Na nádvorí Barkóczyho paláca je nový ostrov kultúry

Barkóczyho palác je dvojposchodová baroková budova medzi dómom a divadlom. Predný trakt bol postavený v roku 1754, zadný pochádza z konca 18. storočia. Je to jeden z prvých mestských palácov v Košiciach. Budova je zaujímavá aj tým, že tu sídlila prvá Košická sporiteľňa.

o_20121228_134749

Štvrtý zo siedmich ostrovov kultúry v kultúrnych zariadeniach Košického samosprávneho kraja začína plniť svoju funkciu od 20. júna 2013. Otvorená zóna 4 v Barkóczyho paláci na Hlavnej ulici 48 je pracoviskom Verejnej knižnice Jána Bocatia. KSK získal na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok vo výške 657 712 €, celkové náklady sú 778 841 €.

Budova Barkóczyho paláca, v ktorej sa nachádzajú špeciálne oddelenia Verejnej knižnice J. Bocatia, má nádvorie, ktoré je zo všetkých strán uzavreté. Napriek tomu, že objekt má ideálnu polohu na Hlavnej ulici v historickom centre mesta, nádvorie sa využívalo len sporadicky na ojedinelé výstavy. Dvor totiž nebol chránený pred nepriazňou počasia, nespĺňal estetické parametre, chýbalo mu primerané vybavenie.

Cieľom projektu bolo vytvoriť kultúrny, vzdelávací a informačný priestor, ktorého účelom je sprístupňovanie informácií o regióne a organizovanie kultúrnych podujatí v atraktívnom prostredí. Projekt pomohol s obnovou národnej kultúrnej pamiatky Barkóczyho paláca. Vďaka rekonštrukcii nádvoria paláca vznikol multifunkčný priestor pre kultúrne trávenie voľného čase. Zrekonštruované priestory boli vybavené novými interiérovými prvkami a informačnými a komunikačnými technológiami. Tie sa budú používať pri kultúrno-spoločenských aktivitách aj na účely programu Terra Incognita.

Cieľovou skupinou projektu je široká verejnosť, všetci obyvatelia mesta, ktorí cielene vyhľadávajú kultúrne podujatia, ale aj náhodní okoloidúci v historickom centre Košíc či zahraniční turisti, ktorí na nádvorie Barkóczyho paláca prídu. Pripravované podujatia budú mať rôzne zameranie. Vďaka projektu získala kvalitne vybavené priestory Verejná knižnica J. Bocatia, ale aj Kultúrne centrum KSK, ktoré tu bude realizovať program Terra Incognita.

o_20121228_140411

Čiastočná obnova pozostávala zo stavebnej obnovy a úpravy časti objektu, ktorý prináleží Barkóczyho palácu – časti 1. podzemného podlažia, 1. nadzemného a 4. nadzemného podlažia tzv. podkrovia. Obnova pozostávala z odvetrania a odvlhčenia suterénnych priestorov dvorového severného krídla a rekonštrukcie hygienických zariadení v suteréne pre celoročné využívanie. Prvé nadzemné podlažie bolo zrekonštruované pre účely informačného centra, výstavnú sieň a multifunkčnú spoločenskú miestnosť. Keďže obývateľné časti podkrovia nespĺňali účel, boli prerobené, neobývaná časť bola zateplená. Svoje priestory tu získajú oddelenia Kultúrneho centra KSK.

Archeologický výskum na nádvorí zachytil kamenné murivo severnej steny suterénu s vetrákom. Po zániku staršej stavby bol suterénny priestor zasypaný. V druhej polovici 19. storočia bola do priestoru suterénu vykopaná a postavená murovaná gravitačná kanalizácia. Stratigrafia vrstiev na skúmanej ploche bola na viacerých miestach porušená zásahmi (úprava dvora v polovici 90-tych rokov). Výskumom sa získala zbierka keramických fragmentov, ktorá datuje jednotlivé nehnuteľné nálezy. (Mário Comisso, Archaeoservices s..o., odštepný závod Východ, Prešov)

Projekt Ostrovy kultúry Otvorená zóna 4 – Barkóczyho palác – knižnica je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5 % z rozpočtu KSK. Autormi projektu sú  Ing. Pavol Berinšter a Ing. Ján Piliarkin, zhotoviteľom bola spoločnosť PKB invest, s.r.o. Prešov.

o_20121228_140832

Otvorené zóny – Ostrovy kultúry v zariadeniach v pôsobnosti KSK

Sedem investičných projektov realizuje Košický samosprávny kraj v rámci projektu EHMK Košice 2013. Projekt Ostrovov kultúry Otvorených zón je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „EHMK – Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK. Nenávratný finančný príspevok na všetkých sedem projektov je spolu 9 644 531 eur.

Päť ostrovov zhotovitelia odovzdali v riadnom termíne, k štyrom už bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (Divadlo Thália, Bábkové divadlo Košice, Barkóczyho palác, Ulička remesiel), vo Verejnej knižnici J. Bocatia na Hviezdoslavovej ulici je kolaudačné konanie pred ukončením. Vo Východoslovenskej galérii a v Historickej účelovej budove Východoslovenského  múzea, kde bol riadiacim orgánom schválený predĺžený termín do konca apríla, resp. mája, už boli stavby odovzdané a začína sa
kolaudačné konanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>