Mestá Sándora Máraia – Košice a Budapešť

Image

V rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 nezisková organizácia Košice 2013 n.o. v spolupráci s Literárnym múzeom Sándora Petőfiho v Budapešti odštartovala projekt s názvom: „Vytvorenie a propagácia spoločného produktu kultúrneho turizmu na tému Sándor Márai” (KULTOUR).

24. januára 2011 sa počas úvodnej konferencie v kongresovej miestnosti Literárneho múzea Sándora Petőfiho v Budapešti konalo slávnostné otvorenie ročného (1.12.2010 – 30.11.2010) projektu KULTOUR. Odborná, ako aj široká verejnosť mala príležitosť zoznámiť sa s jeho cieľmi a aktivitami, v rámci ktorých je plánovaná produkcia viacerých informačných a turistických materiálov, dokumentárneho filmu a revitalizácia expozície v pamätnej izbe Sándora Máraia v Košiciach. Druhá, odborná časť konferencie bola zameraná na osobnosť slávneho spisovateľa a predstavenie projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Mesto Košice chce prostredníctvom tohto projektu priblížiť Sándora Máraia, rodáka z Košíc, návštevníkom a obyvateľom mesta. Vedúcim partnerom projektu je Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. K realizácii tohto cieľa sa pridal aj cezhraničný partner projektu: Literárne múzeum Sándora Petőfiho z Budapešti. Tento inštitút chráni okrem svetového dedičstva Sándora Máraia mnoho originálnych kníh, fotografií a rukopisov, ktoré už 15 rokov pravidelne predstavuje na konferenciách, počas Máraiových dní a prostredníctvom divadelných predstavení.

Cieľom cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskou a Slovenskou republikou je zlepšenie integrácie spoločného regiónu a zvýšenie jeho hospodárskej úrovne z hľadiska kultúrneho, ekonomického, ekologického, a dopravného. V tomto roku v rámci toho EÚ podporuje okrem iných aj tento projekt v oblasti turizmu, KULTOUR.

Témy úvodnej konferencie, ktorá sa konala v Budapešti, 24.1.2011:

  • Mária Gurbaľová, Mgr.:

„Vytvorenie a propagácia spoločného produktu kultúrneho turizmu na tému Sándor Márai”

Projekt je zameraný na propagáciu osobnosti spisovateľa, rodáka z Košíc, Sándora Máraia a na propagáciu produktov kultúrneho turizmu. Projekt trvá 12 mesiacov a bol podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja a štátnymi rozpočtami Slovenskej a Maďarskej republiky v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007 – 2013. Počas tohto obdobia sú naplánované následovné ciele:

1) vydanie štvorjazyčnej, kultúrno-poznávacej mapy a brožúry zameranej na predstavenie miest spojených s osobou Sándora Máraia v Košiciach a v Budapešti, ktoré budú distribuované do všetkých turistických informačných centier v regióne: Východné Slovensko a Boršodsko-abovsko-zemplínska župa v Maďarskej republike.

2) usporiadanie vzdelávacích seminárov pre touroperátorov, pedagógov, sprievodcov, pracovníkov turistických združení, klastrov a zástupcov médií na zvyšovanie informovanosti návštevníkov mesta ako aj vytvorenie jednej spoločnej internetovej stránky www.sandormarai.eu

3) rekonštrukcia pamätnej izby Sándora Máraia v Košiciach, rozšírenie expozície, rozšírenie ponuky múzea a produkcia dokumentárneho filmu.

  • Flóra Ondová Reiter:

Košice – Európske hlavné mesto kultúry (2013)

Košice 9.9. 2008 dostali jedinečnú príležitosť keď získali titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013. Cieľom je vytvoriť lákavé prostredie európskeho charakteru, aby najmä, vzdelaní ľudia zostávali doma, a stále viac do Košíc prichádzali….

  • Mészáros Tibor, kurátor:

Pohľad na košického mešťana s budapeštianskymi očami (Márai v Košiciach a v Budapešti)

Prečo je Sándor Márai neoddeliteľnou súčasťou mesta Košice? Prečo je neoddeliteľným pojmom „Košický mešťan”? Čo sa z toho prenieslo spolu so spisovateľom do Budapešti? Fotografiami obohatená prezentácia priblíži detstvo spisovateľa a roky strávené v Budapešti. Predstavíme tiež charakteristické črty tohto obdobia, ktoré sa odzrkadľujú aj v jeho dielach.

  • Mészáros Tibor, kurátor:

Márai a svet. Premietanie záberov z miest Sándora Máraiho (Paríž, Neapol, Salermo, San Diego)

Predstaví Sándora Máraia a jeho vzťah ku krajine a mestám. Ukáže jeho najobľúbenejšie miesta. Návštevníci prednášky budú mať jedinečnú príležitosť niektoré z fotografií vidieť po prvýkrát sprístupnené verejnosti.

Image

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>