vám poviem, že bohužiaľ ten program nebol tak veľký, aký by mal byť pre ten začiatok a že dokonca najlepšie veci boli tí starší profesionáli, sa mi strašne páčil ten….. deti sú vždycky ohromné a tak ďalej, ale musíme počítať s tým, že vždy je treba nájsť tie talenty. Príležitosť, samozrejme, že dáva im tie krídla, ocenenie ako príležitosť tvoriť a musíme ísť na to veľmi, dá sa povedať, racionálne. Aj keď to tu nie je zvykom. Ale predsa len tí, ktorí sponzorujú tieto veci, musia byť tak racionálni ako boli….Ja vám prajem, aby tu vznikali ďalšie, ďalšie veľké mená, tí tvorcovia a prajem vám, aby to meno toho hlavného mesta európskej kultúry bolo čím ďalej zaslúženejšie a trvalo dlhšie než trváme my.”

M. URIK VIKTORÍNOVÁ:

“Ďakujem pekne. Teraz je priestor pre vaše otázky, sú nejaké z pléna? Pokiaľ nie, ďakujem za vašu účasť. Dovidenia.”

L. FARKASOVÁ:

“Naživo ste sledovali tlačovú besedu hostiteľov a organizátorov otváracieho ceremoniálu projektu Košice ‑ Európske hlavné mesto kultúry.”

STORIN

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>