Na UPJŠ sa uskutoční informačný deň TOEIC® a TOEFL®

Katedra anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa stala akreditovaným testovacím centrom medzinárodnej organizácie Educational Testing Service (ETS) a získala oprávnenie na administráciu jazykových testov tejto neziskovej organizácie, ktorá už 66 rokov pôsobí ako špecializované výskumné a poradenské centrum v oblasti vzdelávania a testovania. V pondelok, 14. októbra 2013, umožní Katedra anglistiky a amerikanistiky UPJŠ FF študentom UPJŠ absolvovať testy TOEIC® a TOEFL® zadarmo.

ETS bol založený v roku 1947 Americkou radou pre vzdelávanie, Nadáciou pre rozvoj vzdelávania a výborom, zodpovedným za prijímacie konania na amerických univerzitách, ako nezávislá výskumná organizácia, ktorej cieľom bolo realizovať ideu Jamesa Conanta, bývalého prezidenta Harvardskej univerzity. Veril, že vytvorením samostatného špecializovaného centra pre výskum v oblasti vzdelávania je možné zvyšovať kvalitu vzdelávania na univerzitách a v americkom vzdelávacom systéme všeobecne.

V súčasnosti ETS zabezpečuje administráciu 50 miliónov testov ročne v 180 krajinách v 9000 skúškových centrách a tieto testy sa stali meradlom kvality a spoľahlivosti v akademickej a komerčnej sfére. ETS deklaruje svoje poslanie v troch oblastiach:

  • Usiluje sa o zvyšovanie kvality, spoľahlivosti a spravodlivosti v oblasti hodnotenia študentov a zamestnancov
  • Je a chce ostať globálnym lídrom v oblasti testovania
  • Je zástancom idey, že študentom treba zabezpečiť rovnaké možnosti, príležitosti a kvalitu v oblasti vzdelávania

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach uznáva hodnotový systém ETS a vytrvalou prácou sa usiluje o presadenie týchto hodnôt v každodennej praxi. Skúsenosti a kvalita testov od spoločnosti ETS v kombinácii s odbornými znalosťami pracovníkov KAaA v oblasti jazykovedy, prekladateľstva, literatúry a kultúry anglicky hovoriacich krajín zaručuje najvyššiu kvalitu pri procese testovania a prípravy. UPJŠ patrí medzi uznávané vedecké centrá v globálnom meradle a každoročne prijíma študentov z rôznych krajín sveta. Otvorením testovacieho centra na KAaA ponúkame možnosť týmto študentom, aby okrem získania medzinárodne uznávaných diplomov v oblasti medicíny, práva a v rôznych odboroch prírodných vied mohli získať jazykový certifikát, ktorý im umožní vybudovať si kariéru v medzinárodnom meradle. Týmto krokom si naša univerzita upevní postavenie silného a spoľahlivého centra v oblasti výskumu a vzdelávania.

V súčasnej dobe profesionálny popis jazykovej kompetencie musí obsahovať najaktuálnejšie údaje podložené oficiálnym dokumentom. Výsledky skúšky TOEIC® pravdivo a presne označujú jazykové kompetencie skúšaného. TOEIC® je certifikátom, spracovaným na základe požiadavky zamestnávateľov a zodpovedá ich potrebám verifikácie schopnosti pracovníkov. Je to skúška, testujúca kompetencie v situáciách, súvisiacich s pracovným prostredím. Je to taktiež skúška, založená predovšetkým na komunikačných situáciách, s ktorými sa stretávame v prostredí medzinárodného biznisu. Výsledky testu sa uvádzajú na precíznej stupnici od 10 do 990 bodov, čo umožňuje presnú definíciu úrovne znalostí skúšaného. Pre zamestnávateľa je to záruka a vysvedčenie o konkrétnych schopnostiach. Certifikát sprevádza taktiež správa o výsledkoch, ktoré uchádzač dosiahne po ukončení skúšky. Tento dokument ilustruje zručnosti skúšaného vo vzťahu ku konkrétnym komunikačným situáciám. Uvedenie výsledkov testu TOEIC® v CV je teda veľkým tromfom a potvrdzuje profesionalitu uchádzača o zamestnanie.

Európsky systém popisu jazykového vzdelávania, známy taktiež ako The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL alebo CEF), je systém popisu úrovní jazykovej pokročilosti, ktorého úlohou je štandardizácia názvoslovia úrovne pokročilosti a propagácia medzinárodnej akademickej a odbornej mobility. Je to referenčný systém, ktorý má za úlohu vytvoriť porovnávaciu stupnicu medzi rôznymi systémami hodnotenia, testami a popismi úrovní. 
CEFRL/CEF popisuje schopnosti čítania, písania, počúvania a hovorenia v každom jazyku. Stupnica je rozdelená na 6 úrovní, ktoré tvoria 3 skupiny. 
- A1 – A2 (základná úroveň) 
- B1 – B2 (úroveň samostatnosti) 
- C1 – C2 (úroveň skúseností). 
ETS robí pravidelne  výskum korelácie medzi svojimi testami a CEFRL/CEF, aby sa ubezpečil, že prezentované korelácie sú vierohodné a presné.

Všetky osoby, ktoré pristúpia k skúške TOEIC® dostanú certifikát, obsahujúci údaje o skúšanom, bodovanie TOEIC® a dátum úspešného vykonania skúšky. Certifikáty TOEIC® sú v 5  farbách, v závislosti od počtu bodov, získaných na skúške:
- Oranžový: 10 – 215
- Hnedý: 220 – 465
- Zelený: 470 – 725
- Modrý: 730 – 855
- Zlatý: 860 – 990.
Výsledky skúšky platia dovtedy, pokiaľ sa nezmení úroveň jazykovej kompetencie skúšaného. Odporúča sa však opakovanie testu každé 2 roky za účelom získania dôkladného hodnotenia úrovne znalosti anglického jazyka, nevyhnutnej k aktualizácií údajov vo svojom CV.

V prípade TOEFL® ide o najprestížnejší a najžiadanejší test znalosti anglického jazyka na akademickej úrovni. V súčasnosti viac než 9-tisíc vzdelávacích inštitúiíi v 130 krajinách si vyžaduje TOEFL® pri prijímacom konaní. Tento test sa stal štandardom pre univerzity v Spojených štátoch amerických, v Kanade, vo Veľkej Británii a v Austrálii, na  Novom Zélande, ale prakticky všade vo svete, kde komunikačným jazykom vo vzdelávacej inštitúcii je angličtina.

KAaA v spolupráci s ETS pripravuje programy, v rámci ktorých študenti UPJŠ v Košiciach budú mať možnosť absolvovať testy zadarmo alebo za veľmi priaznivé ceny. Dňa 14. októbra 2013 sa uskutoční informačný deň v aule RB0A5 (bývalá M5 na Moyzesovej ulici), v rámci ktorého sa záujemcovia môžu oboznámiť s ponukou testovacieho centra a získať podrobné informácie o testoch TOEIC® a TOEFL®. Okrem týchto testov inštitúcia ponúka aj testy: Test de francais international, Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft, ktoré by mohli byť zaujímavé pre uchádzačov, ktorí plánujú pokračovať vo svojej kariére v nemecky alebo francúzsky hovoriacich krajinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>